marți, 24 august 2010

Monografii (XXVI). Judeţul Maramureş

Judeţul Maramureş

1. Parohia greco-catolică Asuaju de Sus “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
Adresa: 437015 Asuaju de Sus
Biserica datează din anul 1888. Mai sunt probleme de rezolvat printre care dobândirea unui teren de 13 hectare de teren agricol conform unei sentinţe judecătoreşti. La 16 martie 2010 s-a înaintat o petiţie în acest sens.
2. Parohia romano-catolică Baia Borşa “Sf. Francisc de Assisi”
Adresa: 435250 Baia Borşa, str. Băiţei nr. 33; tel. 0262/345154
Parohia a fost constituită în 1806 şi a funcţionar cu câteva întreruperi. Biserica datează din anul 1925.
3. Parohia greco-catolică Baia Mare I (Capela Institut)
4. Parohia greco-catolică Baia Mare II “Adormirea Maicii Domnului”
Biserica datează din anul 2004.
5. Parohia greco-catolică Baia Mare III “Sf. Anton”.
6. Parohia greco-catolică Baia Mare IV “Sf. Cruce”
Biserica datează din anul 2001.
7. Parohia greco-catolică Baia Mare V “Buna Vestire”
Adresa: 430275 Baia Mare, str. Agriculturii nr. 8
Biserica datează din anul 1995.
8. Parohia greco-catolică Baia Mare VI - Spitale
9. Parohia romano-catolică Baia Mare “Cristos Rege”
Adresa: 430145 Baia Mare, str. Valea Roşie, nr.12; tel. 0262/276180
Construcţia bisericii a început în 1944 sub conducerea călugărilor salezieni.
10. Parohia romano-catolică Baia Mare “Sf. Elisabeta a Ungariei”
Adresa: 430421 Baia Mare, str. Barajului, nr. 27; tel. 0262/210152
Actuala biserică a fost sfinţită la 22 septembrie 1977.
11. Parohia romano-catolică Baia Mare “Sf. Iosif”
Adresa: 430032 Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 36; tel. 0262/427311
Biserica şi casa parohială se află în acelaşi imobil. Biserica a fost sfinţită pe 3 ianuarie 1999, iar parohia datează din 1 august 1999.
12. Parohia romano-catolică Baia Mare “Preasfânta Treime”
Adresa: 430331 Baia Mare, str. 1 mai, nr. 9; tel. 0262/212772
Baia Mare e atestată documentar din anii 1333-1337 având trei biserici. În sec. XV vin iezuiţii şi construiesc biserica mai târziu în 1766. Ea a fost renovată în 1982.
Obiective importante:
- Eparhia Greco-Catolică a Maramureşului: Mănăstirea “Sf. Maria”, str. Plaiului nr. 38
- Surorile Maicii Domnului Lauretane: str. Inochentie Micu Klein, 21-23
- Institutul Teologic “Ep. Dr. Alexandru Rusu”: str. Vasile Lucaciu nr. 50
- Asociaţia Tineretului Catolic Maramureş: str. Independenţei 12-14.
13. Parohia greco-catolică Baia Mare - Ferneziu “Schimbarea la Faţă”
Biserica datează din anul 1996. În această parohie se naşte Alexandru Mesian, actualul episcop greco-catolic al Eparhiei de Lugoj.
14. Parohia greco-catolică Baia Sprie “Înălţarea Domnului”
Adresa: 435100 Baia Sprie
Biserica datează din 1996.
15. Parohia romano-catolică Baia Sprie”Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 435100 Baia Sprie, Piaţa Libertăţii nr. 36; tel. 0262/460988
Atestare documentară în egri regestrum: 1333. În 1547 cade în mâna protestanţilor. În 1690 revine. Între 1848-1858 se zideşte noua biserică care va fi renovată între anii 1980-1984.
