sâmbătă, 5 octombrie 2013

Scurtă călătorie la Istanbul (Constantinopol)

Fiind o călătorie scurtă de patru zile, la sfârşitul lunii trecute (în septembrie 2013), am voit sa fac cunoştinţă cu renumita cetate a Stambulului sau a Ţarigradului.
Originea oraşului este destul de veche, dar numele de Constantinopol l-a căpătat de la împăratul Constantin cel Mare, pentru ca, în ziua de 11 mai 330, într-un ceremonial fastuos, să fie declarat în faţa lumii întregi cel de-al doilea mare oraş al Romei. În anul 391, creştinismul devine religia oficială a statului. După moartea împăratului Teodosiu I, Imperiul Roman intră în declin, Constantinopolul devine capitala Romei de Răsărit, adică a Bizanţului. În anul 476, deşi Imperiul Roman de Vest se destramă, Roma de Răsărit continuă să se dezvolte, iar în perioada anilor 527-565 printre altele s-a construit şi celebra „Sfânta Sofia”. A se nota că patriarhul Constantinopolului îşi adaugă la titlu şi patriarh al celei de-a doua Rome, titlul neacceptat de întreaga creştinătate. Ce să mai vorbim de patriarhul Moscovei, care îşi adaugă titlu de patriarh al celei de-a treia şi ultima Romă? Nu în cele din urmă el se intitulează Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii. Rămâne de văzut ce înţelegem prin termenul de Rusia: e vorba de teritoriul de azi al Federaţiei sau până unde se întinde sfera de influenţă rusească. Nefiind expert în temă nu vreau să fac speculaţii şi să fiu înţeles eronat. În anul 1054 are loc Marea Schismă Orientală şi astfel Constantinopolul devine centru religios al Bisericii Ortodoxe. În anul 1261 a trecut sub conducerea paleologilor, iar apoi, spre sfârşitul secolului al XIV-lea, oraşul a fost împresurat pentru prima oară de către otomani. Deşi cetatea a fost atacată de către Baiazid în anul 1390, iar în anul 1422 de către Murat al II-lea, ea fost cucerită abia în anul 1453 de otomani sub conducerea lui Mehmet al II-lea. În anul 1517 oraşul a fost numit Istambul, devenind centrul întregii comunităţi musulmane. În timpul primului război mondial, la 15 martie 1919, oraşul a fost ocupat de armatele aliate. După război sultanatul şi califatul au fost abrogate şi, la 13 octombrie 1923, Ankara a fost declarată capitala Republicii Turcia. După război, primul preşedinte al ţării va fi Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938). A introdus reforme drastice, chiar dacă ele au fost în parte controversate. A introdus grafia latină, egalitatea femeilor cu bărbaţii, a abrogat privilegiile sultanilor şi ale celorlalţi lideri religioşi, respectarea minorităţilor etc. A pus bazele unui stat laic şi democratic. Cu toate acestea a persecutat pe comunişti.
Cât despre „Sfânta Sofia”, ea e considerată drept muzeu. Ea fost construită în anul 537 şi a fost folosită ca biserică până în anul 916; apoi ea devenit moschee până în anul 1934. În anul 1750, picturile bizantine au fost tencuite, rămânând doar câteva fresce printre care cele care prezintă pe Maica Domnului, Isus Cristos şi Dumnezeu Pantocrator. Ca suprafaţă biserica ocupă locul 4 după „Sfântul Paul” din Londra, „Sfântul Petru” din Roma şi Domul din Milano. Numele de „Sfânta Sofia” semnifică cele trei însuşiri atribuite de comunitatea creştină: Sfânta Sofia (sfânta Înţelepciune), sfânta Irina (Sfânta Pace) şi Sfânta Dynamis (Sfânta Putere).
Pentru construirea bisericii, nu au fost folosite nici un fel de materiale din lemn, au muncit neîntrerupt 5 ani de zile 100 de meşteri şi 10.000 de lucrători. Se estimează că s-au cheltuit circa 75 de milioane de bani de aur. Se spune că împăratul năzuia ca acest nou lăcaş sfânt să depăşească prin mărime şi splendoare Templul lui Solomon din Ierusalim. Impresionat de lucrare a exclamat: „Te-am întrecut, Solomoane!”
Pentru un turist creştin se oferă o privelişte jalnică gândindu-se la ce au simţit acele mii de creştini care se rugau, cântau şi celebrau sărbătorile împreună cu arhiereii lor, cu preoţii oraşului. Un politician român opta pentru o iniţiativă juridică pentru preluarea acestei imense bazilici creştine, floarea arhitecturii bizantine creştine. Nu este prima când lăcaşurile sfinte ale credincioşilor sunt luate în stăpânire de străini sau sun pur şi simplu distruse. Am putea aduce nenumărate exemple în acest sens începând cu victimele Reformei, confiscarea edificiilor greco-catolice în România, Rusia, Ucraina etc., dar nu în cele din urmă bombardarea acestora în timpul războiului recent din Balcani. Am putea concluziona cu lăcaşuri de cult în Africa, victime ale Shariei.
În timpul călătoriei ne-au fost prezentate şi clădirile de care s-a folosit sultanul Suleiman Magnificul pentru turci, dar pentru ceilalţi un pericol. A trăit între anii 1494 şi 1566. Suirea lui pe tron avut loc în anul 1520. S-a căsătorit cu Roxellana sau Hurrem. A cucerit multe popoare şi oraşe în afară de Viena. Domnia lui este caracterizată prin omucideri şi alte nedreptăţi. Şi-a ucis proprii, copii ca de exemplu, pe Mustafa, şi chiar pe prietenul lui cel mai apropiat, Ibrahim Paşa. În acest context, nota ghidul nostru, era ceva obişnuit ca monarhul, din teama că şi-ar pierde tronul, îşi lichida eventualii urmaşi. Însuşi Constantin, fiul Elenei, a recurs la acest procedeu.
Duminica, înainte de a pleca, am reuşit să vizitez biserica „Sfântul Anton” unde activează trei preoţi franciscani originari din Moldova. Am reuşit să concelebrez cu comunitatea italiană care lucrează în Turcia. În momentul când ieşeam pe stradă, însoţitorul meu mă atenţionează că nu am voie să ies în costum preoţesc pe stradă. Există o lege care interzice în public în reverendă sau haine călugăreşti, etc. Dar pe de altă parte am întâlnit pe stradă deservenţi ai cultului musulman. Dacă nu am auzit nici un dangăt de clopot, am auzit cel puţin chemarea muezinului cel puţin de trei ori pe zi la rugăciune la care mulţi iau în mână un soi de mătănii şi recită o rugăciune, mărturisirea credinţei devenind astfel un act public.
Turcia este o ţară care doreşte să intre în Uniunea Europeană. Am citit nu de mult că biserica din Niceea, unde s-a celebrat primul Conciliu ecumenic, a fost transformată, ca alte zeci de biserici creştine, în muzee. În Constantinopol s-au ţinut patru concilii ecumenice, ultimul nefiind recunoscut de Biserica Ortodoxă. Toate aceste biserici sunt astăzi muzee.
Închei aceste însemnări de călătorie într-o notă puţin umoristică. La cină am rugat chelnerul să-mi aducă o bere. Chelnerul s-a uitat la mine şi mi-a zis că ei respectă preceptele Coranului care interzice consumul de alcool. Dar, continuă el, acest lucru este valabil pe pământ, dar la etaj exista posibilitatea de a servi şi o bere, etajul nefiind... parter....luni, 16 septembrie 2013

