sâmbătă, 25 februarie 2012

Lansarea concursului „Cine ştie, câştigă!"

După un timp de aşteptare, am decis să deschid un capitol cu totul neobişnuit sub genericul: „Cine ştie, câştigă!"

Forma concursului
Ocazional, dar în decursul acestui an 2012, prin intermediul blogului, voi pune câte o serie de 5 întrebări cu câte 4 răspunsuri fiecare. Un singur răspuns din cele patru este corect.

Reguli de participare:
1. Este obligatoriu ca fiecare participant să răspundă la toate cele 5 întrebări. Mesajele incomplete vor fi descalificate.
2. Participanţii trebuie să trimită toate datele de contact (adresă completă de domiciliu, adresă de email şi, preferabil, un număr de telefon de contact). Lipsa acestor date de contact duce la descalificarea participantului. Se va respecta confidenţialitatea acestor informaţii personale şi nu vor fi folosite în alte scopuri decât pentru acest concurs.
3. În cazul în care un participant nu doreşte ca numele să îi fie publicat pe acest blog în eventualitatea în care va fi desemnat câştigător, este rugat să facă o precizare expresă în acest sens în cadrul mesajului său de participare la concurs. În orice caz, pe blog va fi publicat doar numele câştigătorului, nu şi datele sale de contact personale.
4. Cel care va trimite primul toate răspunsurile corecte la toate cele 5 întrebări şi a trimis şi datele de contact complete, va fi declarat câştigătorul seriei respective, iar numele său va fi anunţat printr-o ştire publicată pe acest blog.
5. Nu este admisă participarea doar pe bază de adresă de email, fără datele complete de contact.
6. Este încurajată participarea îndeosebi a laicilor la acest concurs, pentru o aprofundare a credinţei. De aceea, preoţii şi persoanele consacrate sunt rugaţi să dea prioritate laicilor la acest concurs.  
7. Câştigătorul unei serii nu mai poate participa la celelalte serii.  
8. Concursul se adresează numai rezidenţilor din România.  
9. Participanţii pot avea orice confesiune religioasă sau religie. Deşi nu este condiţie obligatorie pentru participare, organizatorul concursului ar dori să ştie confesiunea/religia câştigătorului. 
10. Răspunsurile corecte vor fi trimise prin e-mail la adresa: josef.maresch@kt-net.at

Seriile de întrebările
Seriile de întrebările vor fi pe următoarele domenii: I. Biblie; II. Creştinism; III. Istoria Bisericii; IV. Sfânta Liturghie; V. Anul bisericesc; VI. Catolici şi necatolici; VII. Alte religii.

Premierea
Câştigătorul desemnat la fiecare serie de întrebări, va obţine un premiu de 10 euro (sau echivalentul în lei la momentul premierii), bani pe care câştigătorul îi va primi personal, nu prin transfer de bani, ci prin intermediul mai multor colaboratori ai mei din România.
În cazul în care sunt mai mulţi participanţi cu răspunsuri corecte, stabilirea câştigătorului se va face prin tragere la sorţi şi numele câştigătorului de la fiecare serie va fi publicat pe acest blog.

Seria I. BIBLIE

1. Ce înseamnă Biblie?
a) Sfânta Scriptură
b) Unitate de măsură
c) Carte
d) Cuvântul Domnului.

2. Din câte cărţi este compus Noul Testament?
a) 29
b) 33
c) 66
d) 27

3. Ce nume este cel mai des întâlnit în Biblie?
a) Isus
b) Paul
c) Solomon
d) David

4. În ce zi a creat Dumnezeu păsările şi peştii?
a) în ziua a treia
b) în ziua a patra
c) în ziua a cincea
d) în ziua a şasea

5) Cum s-a numit primul băiat al lui Adam şi al Evei?
a) Abel
b) Cain
c) Set
d) Enoh

Răspunsurile corecte vor fi trimise prin e-mail la adresa: josef.maresch@kt-net.at
Nu uitaţi regulile de participare!