16. Parohia romano-catolică Băiţa “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437345 Băiţa, nr. 340.
Parohie veche. Biserica a fost clădită în 1764, reclădită în 1803 şi mărită. În 1994 s-a construit o nouă clădire parohială.
17. Parohia greco-catolică Băiţa de sub Codru
Adresa: 437020 Băiţa de sub Codru
Biserica se află în construcţie.
18. Parohia romano-catolică Băiuţ “Preasfânta Treime”
Adresa: 437025 Băiuţ nr. 320; tel. 0262/380066
Statistică: 1.471 romano-catolici
La iniţiativa Mariei Tereza se construieşte o biserică, iar enoriaşii primesc un preot. În 1824 biserica arde. În noua biserică vor sluji alături de greco-catolici. În anul 2005 la 11 septembrie este sfinţită biserica nouă. Parohia este administrată de Arhiepiscopia de Alba Iulia.
19. Parohia greco-catolică Bârgău “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437096 Bârgău, com Cicărlău
Biserica datează din anul 1899.
20. Parohia greco-catolică Bârsana “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Adresa: 437035 Bârsana, nr. 518
Statistică: cca. 150 familii greco-catolice
Biserica este nouă. În sectorul Valea Caselor mai există o biserică nouă cu hramul Schimbarea la Faţă.
21. Parohia greco-catolică Băseşti “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437030 Băseşti
Pe acest teritoriu se află şi o mănăstire.
22. Parohia romano-catolică Bocicoiu Mare “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437050 Bocicoiu Mare, nr. 125
23. Parohia greco-catolică Bocicoel
Adresa: 437055 Bocicoel
Greu de crezut ca să aibă hramul Cuvioasei Parascheva care este cinstită mai mult de ortodocşi.
24. Parohia greco-catolică Bogdan Vodă
437055 Bogdan Vodă
În privinţa retrocedării bisericii s-a dat sentinţa civilă nr. 181/29.01.1998. Totuşi preotul s-a hotărât să construiască altă biserică.
25. Parohia greco-catolică Boiereni “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 435601 Boiereni; tel. 0262/381063
Data constituirii: 12 decembrie 1992; data recunoaşterii: 14 decembrie 1992. Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
26. Parohia greco-catolică Borşa
Adresa: 435200 Borşa
Biserica este clădită în 1997.
27. Parohia greco-catolică Botiza “Înălţarea Domnului
Adresa: 437065 Botiza
Parohia a cerut 30 hectare de teren şi 20 hectare de pădure.
28. Parohia greco-catolică Breb
Adresa: 437206 Breb
Parohia a primit terenuri.
29. Parohia greco-catolică Budeşti
Adresa: 437070 Budeşti
Deşi ortodocşii au două biserici în localitate refuza să înapoieze una din cele două. Parohia a refuzat acceptarea unor terenuri care aparţin urmaşilor evreilor exterminaţi în lagărele naziste.
30. Parohia greco-catolică Buşag
Adresa: 437348 Buşag, com. Tăuţii-Măgheruş.
31. Parohia romano-catolică Cavnic “Sf. Varvara”
Adresa: 435300 Cavnic, str. Aurel Vlaicu nr. 9, tel. 0262/295115
Statistică: 706 romano-catolici
În 1734 minerii trimit o cerere către Episcopie pentru a li se trimite un preot. Exista numai o casă de rugăciune. În anul 1800 se construieşte o biserică. În 1950 casa parohială este confiscată abuziv de către comunişti. Pr. Szabo Bela îşi procură cu greutate o nouă casă care odată cu arestarea lui este pierdută. Noua casă parohială datează din anul 1995. Parohia este administrată de Arhiepiscopia de Alba-Iulia.
32. Parohia greco-catolică Călineşti “Sf. Anton de Padova”
Adresa: 437075 Călineşti
Statistică: 1.136 greco-catolici
Biserica fost preluată în 1990.