Sfinţirea unei biserici şi consideraţiile unui tânăr pensionar


Maramureşul este un ţinut istoric ce oferă turiştilor privelişti încântătoare care parcă îmbată ochiul cu peisaje din care străbate ideea că, într-adevăr, creaţia este un lucru frumos.
„Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune” (Gen 1,31).
În cazul nostru ne permitem să egalăm frumuseţea cu bunătatea. Maramureşul nu este frumos numai pentru turişti; el ne o oferă şi o mostră de trăire creştină din negura veacurilor.
Având o cunoştinţă pe acele meleaguri, am primit o invitaţie la sfinţirea unei biserici de lemn din Deseşti, judeţul Maramureş. S-au adunat la sărbătoare preoţii din împrejurimi aducând cu sine şi pe enoriaşii lor care, nemaiavând loc în biserică, s-au aşezat pe iarbă ca odinioară la înmulţirea pâinilor.
Celebrarea sfintei Liturghii început cu primirea şi salutul cuvenit al PSS Vasile Bizău, episcop greco-catolic de Maramureş, care, la sfârşitul celebrării, a evocat suferinţele acelor care şi-au trăit şi mărturisit credinţa catolică în timpuri de răstrişte, mulţi fiind aruncaţi în temniţe, unde au fost înjosiţi în demnitatea lor umană de un sistem totalitar. S-au cântat şi cântece pe care le-am auzit şi în spaţiul moldav. Am petrecut clipe de neuitat in mijlocul confraţilor uniţi, cărora le mulţumesc de ospitalitate şi de „omenie”, aşa cum obişnuiesc să spună moroşenii. 

Venind spre casă, mi-am adus aminte că am prezentat episcopului meu, din St. Poelten, două analize medicale, după ce nu cu mult timp fusesem internat de două ori în spital. Întrucât episcopul este şi doctor în medicină, a considerat că o pensionare corespunde stării mele de sănătate şi iată-mă pensionar de două săptămâni (de la 1 septembrie 2013). Trecerea la pensionare cu succes presupune şi un efort. La ora aceasta stau la dispoziţia confraţilor pe care-i suplinesc atunci când ei au nevoie de mine, când sunt suprasolicitaţi. Dar nu este exclus ca în viitorul apropiat sau ceva mai îndepărtat să-mi petrec următoarea perioada chiar în România sau în altă parte. Am primit două oferte, dar sunt în expectativă. Sunt convins că Providenţa îmi va îndrepta paşii în direcţia cea bună.
*
Următoarea contribuţie la blog va fi după 13 octombrie.

marți, 3 septembrie 2013

Rezultatul rundei 4 din cadrul seriei a VII-a a concursului "Cine ştie, câştigă" şi încheierea concursului

La runda 4 din cadrul seriei a VII-a, „Alte religii”, a concursului „Cine ştie, câştigă!” a fost desemnată câştigătoare Larisa Tamaş, din Ocna Şugatag, jud. Maramureş.

Iată răspunsurile corecte:

1. D
2. B
3. B
4. B
5. B


Întrebările rundei 3 din seria a VII-a pot fi consultate la pagina:

Seria a VII-a, cu runda 1, a fost lansată la 25 iunie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 30 iulie 2013, (3) 5 august 2013 şi (4) 11 august 2013 - ultima rundă a concursului.
Seria a VI-a, cu runda 1, a fost lansată la 4 aprilie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 7 aprilie 2013.
Seria a V-a, cu runda 1, a fost lansată la 14 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 februarie 2013; (3) 1 aprilie 2013.
Seria a IV-a, cu runda 1, a fost lansată la 24 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 15 ianuarie 2013; (3) 14 februarie 2013.
Seria a III-a, cu runda 1, a fost lansată la 8 septembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 29 septembrie 2012; (3) 28 octombrie 2012; (4) 18 noiembrie 2012.
Seria a II-a, cu runda 1, a fost lansată la 6 iunie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 iunie 2012; (3) 25 iulie 2012, (4) 30 iulie 2012, (5) 3 septembrie 2012.
Seria I, cu prima rundă a concursului, a fost lansată la 25 februarie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 14 martie 2012; (3) 17 martie 2012; (4) 20 aprilie 2012; (5) 25 aprilie 2012; (6) 15 mai 2012; (7) 25 mai 2012 şi (8) 29 mai 2012.
Toate rundele pot fi citite pe blog la eticheta: „Concurs Cine ştie”.

Regulile de participare pot fi citite la adresa:

*
Cu publicarea acestor rezultate, marchez şi încheierea acestui concurs care a început la 25 februarie 2012 şi s-a încheiat la 3 septembrie 2013. Mulţumesc pentru interes tuturor participanţilor la concurs! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!

miercuri, 28 august 2013

„Kam wegen Freiheit nach Österreich” (nach www.noen.at)

„Kam wegen Freiheit nach Österreich” 

Abschied / Kurz vor seiner Pensionierung am 1. September traf die NÖN-Pfarrer Josef Maresch zum ganz persönlichen Gespräch.
 
Von Daniela Schlemmer

VESTENTHAL/WEISTRACH / Seine Hobbys sind Fremdsprachen. Der gebürtige Ungar beherrscht Rumänisch, Italienisch, Französisch, Ungarisch, Deutsch und Latein. „Nur Mostviertlerisch kann ich noch nicht”, lacht Josef Maresch.
18 Jahre lang war er Pfarrer in Vestenthal, die letzten zwei Jahre betreute er auch die Pfarre Weistrach. Am 1. September geht er aus gesundheitlichen Gründen mit 63 Jahren in Pension. Mit Freude blickt er in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft. „Mir wird in der Pension sicher nicht langweilig. Für ein Jahr bleibe ich mindestens noch in Vestenthal. Wenn mich jemand braucht, dann bin ich auch weiterhin da”, verspricht der Geistliche. So habe er auch bereits mit dem Pfarrer von Haidershofen abgemacht, ihn im nächsten Jahr für zwei Wochen zu vertreten. 