33. Parohia greco-catolică Cetatele “Cuvioasa Parascheva”
Adresa: 437327 Cetatele, com. Şişeşti
Piatra de temelie a bisericii a fost pusă pe 8 iunie 2000, iar pe 14 octombrie 2007 a fost sfinţită biserica. Nu ştiu dacă Cuvioasa Parascheva figurează în vreun calendar catolic.
34. Parohia greco-catolică Cicărlău “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Adresa: 437095 Cicărlău
Biserica este în construcţie.
35. Parohia greco-catolică Ciolt
Adresa: 437338 Ciolt, nr. 142, com. Şomcuţa Mare.
36. Parohia romano-catolică Câmpulung pe Tisa
Adresa: 437800 Câmpulung pe Tisa, nr. 248.
37. Parohia greco-catolică Copalnic Mănăştur
Adresa: 437100 Copalnic Mănăştur, nr. 148
38. Parohia greco-catolică Corneşti “Sf-Nicolae”
Adresa: 437076 Corneşti, com Călineşti
39. Parohia greco-catolică Costeni
Adresa: 437131 Costeni
Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
40. Parohia greco-catolică Coştiui “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437251 Coştiui, com. Rona de Sus
Din datele de care dispunem rezultă că sunt de origine ruteană.
41. Parohia romano-catolică Coştiui “Sf. Ioan Nepomuk”
Adresa: 437251 Coştiui, str. Principală nr. 56; tel. 0262/362075
Parohia a fost întemeiată în 1780. Biserica datează din 1814 care va fi renovată în anii 1995 şi 1997. Casa parohială va fi clădită în 1985.
42. Parohia greco-catolică Crăciuneşti
Adresa: 437051 Crăciuneşti
Biserica nu a fost preluată. Enoriaşii sunt de origine ucraineană.
43. Parohia greco-catolică Cufoaia “Sf. Ap, Petru şi Pavel”
Adresa: 435603 Cufoaia, str. Principală nr. 79; tel. 0262/299043
Data constituirii şi recunoaşterii: 2 februarie 1995. În anul 2010 primeşte un ajutor de la statul român în valoare de 10.000 lei. Parohia e administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
44. Parohia greco-catolică Dăneşti
Adresa: 437328 Dăneşti
45. Parohia greco-catolică Deseşti
Adresa: 437135 Deseşti, com. Hărniceşti
Localitatea este atestată în 1360. Biserica este nouă: din anul 1998.
46. Parohia greco-catolică Dragomireşti “Naşterea lui Ioan Botezătorul”
Adresa: 437140 Dragomireşti
Biserica datează din anul 2000.
47. Parohia greco-catolică Finteuşu Mic “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437273 Finteuşu Mic
Biserica datează din anul 2003.
48. Parohia greco-catolică Giuleşti
Adresa: 437160 Giuleşti
Statistică: 674 greco-catolici
Biserica a fost preluată prin sentinţă judecătorească în anul 1990.
49. Parohia greco-catolică Hărniceşti “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437136 Hărniceşti
50. Parohia greco-catolică Hoteni
Adresa: 437207 Hoteni
Statistică: 654 greco-catolici
Localitatea este atestată la 1360. În biserică se slujeşte alternativ.
51. Parohia greco-catolică Iadăra “Înălţarea Domnului”
Adresa: 437187 Iadăra, com. Mireşu Mare
Biserica datează din anul 2005.
52. Parohia greco-catolică Iapa
Adresa: 435501 Iapa, com. Sighetu Marmaţiei; tel. 0262/371554
53. Parohia greco-catolică Ieud II Plopşor “Sf. Treime”
Adresa: 437170 Ieud, nr. 132; tel. 0262/336193
54. Parohia greco-catolică Ieud
Adresa: 437170 Ieud
Statistică: 947 greco-catolici.
Biserica a fost preluată în 1990.