Offener Umgang mit Gemeinde
Josef Maresch ist ein lachender Pfarrer, der immer einen offenen Umgang mit seiner Pfarrgemeinde pflegte. So kennt man ihn in Vestenthal. Er erinnert sich auch noch gut an seine Ankunft. „Ich wurde empfangen wie Kaiser Franz Josef! Hier in Vestenthal war ich stets zufrieden und glücklich. Ich bin auch wegen der Freiheit nach Österreich gekommen und nicht wegen dem Geld. Ich habe in Rumänien alles gratis bekommen, nur die Freiheit, die habe ich erst in Österreich erhalten”, erklärt er. Am 13. Jänner 1989 flüchtete er von Rumänien über Ungarn nach Österreich. Das war sein Glückstag, erklärt er heute. In Rumänien waren Christen nämlich eine Minderheit und wurden damals unterdrückt. „Österreich war das erste demokratische Land für mich. Ich habe hier, als ich angekommen bin, alles mit den Augen eines Kindes betrachtet, alles war so schön. Ich hatte aber auch etwas Angst, habe mir dann aber gesagt, nein, ich kämpfe weiter. Ohne Papiere kam ich an, doch die Diözese St. Pölten hat mich sofort akzeptiert”, erinnert sich Josef Maresch. Bevor er in die Pfarre Vestenthal kam, war er noch in Tulln und Lichtenau tätig. Im September 1995 verschlug es ihn dann ins Mostviertel. 

Abschied gebührend gefeiert
Die ersten drei Jahre gab er in Vestenthal sogar Italienischunterricht. „Das Pfarrheim war voll. Zu Beginn haben an die 60 Personen teilgenommen. Dabei standen vor allem der Spaß und das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund”, erzählt der Pfarrer, der vergangenen Sonntag mit seiner Pfarrgemeinde gebührend Abschied feierte. „Ich wünsche der Gemeinde weiterhin den Zusammenhalt, die Treue zur Kirche und eine noch schönere Zukunft.”
Am Sonntag, 1. September, gibt es um 9.15 Uhr eine Festmesse mit dem neuen Pfarrer Norbert Kokott. 

duminică, 11 august 2013

Concursul „Cine ştie, câştigă”: Seria a VII-a. Runda 4 (ultima rundă)

Prezentăm întrebările pentru seria a VII-a, „Alte religii”, runda 4, din cadrul concursului „Cine ştie, câştigă”. Este ultima rundă a acestui concurs

1. Cum se numeşte un mistic musulman?
a) hagi
B) muezin
C) mahdi
D) derviş

2. Calcularea anilor începe la musulmani cu un eveniment din viaţa lui Mahomed. Care?
a) naşterea lui Mahomed
b) fuga lui la Medina
c) cucerirea oraşului Meka
d) moartea lui.

3) Ce este Talmudul?
a) casa de învăţătura evreiască
b) o scriere iudaică
c) o şcoală superioară biblică
d) investirea rabinului

4) Cum s-au numit urmaşii lui Mahomed?
a) şeici
b) emiri
c) califi
d) sultani

5) Cum se poate deveni evreu?
a) printr-un tata evreu
b) printr-o mamă evreică
c) prin bunici evrei
d) prin trecere la religia iudaică.
*
Seria a VII-a, cu runda 1, a fost lansată la 25 iunie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 30 iulie 2013; (3) 5 august 2013; (4) 11 august 2013 - runda curentă şi ultima din concurs.
Seria a VI-a, cu runda 1, a fost lansată la 4 aprilie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 7 aprilie 2013.
Seria a V-a, cu runda 1, a fost lansată la 14 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 februarie 2013; (3) 1 aprilie 2013.
Seria a IV-a, cu runda 1, a fost lansată la 24 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 15 ianuarie 2013; (3) 14 februarie 2013.
Seria a III-a, cu runda 1, a fost lansată la 8 septembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 29 septembrie 2012; (3) 28 octombrie 2012; (4) 18 noiembrie 2012.
Seria a II-a, cu runda 1, a fost lansată la 6 iunie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 iunie 2012; (3) 25 iulie 2012, (4) 30 iulie 2012, (5) 3 septembrie 2012.
Seria I, cu prima rundă a concursului, a fost lansată la 25 februarie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 14 martie 2012; (3) 17 martie 2012; (4) 20 aprilie 2012; (5) 25 aprilie 2012; (6) 15 mai 2012; (7) 25 mai 2012 şi (8) 29 mai 2012.
Toate rundele pot fi citite pe blog la eticheta: „Concurs Cine ştie”. 

Regulile de participare pot fi citite la adresa:

vineri, 9 august 2013

Rezultatul rundei 3 din cadrul seriei a VII-a a concursului "Cine ştie, câştigă"

La runda 3 din cadrul seriei a VII-a, „Alte religii”, a concursului „Cine ştie, câştigă!” a fost desemnată câştigătoare Emma Timar din Lunca de Sus, judeţul Harghita.

Iată răspunsurile corecte:

1 - C
2 - D
3 - C
4 - A
5 - A

Întrebările rundei 3 din seria a VII-a pot fi consultate la pagina:

Seria a VII-a, cu runda 1, a fost lansată la 25 iunie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 30 iulie 2013, (3) 5 august 2013.
Seria a VI-a, cu runda 1, a fost lansată la 4 aprilie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 7 aprilie 2013.
Seria a V-a, cu runda 1, a fost lansată la 14 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 februarie 2013; (3) 1 aprilie 2013.
Seria a IV-a, cu runda 1, a fost lansată la 24 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 15 ianuarie 2013; (3) 14 februarie 2013.
Seria a III-a, cu runda 1, a fost lansată la 8 septembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 29 septembrie 2012; (3) 28 octombrie 2012; (4) 18 noiembrie 2012.
Seria a II-a, cu runda 1, a fost lansată la 6 iunie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 iunie 2012; (3) 25 iulie 2012, (4) 30 iulie 2012, (5) 3 septembrie 2012.
Seria I, cu prima rundă a concursului, a fost lansată la 25 februarie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 14 martie 2012; (3) 17 martie 2012; (4) 20 aprilie 2012; (5) 25 aprilie 2012; (6) 15 mai 2012; (7) 25 mai 2012 şi (8) 29 mai 2012.
Toate rundele pot fi citite pe blog la eticheta: „Concurs Cine ştie”.

Regulile de participare pot fi citite la adresa:

luni, 5 august 2013

Concursul „Cine ştie, câştigă”: Seria a VII-a. Runda 3

Prezentăm întrebările pentru seria a VII-a, „Alte religii”, runda 3, din cadrul concursului „Cine ştie, câştigă”. Este penultima rundă a acestui concurs

1. În ce ţară trăiesc cei mai mulţi evrei?
a) Israel
b) Franţa
c) SUA
d) Argentina 

2. Ce animal e considerat sfânt în hinduism?
a) Rinocerul
b) Porcul
c) Elefantul
d) Vaca

3. Cum se numesc în Islam poruncile religioase?
a) Fatwa
b) Sunna
c) Saria
d) Ramadan

4. Cine a fost întemeietorul budismului?
a) Siddharta Gautama
b) Confucius
c) Lao Tse
d) Krishna 

5. Ce înger i-a apărut lui Mahomed?
a) Gabriel
b) Mihail
c) Rafael
d) Uriel.
*
Seria a VII-a, cu runda 1, a fost lansată la 25 iunie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 30 iulie 2013; (3) 5 august 2013 - runda curentă
Seria a VI-a, cu runda 1, a fost lansată la 4 aprilie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 7 aprilie 2013.
Seria a V-a, cu runda 1, a fost lansată la 14 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 februarie 2013; (3) 1 aprilie 2013.
Seria a IV-a, cu runda 1, a fost lansată la 24 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 15 ianuarie 2013; (3) 14 februarie 2013.
Seria a III-a, cu runda 1, a fost lansată la 8 septembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 29 septembrie 2012; (3) 28 octombrie 2012; (4) 18 noiembrie 2012.
Seria a II-a, cu runda 1, a fost lansată la 6 iunie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 iunie 2012; (3) 25 iulie 2012, (4) 30 iulie 2012, (5) 3 septembrie 2012.
Seria I, cu prima rundă a concursului, a fost lansată la 25 februarie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 14 martie 2012; (3) 17 martie 2012; (4) 20 aprilie 2012; (5) 25 aprilie 2012; (6) 15 mai 2012; (7) 25 mai 2012 şi (8) 29 mai 2012.
Toate rundele pot fi citite pe blog la eticheta: „Concurs Cine ştie”. 