55. Parohia greco-catolică Lăpuş “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437175 Lăpuş, str. Principală nr. 730; tel. 0262/381063
Data constituirii: 28 februarie 1992
Data recunoaşterii: 1 ianuarie 1991
Biserica a fost preluată în 1994. Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
56. Parohia greco-catolică Lăpuşel “Schimbarea la faţă”
Adresa: 437227 Lăpuşel, com. Recea
Biserica datează din anul 2004.
57. Parohia greco-catolică Mănăstirea “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437163 Mănăstirea
Biserica a fost preluată prin sentinţa judecătorească din anul 1990.
58. Parohia greco-catolică Mireşu Mare “Sf. Anton”
Adresa: 437185 Mireşu Mare
59. Parohia greco-catolică Mocira
Adresa: 437228 Mocira
Parohia a luat fiinţă în 1992. Biserica fiind în posesie străină au încercat s-o recâştige pe cale judiciară. În urma eşecurilor s-a trecut la construirea unei biserici noi care a fost sfinţită în iulie 2010.
60. Parohia greco-catolică Negreia
Adresa: 437329 Negreia
61. Parohia greco-catolică Oarţa de Jos
Adresa: 437200 Oarţa de Jos
62. Parohia romano-catolică Ocna Şugatag “Sf. Ap. Petru şi Paul”
Adresa: 437205 Ocna Şugatag nr. 52; tel. 0262/374037
În 1790 exista o formă de organizare bisericească. În 1794 devine parohie. Biserica datează din 1836.
63. Parohia greco-catolică Onceşti “Pogorârea Sfântului Spirit”
Adresa: 437037 Onceşti
Biserică nouă (1997).
64. Parohia greco-catolică Piatra “Sfânta Cruce”
Adresa: 437037 Piatra
65. Parohia greco-catolică Poienile de sub Munte “Schimbarea la Faţă”
Adresa: 437220 Poienile de sub Munte
Credincioşii sunt de origine ucraineană.
66. Parohia greco-catolică Preluca Nouă “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
Adresa: 437109 Preluca Nouă, com. Copalnic-Mănăştur
67. Parohia greco-catolică Preluca Veche “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”
Adresa: 437111 Preluca Veche
68. Parohia greco-catolică Remeţi pe Someş “Sf. Nicolae”
Adresa: 437189 Remeţi pe Someş, com. Mireşu Mare
Biserica datează din 1913.
69. Parohia greco-catolică Rogoz “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
Adresa: 435611 Rogoz, str. Principală nr. 222; tel. 0262/389035
Biserica datează din anul 2003, iar parohia aparţine Eparhiei de Cluj-Gherla. Data constituirii: 22 noiembrie 1992. Data recunoaşterii: 17 martie 1992.
70. Parohia greco-catolică Rona de Jos “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437245 Rona de Jos
Preluarea bisericii a avut loc în anul 2000.
71. Parohia greco-catolică Rozavlea
Adresa: 437255 Rozavlea nr. 603; tel. 0262/333170
72. Parohia greco-catolică Rus
Adresa: 437148 Rus
Statistică: 286 greco-catolici (2008)
73. Parohia greco-catolică Sarasău “Pogorârea Sfântului Spirit”
Adresa: 437265 Sarasău
Statistică: 1.196 greco-catolici (2008)
În localitate există o biserică veche datând de prin anul 1600 care este în litigiu.
74. Parohia greco-catolică Sat-Şugatag
Adresa: 437208 Sat-Şugatag
Statistică: 234 greco-catolici (2008)
75. Parohia greco-catolică Sălişte “Sf. Ap. Petru”
Adresa: 437032 Sălişte
Există probleme nerezolvate.
76. Parohia greco-catolică Săliştea de Sus
Adresa: 437295 Săliştea de Sus
77. Parohia greco-catolică Sălsig
Adresa: 437300 Sălsig
78. Parohia greco-catolică Săpânţa
Adresa: 437305 Săpânţa
Biserica este de sorginte greco-catolică. Urmare a “revenirii” la ortodoxie (sic!) biserica a fost trecută pe lista celor ortodoxe, iar ultimul păstor a început să-i schimbe arhitectura, neglijând starea de conflict cu BRU şi intervenţiile celor în drept. Fratele părintelui paroh Justin Luţai este rectorul Misiunii Române Unite din Viena. Ar fi interesant să asistăm ipotetic la o convorbire între cei doi.
79. Parohia greco-catolică Sârbi
Adresa: 437071 Sârbi
80. Parohia greco-catolică Seini “Pogorârea Sfântului Spirit”
Adresa: 435400 Seini; tel. 0262/490278
Statistică: 520 familii (2008)
Pe cuprinsul parohiei există o mănăstire “Buna Vestire” pe str. Eminescu nr.27.
81. Parohia romano-catolică Seini “Neprihănita Zămislire”
Adresa: 435400 Seini, Piaţa Unirii nr. 5; tel. 0262/491486
Parohie veche. În 1753 se zideşte biserica cea actuală datând din 1848. Cetatea este menţionată în 1490, iar în 1677 şi 1717 tătarii au distrus şi măcelărit sau au luat ca robi cea mai mare parte a populaţiei.
82. Parohia greco-catolică Sighet Şugău
Adresa: 435503 Şugău; tel. 0262/330419
83. Parohia greco-catolică Sighet Ucraineni
Adresa: 435500 Sighet
84. Parohia greco-catolică Sighet “Cristos Rege”
Adresa: 435500 Sighet
Pe teritoriul parohiei funcţionează Surorile Benedictine de Caritate pe str. Pintea Viteazu nr. 33/a.
85. Parohia romano-catolică Sighet “Sf. Carol Boromeu”
Adresa: 435500 Sighetu Marmaţiei,Piaţa Libertăţii nr.19; tel. 0262/311206
Parohia datează încă din sec. XI. Reactivarea ei a avut loc în 1780 cu ajutorul călugărilor piarişti. Biserica datează din 1730.
86. Parohia greco-catolică Strâmtura “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437310 Strâmtura, www.parohiastramtura.ro
87. Parohia greco-catolică Suciu de Jos “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437318 Suciu de Jos, Str. Principală nr. 201; tel. 0262/389035
Data constituirii: 17 februarie 1993. Parohia aparţine de Eparhia Cluj-Gherla.
88. Parohia greco-catolică Suciu de Sus “Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan”
Adresa: 437315 Suciu de Sus, str. Principală nr. 750; tel. 0262/388351
Data constituirii: 8 februarie 1998. Data recunoaşterii: 18 februarie 1998.
Parohia aparţine de Eparhia de Cluj-Gherla.
89. Parohia greco-catolică Şieu “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437320 Şieu
Biserica a fost preluată în anul 2004.
90. Parohia greco-catolică Şindreşti “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Adresa:437149 Şindreşti.
Biserica a fost sfinţită în anul 2003 şi este de lemn. Merită a fi vizitată.
91. Parohia greco-catolică Şişeşti “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437325 Şişeşti
Prin decizia din 5 octombrie 2007 biserica monumentală de piatră trece în patrimoniul BRU.
Personalităţi: Dr. Vasile Lucaciu, memorandist; Ioan Şişeştean, episcop greco-catolic de Maramureş.
92. Parohia greco-catolică Şomcuta Mare “Înălţarea Domnului”
Adresa: 437335 Şomcuta Mare
Biserica este nouă şi modernă.
93. Parohia romano-catolică Şomcuta Mare “Sf. Ladislau”
Adresa: 437335 Şomcuta Mare, str. Republicii nr. 38
94. Parohia greco-catolică Şurdeşti “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437332 Şurdeşti
Statistică: 783 greco-catolici (2008)
Preluarea bisericii a avut loc în 1990. Biserica datează din anul 1721. Este cea mai înaltă construcţie de lemn de stejar din lume, turnul măsurând 54 metri, iar înălţimea de la sol fiind 72 metri. Pe iconostas e consemnat 1783 în timpul domniei împăratului Iosif al II-lea.
95. Parohia greco-catolică Tăuţii de Sus “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
Adresa: 435103 Tăuţii de Sus, com. Baia Sprie
96. Parohia greco-catolică Tăuţi-Măgherăuş “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437345 Tăuţi-Măgherăuş
97. Parohia greco-catolică Târgu Lăpuş “Buna Vestire”
Adresa: 435600 Târgu Lăpuş, str. Stejarului nr.1; tel. 0262/385785
Data constituirii: 7 martie 1991. Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
98. Parohia romano-catolică Târgu Lăpuş “Înălţarea Sfintei Cruci”
Adresa: 435600 Târgu Lăpuş, str. Eminescu nr. 1; tel. 0262/384918
În 1291 apare sub numele de Lapus, în 1553 Magyarlapos. Biserica datează din 1838, iar parohia din anul 1783. Parohia este administrată de Arhiepiscopia de Alba Iulia.
99. Parohia greco-catolică Teceu Mic
Adresa: 437237 Teceu Mic, com. Remeţi
Biserica este nouă.
100. Parohia greco-catolică Tisa “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437053 Tisa
101. Parohia romano-catolică Ulmeni
Adresa: 437355 Ulmeni, str. P. Dulfu, nr. 71
Aparţine Diecezei de Oradea.
102. Parohia greco-catolică Vadu Izei “Sfinţii Arhangheli”
Adresa: 437365 Vadu Izei
Biserică nouă. Biserica de piatră din anul 1844, prima biserică de piatră din Maramureşul istoric, atunci când românii puteau construi doar biserici de lemn, a fost dărâmată la 21 septembrie 2001 de către cei care nu erau proprietarii de drept ai bisericii.
103. Parohia greco-catolică Valea Vişeului
Adresa: 437047 Valea Vişeului
Biserică nouă.
104. Parohia greco-catolică Vima Mare “Buna Vestire”.
Adresa: 437387 Vima Mare; tel. 0262/383774. Data constituirii: 19 ianuarie 1998. Data recunoaşterii: 22 ianuarie 1998. Parohia e administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
105. Parohia greco-catolică Vima Mică “Sf. Ioan Botezătorul”
Adresa: 437380 Vima Mică, str. Principală nr. 131; tel. 0262/383774.
Data constituirii: 19 ianuarie 1994. Data recunoaşterii: 21 ianuarie 1994.
Parohia aparţine Eparhiei de Cluj-Gherla. Biserica a fost preluată în anul 1997.
106. Parohia greco-catolică Vişeu de Jos I “Sf. Ilie”
Adresa: 437390 Vişeu de Jos.
107. Parohia greco-catolică Vişeu de Jos II
Adresa: 437390 Vişeu de Jos
108. Parohia greco-catolică Vişeu de Mijloc
Adresa: 435701 Vişeu de Mijloc.
Are biserică proprie.
104. Parohia greco-catolică Vişeu de Sus “Maica Îndurerată”
Adresa: 435700 Vişeu de Sus.
105. Parohia romano-catolică Vişeul de Sus “Sf. Ana”
Adresa: 435700 Vişeul de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 52; tel. 0262/355634
Ca organizare bisericească datează din 1790 iar din 1810 ca şi parohie. S-a construit o biserica neogotică. Este interesant dialectul vorbit de enoriaşi, cel “zipsăresc”.

2 comentarii:

  1. Mai multe informatii in cadrul Bisericii Romano-Catolice din Ocna Sugatag se regasesc pe site-ul : https://sites.google.com/site/bisericacatolicaocnasuggatag/

    RăspundețiȘtergere
  2. Este decedat si de aceea nu iti raspunde la solicitare.

    RăspundețiȘtergere