Regulile de participare pot fi citite la adresa:

Rezultatul rundei 2 din cadrul seriei a VII-a a concursului "Cine ştie, câştigă"

La runda 2 din cadrul seriei a VII-a, „Alte religii”, a concursului „Cine ştie, câştigă!” a fost desemnat câştigător Ovidiu V. Bişog din Iaşi. 

Iată răspunsurile corecte:
1. C
2. B
3. B
4. A
5. A 

Întrebările rundei 2 din seria a VII-a pot fi consultate la pagina:

Seria a VII-a, cu runda 1, a fost lansată la 25 iunie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 30 iulie 2013.
Seria a VI-a, cu runda 1, a fost lansată la 4 aprilie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 7 aprilie 2013.
Seria a V-a, cu runda 1, a fost lansată la 14 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 februarie 2013; (3) 1 aprilie 2013.
Seria a IV-a, cu runda 1, a fost lansată la 24 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 15 ianuarie 2013; (3) 14 februarie 2013.
Seria a III-a, cu runda 1, a fost lansată la 8 septembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 29 septembrie 2012; (3) 28 octombrie 2012; (4) 18 noiembrie 2012.
Seria a II-a, cu runda 1, a fost lansată la 6 iunie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 iunie 2012; (3) 25 iulie 2012, (4) 30 iulie 2012, (5) 3 septembrie 2012.
Seria I, cu prima rundă a concursului, a fost lansată la 25 februarie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 14 martie 2012; (3) 17 martie 2012; (4) 20 aprilie 2012; (5) 25 aprilie 2012; (6) 15 mai 2012; (7) 25 mai 2012 şi (8) 29 mai 2012.
Toate rundele pot fi citite pe blog la eticheta: „Concurs Cine ştie”.

Regulile de participare pot fi citite la adresa:

marți, 30 iulie 2013

Concursul „Cine ştie, câştigă”: Seria a VII-a. Runda 2Prezentăm întrebările pentru seria a VII-a, „Alte religii”, runda 2, din cadrul concursului „Cine ştie, câştigă”
1. Care este cea mai mare sărbătoare la evrei? 
a) Sabat
b) Pesah
c) Iom Kipur
d) Roö Hasana. 

2. În ce ţară s-a născut budismul?
a) Tibet
b) India
c) Nepal
d) Sri Lanka

3) În ce direcţie se roagă musulmanii?
a) Medina
b) Mecca
c) Ierusalim
d) Cairo 

4. Cu ce eveniment începe calendarul evreiesc?
a) Crearea lumii
b) intrarea în Canaan
c) construirea templului
d) distrugerea primului templu. 

5. Cum se devine hindus?
a) prin naştere
b) prin convertire
c) prin intrarea in templu
d) prin acceptarea învăţăturilor hinduiste. 

*
Seria a VII-a, cu runda 1, a fost lansată la 25 iunie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 30 iulie 2013 - runda curentă
Seria a VI-a, cu runda 1, a fost lansată la 4 aprilie 2013. Rundele următoare au fost: (2) 7 aprilie 2013.
Seria a V-a, cu runda 1, a fost lansată la 14 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 februarie 2013; (3) 1 aprilie 2013.
Seria a IV-a, cu runda 1, a fost lansată la 24 decembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 15 ianuarie 2013; (3) 14 februarie 2013.
Seria a III-a, cu runda 1, a fost lansată la 8 septembrie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 29 septembrie 2012; (3) 28 octombrie 2012; (4) 18 noiembrie 2012.
Seria a II-a, cu runda 1, a fost lansată la 6 iunie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 24 iunie 2012; (3) 25 iulie 2012, (4) 30 iulie 2012, (5) 3 septembrie 2012.
Seria I, cu prima rundă a concursului, a fost lansată la 25 februarie 2012. Rundele următoare au fost: (2) 14 martie 2012; (3) 17 martie 2012; (4) 20 aprilie 2012; (5) 25 aprilie 2012; (6) 15 mai 2012; (7) 25 mai 2012 şi (8) 29 mai 2012.
Toate rundele pot fi citite pe blog la eticheta: „Concurs Cine ştie”.
Regulile de participare pot fi citite la adresa: