marți, 31 august 2010

Monografii (XXVIII). Judeţul Mureş

Judeţul Mureş

1. Parohia romano-catolică Acăţari “Sf. Stefan Regele Ungariei”

Adresa: 547005 Acăţari, nr. 198; tel. 0265/333253

Statistică: 338 romano-catolici

În 1497 apare sub numele de Achusfalva. În 1714 se construieşte o capelă. Între 1859 şi 1862 se construieşte actuala biserică. În 1972 primesc de la franciscanii din Târgu Mureş un altar frumos.

2. Parohia greco-catolică Adămuş “Sf. Nicolae”

Adresa: 547015 Adămuş, str. Principală nr. 90

După multe tergiversări greco-catolicii au primit în 2007 biserica “în folosinţă”.

3. Parohia greco-catolică Apalina “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 545301 Apalina, nr. 162; tel. 0265/520562.

Statistică: 750 greco-catolici (2008).

4. Parohia greco-catolică Aţintiş “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547045 Aţintiş, str. Principală nr. 20

Statistică: 129 greco-catolici (2008).

Biserica construită în 1934 a fost preluată în 1991 şi renovată în anul 2003.

5. Parohia romano-catolică Batoş “Regina Sfântului Rozariu”

Adresa: 547085 Batos, nr. 88; tel. 0265/544129

Statistică: 412 romano-catolici

În 1228 apare sub numele de Villa Batus. În 1331 avea deja biserică parohială. Iniţial locuitorii erau de origine germană. În timpul Reformei au devenit luterani împreună cu biserica. După Cel de-al Doilea Război Mondial, în locul germanilor emigraţi vin secuii care în 1945 construiesc o capelă, iar între 1978-1979 o casă parohială.

6. Parohia greco-catolică Băiţa “Buna Vestire”

Adresa: 547376 Băiţa, str. Principală nr. 107, com. Lunca; tel. 0265/349618

7. Parohia greco-catolică Bernadea “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547056 Bernadea, com. Bahnea, str. Principală 111

După o sursă aflăm că a fost preluată în anul 2000, după alta biserica fost construită în anul 1988.

8. Parohia romano-catolică Bordoşiu “Sf. Ignaţiu de Loyola”

Adresa: 547235 Bordoşiu, nr. 88

Statistică: 498 romano-catolici

În 1566 apare sub numele de Bordos. Se pare că a fost clădită o biserică în sec. XV. În timpul Reformei va fi luată de unitarieni. În sec. XVIII se vor reîntoarce la Biserica Catolică. Un rol mare l-au jucat franciscanii. Biserica datează din anul 1857. 9. Parohia greco-catolică Breaza “Buna Vestire”

Adresa: 547135 Breaza

Biserică nouă.

10. Parohia greco-catolică Caşva “Preasfânta Treime”

Adresa: 547297 Caşva.

Biserica nu a fost încă preluată.

11. Parohia romano-catolică Căluşeri “Sf. Fecioară de Sarlos”

Adresa: 547216 Căluşeri, nr. 130; tel. 0265/335229

Statistică: 530 romano-catolici.

În anul 1332 aveau ca preot pe Leustachius, în 1552 trec la reformaţi. În 1752 are loc pentru prima data hramul, iar parohia funcţionează din anul 1753.

12. Parohia greco-catolică Ceuaşu de Câmpie “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547140 Ceuaşu de Câmpie

13. Parohia greco-catolică Cheţani “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547150 Cheţani, str. Bisericii nr. 236

Statistică: 2.468 greco-catolici (2008)

Biserica este monument istoric şi datează din anul 1752 şi renovată în 1967. Este în întregime de lemn şi acoperită cu şindrilă stil maramureşean. În 1993, după multe şi grele confruntări, biserica este preluată în 1993. Se pare că s-a început construirea unei noi biserici.

14. Parohia greco-catolică Chiheru de Jos “Intrarea Maicii Domnului”

Adresa: 547160 Chiheru de Jos

Biserica din 1837 cu hramul “Sf. Nicolae”, monument istoric, a fost dezmembrată în 1980. Noua biserică s-a construit între anii 1998-2001. Se pare că există şi o mănăstire care este anual vizitată de foarte mulţi credincioşi.

15. Parohia greco-catolică Chirileu “Preasfânta Treime”

Adresa: 547551 Chirileu

Capelă.

16. Parohia greco-catolică Cipău “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 545101 Cipău

17. Parohia greco-catolică Coroi “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 547166 Coroi

18. Parohia greco-catolică Cozma “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”

Adresa: 547170 Cozma

Statistică : 67 greco-catolici (potrivit sitului primăriei)

Aşezarea are două biserici. S-au făcut demersuri, în zadar. Se celebrează într-o casă particulară.

19. Parohia greco-catolică Cucerdea “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 547190 Cucerdea, str. Principală nr. 137; tel. 0265/457094

Cea de-a doua biserică din localitate a fost cedată prin dialog greco-catolicilor în anul 2001.

20. Parohia greco-catolică Cuştelnic “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 545603 Cuştelnic, str. Principală nr. 152, com. Târnăveni; tel. 0265/442311

Biserica este de lemn construită în sec. XVIII şi care a fost preluată în anul 2001.

21. Parohia romano-catolică Dămieni “Sfinţii Îngeri Păzitori”

Adresa: 547213 Dămieni, nr. 160, com. Eremitu; tel. 0265/347360

Statistică: 240 romano-catolici

În anul 1567 apare sub forma de Dymynhaza. În 1836 se construieşte actuala biserică, iar în 1868 se înfiinţează şi parohia.

22. Parohia romano-catolică Dumitreni “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 547103 Dumitreni, nr. 201, com. Bălăuşeri; tel. 0265/763932

Statistică: 603 romano-catolici.

În 1436 apare sub numele de Zent Demetrik într-un act al regelui Sigismund. După Reformă biserica este luată de unitarieni. În 1722 datorită sârguinţei franciscanilor reapare viaţa catolică. În 1924 devine parohiei, iar în 1929 se va construi casa parohială.

23. Parohia greco-catolică Ercea “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547096 Ercea; tel. 0265/520093

24. Parohia romano-catolică Eremitu “Înălţarea Domnului”

Adresa: 547210 Eremitu, nr. 298; tel. 0265/347011

Statistică: 1803 romano-catolici.

În 1567 figurează sub numele de Remete. În 1781 apare primul preot. Între 1804-1812 se construieşte şi biserica.

25. Parohia romano-catolică Ernei “Toţi Sfinţii”

Adresa: 547215 Ernei, nr. 144; tel. 0265/335007

Statistică: 830 romano-catolici

În 1332 avea biserică parohială. În timpul Reformei a căzut pe mâinile reformaţilor şi apoi a unitarienilor. În 1729 ajutaţi fiind de iezuiţi reuşesc să-şi recapete biserica. În 1904 se construieşte actuala biserică, iar parohia a fost reactivată încă din anul 1729.

26. Parohia greco-catolică Frunzeni “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 547377 Frunzeni, com. Lunca

Biserica a fost demolată în 1946. Pe 28 septembrie 2008 s-a sfinţit piatra de temelie a noi biserici.

27. Parohia greco-catolică Gâmbuţ “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547121 Gâmbuţ

28. Parohia romano-catolică Glăjărie “Sf. Ioan Nepomuk”

Adresa: 547301 Glăjărie, nr. 3

Înainte de 1770 în locul satului era o pădure. Între timp se construieşte o fabrică de sticlă şi sunt aduşi meşteri din Moravia, Cehia şi din secuime. În 1781 se construieşte o capelă de lemn, iar în 1789 actuala biserică. În anul 1900 va fi ridicată la rangul de parohie.

29. Parohia greco-catolică Grindeni “Sf. Vasile cel Mare”

Adresa: 547154 Grindeni, str. Principală nr. 195, com Cheţani

Biserica a fost preluată în 1997. Conform unor surse numărul enoriaşilor greco-catolici în anul 2008 era de 46 din care 22 sunt copii. Pe de altă parte satul e izolat, nu există autobuz, biserica este pe deal la marginea satului, drumul fiind aproape impracticabil. Pictura lasă de dorit. Există dorinţa de a construi o nouă biserică.

30. Parohia greco-catolică Gurghiu “Sf. Cruce”

Adresa: 547295 Gurghiu

Statistică: 105 greco-catolici

Parohia ortodoxă a cedat fosta capelă ortodoxă în anul 1999.

31. Parohia greco-catolică Habic “Sf. Nicolae”

Adresa: 547461 Habic; tel. 0265/512054

În această localitate s-a născut episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, rudă cu răposatul cardinal Alexandru Todea.

32. Parohia greco-catolică Hodac “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547310 Hodac; tel. 0265/538847

Statistică: 331 greco-catolici (2008)

Biserica a fost preluată în anul 1995.

33. Parohia romano-catolică Iara de Mureş “Preasfânta Inimă a Mariei”

Adresa: 547281 Iara de Mureş, nr. 233

Statistică: 200 romano-catolici

Deja în 1332 avea biserică parohială. În locul ei se va construi o altă biserică între anii 1858-1871. În 1918, cu ajutorul Episcopiei, se va cumpăra teren unde se vor construi biserica şi casa parohială.

34. Parohia greco-catolică Ibăneşti “Sf. Nicolae”

Adresa: 547325 Ibăneşti, str. Principală, nr. 656; tel. 0265/538270

Statistică: 258 greco-catolici (2008)

Biserica construită în anul 1912 a fost preluată în anul 1995.

35. Parohia greco-catolică Ideciu de Jos - Azil

Adresa: 547360 Ideciu de Jos

36. Parohia greco-catolică Iernut “Buna Vestire”

Adresa: 545100 Iernut.

Lux de amănunte: http://parohiagrecocatolicaiernut.blogspot.com

37. Parohia romano-catolică Iernut “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 545100 Iernut, Piaţa 1 decembrie 1918, nr. 16; tel. 0265/471457

Statistică: 211 romano-catolici

În 1257 apare sub numele de Ranoltu. În sec. XV exista o biserică gotică, iar în 1442 avea deja şi paroh. În timpul Reformei a aparţinut unitarienilor şi apoi reformaţilor. În 1896 se va clădi o frumoasă biserică cu două turnuri.

38. Parohia greco-catolică Iernuţeni “Întâmpinarea Domnului”

Adresa: 545300 Reghin, str. Iernuţeni nr. 95; tel. 0265/512159

Biserica este nouă, sfinţită pe 16 iulie 2006.

39. Parohia greco-catolică Ivăneşti “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547368 Ivăneşti, com. Livezeni, nr. 32; tel. 0265/251990

Biserica datează din anul 1932.

40. Parohia greco-catolică Lechincioara “Buna Vestire

Adresa: 547596 Lechincioara.

41. Parohia greco-catolică Lechinţa “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 545103 Lechinţa, str. Principală 158; tel. 0265/470103

42. Parohia greco-catolică Luduş “Sf. Petru”

Adresa: 545200 Luduş, str. Pieţii nr. 3; tel. 0265/414467

Statistică: 613 greco-catolici (2008)

Neputând rezolva problemele, greco-catolicii şi-au ridicat biserică sfinţită în 1997.

43. Parohia romano-catolică Luduş, “Sf. Maria, Patroana Ungariei”

Adresa: 545200 Luduş, str. Republicii, nr. 47; tel. 0265/411552

Statistică: 1.220 romano-catolici.

În 1377 exista moşia Ludas. În 1909 devine parohie. În 1880 se construieşte biserica actuală care va fi dată în folosinţă în 1906.

44. Parohia greco-catolică Luduş-Gheja “Sf. Ioan Gură de Aur”

Adresa: 545200 Luduş

45. Parohia romano-catolică Matrici “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 547214 Matrici, str. Bisericii, nr. 251; tel. 0265/347098

Statistică: 636 romano-catolici

Atestare documentară din anul 1484. Între anii 1822-1826 se va clădi o nouă biserică, biserica actuală. De la biserica veche a mai rămas un baptisteriu şi un potir din 1633 pe care scrie: “Memorare novissima tua”. În timpul Reformei au rămas câţiva ani fără preot. Pastorii reformaţi au încercat să se impună, dar fără rezultat, rezistenţa cea mai mare opunând femeile parohiei.

46. Parohia romano-catolică Miercurea Nirajului “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 547410 Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 20; tel. 0265/576181

Statistică: 642 romano-catolici.

În 1332 exista deja o biserică parohială. În timpul Reformei toata comunitatea va deveni reformată. Din 1764 iezuiţii desfăşoară o muncă intensă şi reuşesc până în 1767 să preia biserica, deoarece mai rămăseseră numai doi reformaţi. În 1764 devine parohie, iar în 1928 se construieşte actuala biserică.

47. Parohia greco-catolică Miheşu de Câmpie “Preasfânta Treime”

Adresa: 547420 Miheşu de Câmpie

Statistică: 180 greco-catolici (2001)

Biserica a fost cedată prin dialog în anul 2001.

48. Parohia greco-catolică Moişa “Neprihănita Zămislire”

Adresa: 547277 Moişa, str. Principală nr. 18; tel. 0265/435903

Statistică: 200 greco-catolici (1998)

49. Parohia greco-catolică Nima Râciului “Înălţarea Domnului”

Adresa: 547493 Nima Râciului, com. Râciu

Biserică de lemn tradiţională dată în folosinţă în 1991. Biserica e loc de pelerinaj cu ocazia Adormirii Maicii Domnului.

50. Parohia greco-catolică Păsăreni “Sf. Gheorghe”

Adresa: 547455 Păsăreni

51. Parohia greco-catolică Petelea “Sf. Treime”

Adresa: 547460 Petelea

Statistică : 118 greco-catolici (2006)

Biserica nouă a fost sfinţită pe 16 iunie 2006.

52. Parohia greco-catolică Poarta “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547229 Poarta.

53. Parohia greco-catolică Poieniţa “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547369 Poieniţa, nr. 67, com. Livezeni

Biserica a fost preluată în 1991.

54. Parohia greco-catolică Râciu “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 547485 Râciu

Biserica a fost sfinţită pe 27 iunie 1999.

55. Parohia greco-catolică Reghin “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 545300 Reghin; tel. 0265/512479

Statistică: 985 greco-catolici (2008)

Biserica este nouă, mare şi frumoasă. Pe cuprinsul parohiei întâlnim Congregaţia Surorilor Maicii Domnului pe str. Iernuţeni 3/7.

56. Parohia romano-catolică Reghin “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 545300 Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 63; tel. 0265/511098

Statistică: 4.100 romano-catolici

În 1228 apare sub numele de Regun. În 1330 parohia avea biserică. În 1358 sub numele de Magyarregen. În 1474 apare sub numele de Zaazregen. În timpul Reformei a fost luată de luterani. În 1736 se întemeiază parohia, iar biserica în stil baroc va fi construită între anii 1736-1781 şi sfinţită în 1784. Mai există o biserică romano-catolică aflată în construcţie pe strada Bujorului nr. 22.

57. Parohia greco-catolică Sărmaşu “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 547515 Sărmaşu; tel. 0265/311570

58. Parohia romano-catolică Sâmbriaş “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 547323 Sâmbriaş, nr. 384, com. Hodoşa; tel. 0265/349065

Statistică: 800 romano-catolici

În 1567 figurează sub numele de Jobbagytelke. În 1619 vor construi o capelă în cimitir. În 1764 se întemeiază şi parohia. În 1982 vor construi o biserică în locul celei vechi (1778) de la care vor prelua turnul. Casa parohială datează din anul 1902.

59. Parohia greco-catolică Sânger “Pogorârea Sfântului Spirit”

Adresa: 547540 Sânger

Biserica este nouă construită în anul 2005 şi finalizată în 2007.

60. Parohia greco-catolică Sângiorgiu de Mureş “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547530 Sângiorgiu de Mureş

61. Parohia romano-catolică Sângiorgiu de Mureş “Sf. Martir Gheorghe”

Adresa: 547530 Sângiorgiu de Mureş, str. Şcolii nr. 316; tel. 0265/318654

Statistică: 1.691 romano-catolici

În 1332 aveau deja biserică parohială. În timpul Reformei va fi luată de reformaţi, iar în 1720 ajunge din nou sub romano-catolici. În 1930 se va clădi casa parohială.

62. Parohia romano-catolică Sângiorgiu de Pădure “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 547535 Sângiorgiu de Pădure, str. Dozsa Gyorgy nr. 19; tel. 0265/578403

Statistică: 460 romano-catolici

În timpul Reformei populaţia va deveni reformată, unitariană şi chiar adventistă. Revenirea la catolicism va avea loc odată cu clădirea bisericii de piatră din anul 1748. Din cauza inundaţiei din anul 1980, mulţi vor pleca în alte părţi.

63. Parohia greco-catolică Sânmărtinu de Câmpie “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547497 Sânmărtinu de Câmpie

64. Parohia romano-catolică Sânpaul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”

Adresa: 547550 Sânpaul nr. 277; tel. 0265/713517

În 1332 exista biserica parohială “de Sancto Paulo”. Prima biserică datează totuşi din 1276. În timpul Reformei va aparţine reformaţilor. În 1742 biserica va fi preluată de catolici. În biserică vom găsi o copie a icoanei Maicii Domnului din Mariapocs (Ungaria), icoană foarte venerată de greco-catolicii din Ungaria şi nu numai.

65. Parohia greco-catolică Sântu “Sfinţii Arhangheli”

Adresa :547379 Sântu

Biserică nouă.

66. Parohia romano-catolică Seuca “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 547255 Seuca, nr. 465, com. Găneşti; tel. 0265/425501

În 1314 apare sub numele de Zeuka. După Reformă biserica e preluată în 1744. În 1758 biserica va fi renovată, iar între 1808-1809 se va construi o nouă biserică.

67. Parohia greco-catolică Sighişoara “Sfântul Spirit”

Adresa: 545400 Sighişoara; tel. 0265/774695

Statistică: 257 greco-catolici

68. Parohia romano-catolică Sighişoara “Sf. Iosif”

Adresa: 545400 Sighişoara, str. Mănăstirii nr. 14; tel. 0265/771816

Statistică: 1.963 romano-catolici

Zidirea cetăţii e datată în 1198. În 1300 apare sub numele de Segusvar. În 1298 exista o biserică a dominicanilor. După Reformă reactivarea vieţii catolice începe în sec. XVII. În 1887 vin preoţii diecezani, iar în 1897 se construieşte o altă biserică. Aici s-a născut episcopul martir Apor Vilmos, declarat fericit în 1997, victimă a comunismului.

69. Parohia greco-catolică Socolu de Câmpie “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547172 Socolu de Câmpie; tel. 0265/522683

Slujbele se desfăşoară într-o clasă din vechea şcoală generală (2007).

70. Parohia romano-catolică Sovata “Preasfânta Treime”

Adresa: 545500 Sovata, str. Piaţa Pietrişului, nr. 28; tel. 0265/570553

Statistică: 3.787 romano-catolici

În Sovata există mai multe biserici romano-catolice.

71. Parohia romano-catolică Stânceni “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 547565 Stânceni nr. 161

Statistică: 400 romano-catolici

În 1882 avea 165 de enoriaşi, în 1913 avea 435. În 1927 devine parohie. Biserica datează din anii 1890. Din 1976 au şi casă parohială nouă.

72. Parohia romano-catolică Şapartoc “Preasfânta Treime”

Adresa: 547448 Şapartoc

Primul preot în sat a fost în 1309 Hermann. Din 1978 este administrată de Sighişoara.

73. Parohia greco-catolică Şăulia “Buna Vestire”

Adresa: 547590 Şăulia; tel. 0265/435465

Prima sfântă Liturghie celebrată în noua biserică a avut loc la 18 august 2010.

74. Parohia romano-catolică Şilea Nirajului “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 547394 Şilea Nirajului, nr. 245, com. Măgherani

Statistică: 242 romano-catolici

În jurul anului 1570 exista o capelă. În timpul Reformei o parte va adopta Reforma. Biserica actuală e zidită în 1722 care va fi mărită în 1909.

75. Parohia greco-catolică Şincai “Sf. Grigore Teologul”

Adresa: 547595 Şincai, str. Mociorla 88

76. Parohia greco-catolică Târgu Mureş I “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 540053 Târgu Mureş; tel. 0265/251058

Biserica şi casa parohială formează un complex.

77. Parohia greco-catolică Târgu Mureş II “Buna Vestire”

Adresa: ??

Sfinţirea a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie 2010.

78. Parohia greco-catolică Târgu Mureş III “Regina Sfântului Rozariu”

Adresa: ??

Statistica: 600 greco-catolici

79. Parohia greco-catolică Târgu Mureş “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: ??

În Târgu Mureş sunt aprox. 4.931 greco-catolici.

80. Parohia romano-catolică Târgu Mureş “Sf. Anton Pustnicul”

Adresa: 540258 Târgu Mureş, str. Vasile Goldiş 5/1; tel. 0265/314584

Statistică: 550 romano-catolici

Iniţial au fost puţini locuitori în acest cartier al oraşului. De abia în anii 1990 au început să vină catolici, iar în 1995 au căpătat şi paroh.

81. Parohia romano-catolică Târgu Mureş “Sf. Elisabeta, Regina Ungariei”

Adresa: 540263 Târgu Mureş, str. Gh. Doja nr. 188; tel. 0265/565923

Statistică: 557 romano-catolici

În 1390 figura sub numele de Meggyesfalva. În 1990 au căpătat autorizaţie, iar în 1998 s-a început construirea bisericii şi casei parohiale.

82. Parohia romano-catolică Târgu Mureş “Sf. Emeric”

Adresa: 540202 Târgu Mureş, str. Libertăţii nr. 108; tel. 0265/265681

Statistică: 810 romano-catolici

Pe aceste locuri se vor aşeza franciscanii după năvălirea tătarilor din 1260. În timpul Reformei, călugării sunt alungaţi de reformaţi. În 1745 franciscanii revin şi zidesc biserica şi mănăstirea între anii 1746-1749. În anul 1960 statul va dărâma biserica şi mănăstirea pentru a construi un teatru. În schimb se obliga să construiască casă parohială, biserică şi locuinţă pentru cantor. Aşa se naşte în 1972 cea de-a doua parohie.

83. Parohia romano-catolică Târgu Mureş “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 540051 Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 61; tel. 0265/250270

Statistică: 9.621 romano-catolici

În 1323 se numea “Novum Forum Siculorum”. În timpul Reformei biserica va rămâne pustie pentru a se folosi numai de biserica din cetate. Reactivarea vieţii catolice a început în 1702. În 1728 se va construi actuala biserică parohială care va fi renovată în interior între 1930-1933 şi în exterior în 1960. Pe lângă casa parohială se vor mai construi felurite clădiri pentru diferite scopuri sociale.

84. Parohia romano-catolică Târgu Mureş “Sf. Nicolae”

Adresa: 540434 Târgu Mureş, str. Dobrogeanu Gherea nr. 12; tel. 0265/268/309

Statistică: 3.039 romano-catolici

În această parte a oraşului au fost construite locuinţe în anul 1970. În 1981 se obţine permisiunea de a celebra sf. Liturghie, iar în 1989 autorizaţia de a întemeia parohie. Între 1997-199 se va construi biserica.

85. Parohia romano-catolică Târgu Mureş “Sf. Cosma şi Damian”

Adresa: 540526 Târgu Mureş, str. Bodoni Sandor nr. 2; tel. 0265/243602

Statistică: 3.650 romano-catolici

http://sztkd.go.ro este situl în limba maghiară.

Parohia este relativ nouă (1990), ca şi biserica (1998).

86. Parohia greco-catolică Târnăveni I “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 545600 Târnăveni, str. G. Coşbuc nr. 20; tel. 0265/446875

Statistica: 700 greco-catolici

87. Parohia greco-catolică Târnăveni II “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 545600 Târnăveni

88. Parohia greco-catolică Târnăveni III Boziaş “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 545600 Târnăveni

Biserica este nouă (2009).

89. Parohia greco-catolică Târnăveni IV “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 545600 Târnăveni

Biserica este nouă. În oraş trăesc 1.117 greco-catolici.

90. Parohia romano-catolică Târnăveni “Sf. Martin de Tours”

Adresa: 540600 Târnăveni, str. Republicii nr. 48; tel. 0265/442851

Statistică: 519 romano-catolici

În 1298 se numea Tycheu Szent Martun şi avea biserică proprie. Începând cu sec. XVII catolicii folosesc cripta unei familii până 1899 când o familie construieşte o biserică modernă. Între 1986-1996 se construieşte o casă parohială.

91. Parohia greco-catolică Teleac “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547289 Teleac

În această parohie se naşte viitorul cardinal Alexandru Todea.

92. Parohia greco-catolică Ţigmandru “Preacurata Fecioara Maria”

Adresa: 547433 Ţigmandru

93. Parohia romano-catolică Troiţa “Preasfânta Treime”

Adresa: 547251 Troiţa, nr. 193; tel. 0265/586183

Statistică: 462 romano-catolici

În 1332 exista deja biserică parohială. În 1412 se numea Zenttrinitas, Zent Orotnas, iar în 1609, Sentrontas. În timpul Reformei biserica este luată de unitarieni. În 1764 catolicii şi recapătă biserica care va fi renovată în 1904.

94. Parohia greco-catolică Ulieş “Coborârea Sfântului Spirit”

Adresa: 547498 Ulieş

Pe situl protopopiatului Râciu http://protopopiatulraciu.ro/ veţi găsi o istorie frumoasă a parohiei începând din 1992.

95. Parohia greco-catolică Ungheni “Preasfânta Treime”

Adresa: 547605 Ungheni, str. S.M.A. nr. 320, Tel: 0265/328862

Peste biserica de piatră zidită de greco-catolici în 1858 se construieşte o biserică ortodoxă pentru a justifica demolarea celei existente. Este o privelişte jalnic. Ziarul “Cotidianul” nota: “Biserica soră ortodoxă înghite pe sora ei mai mică. S-ar putea asemăna cu scena în care balena ucigătoare, înainte să-şi înghită victima, se joacă cu ea aruncând-o în sus”. Unul din arhiereii locali făcea odată o declaraţie, cred eu, destul de cinică atunci când afirma că, dacă acum ar fi la început, nu ar mai permite aşa ceva. Cazul a fost mediatizat nu numai în Europa. Inflexibilitatea şi-a spus cuvântul. Credincioşii nu s-au lăsat intimidaţi şi drept aceea au zidit o biserică frumoasă care merită a fi vizitată. Amănunte puteţi afla pe http://parohiagrecocatolicaungheni.blogspot.com

96. Parohia romano-catolică Ungheni “Sf. Martiri din Kosice”

Adresa: 547065 Ungheni, nr. 346; tel. 0265/328053

Statistică: 450 romano-catolici.

Atestare documentară în 1264 sub numele de Naradtew. În 1332 avea deja casă parohială. În 1907 se clădeşte biserica actuală care mai târziu va fi mărită. Din 1981 funcţionează ca parohie de sine stătătoare. Pentru cei care vorbesc limba maghiară se recomanda situl www.rkpnyaradto.home.ro

97. Parohia greco-catolică Urişiu de Jos “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547162 Urisiu de Jos

Capelă.

98. Parohia romano-catoilică Valea

Adresa: 547629 Valea nr. 2, com. Vărgata; tel. 0265/588090

Statistică: 370 romano-catolici

Atestare documentară: 1470. După Reformă catolicii îşi construiesc în sec. XVIII o capelă de lemn. Biserica actuală e construită în 1882, iar casa parohială în 1905.

99. Parohia romano-catolică Valea Izvoarelor “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 547554 Valea Izvoarelor nr. 49

Statistică: 510 romano-catolici

În 1349 se numea Beşeneu. În timpul Reformei auloc altercaţii între catolici şi reformaţi. În 1785 catolicii îşi construiesc o capelă de lemn. În 1976 se construieşte o biserică mare şi frumoasă. În 1965 devine parohie.

100. Parohia greco-catolică Zău de Câmpie “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 547660 Zău de Câmpie

Statistică: 464 greco-catolici

Biserica a fost cedată de parohia ortodoxă după trei ani de discuţii şi procese în schimb cu fosta biserică catolică. Ea a fost renovată în anul 2006.

joi, 26 august 2010

Monografii (XXVII). Judeţul Mehedinţi

Judeţul Mehedinţi

1. Parohia romano-catolică Drobeta Turnu Severin, “Neprihănita Zămislire”

Adresa: 220103 Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian nr. 24; tel. 0252/313848

Statistică: 187 familii cu 453 romano-catolici.

Numele medieval al cetăţii Severinului ar putea avea trei origini posibile: una latină asociată împăratului Septmimius Severus; o origine slavă asociată cuvântului “severnâi”, tradus prin “din nord”, o origine religioasă, asociată sf. Severin din Noricum (actuala Austrie) etc.

În anul 1247 regatul ungar i-a adus în ţară pe cavalerii ioaniţi dându-le reşedinţa la Severin unde aceştia vor construi cetatea medievală a Severinului în incinta căreia a fost construită şi o biserică gotică, probabil sediul Episcopiei Catolice de la Severin, care s-a aflat aici până în anul 1502. În 1524, după un atac devastator al turcilor sub Soliman Magnificul, din cetatea Severinului a mai rămas în picioare doar un turn. În secolele ce au urmat au coexistat două biserici creştine: catolică şi ortodoxă. La 20 septembrie 1850, episcopul Angelo Parsi, administrator apostolic al Valahiei, emite decretul prin care preotul Francisc Bliszky de la Parohia Orşova va fi îndreptăţit să oficieze sfintele Liturghii luând în pastoraţie şi credincioşii severineni care nu avea încă biserică. Parohia a fost înfiinţată în anul 1861. N.A. Niculescu, fost prefect de Mehedinţi, donează două locuri pentru construcţia bisericii, la 18 august 1860. Până în anul 1887 se va construi o biserică nouă. Între anii 1903-1904 va fi finalizată turla bisericii înzestrate cu trei clopote. La începutul Celui de-al Doilea Război Mondial, biserica a fost avariată de bombardamentele anglo-americane. În anul 1957 se construieşte o capelă în cimitir, iar în anul 1958 s-a renovat exteriorul bisericii. În parohie funcţionează Asociaţia “Sf. Vincenţiu de Paul”, un cabinet medical şi o grădiniţă de limbă germană.

(Parohia aparţine Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti).

2. Parohia romano-catolică Eibenthal “Sf. Ioan Nepomuk”

Adresa: 337172 Eibenthal, nr.112/a; tel. 0252/368180

(Parohia este administrată de Episcopia de Timişoara)

3. Parohia romano-catolică Orşova “Neprihănita Zămislire”

Adresa: 225200 Orşova, str. Decebal nr. 6; tel. 0252/361445

Oraşul s-a numit Dierna (latină) şi Tzierna (dacă). A făcut parte din Dacia Malvensis, romanii construind aici un castru. Subiect de dispută între Litovoi şi maghiari, rămâne în posesia domnitorilor valahi până la Iancu de Hundeoara, ca ban al Severinului, e trecută în posesie maghiară. Între 1524-1688 a fost cucerită de turci. În 1688 e cucerită de austrieci şi devine sediul unei garnizoane de graniţă austriece. În 1819 este atacată şi distrusă de Tudor Vladimirescu. În 1916 trece sub ocupaţiei armatei române, iar la 1 decembrie 1918 revine României în cadrul regiunii bănăţene. Din 1968 face parte din judeţul Mehedinţi.

miercuri, 25 august 2010

Prelegerea 11: Creştinul bolnav

Ciclul "Cunoaşte-te pe tine însuţi"

11. Creştinul bolnav

Spre deosebire de bolnavul necredincios, cunoaştem şi bolnavul credincios care e conştient că este în mâna Providenţei, indiferent dacă înţelege sau nu sensul suferinţei sale. În timp ce un agnostic acceptă boala în sens fatalist, creştinul caută un sens pentru suferinţa sa: căci boala are mai întâi sensul pe care el însuşi îi dă.

Sigur că fiecare din noi a întâlnit bolnavi care, în ciuda bolii şi slăbiciunii, degajă o bucurie neobişnuită. În acest caz de multe ori găsim noi înşine mângâiere de la acel bolnav. Cunosc pacienţi care se lasă contaminaţi de încredere în Dumnezeu, încât consideră că sunt instrumente ale lui Dumnezeu şi colaboratori în împărăţia lui Dumnezeu.

Puţin diferit e atunci când cineva e conştient că boala se datorează exclusiv neglijenţei sale. Atunci Dumnezeu permite această boală pentru a-l chema la întoarcere. Nu cred că Dumnezeu ar vrea să-l pedepsească. Ci mai mult ca să-l aducă la realitate şi la convertire. Aceasta o putem învăţa din istoria lui Iob care nu primeşte răspuns la întrebarea despre rostul suferinţei.

Dacă cineva de bunăvoie se desparte de viaţă, o face nu neapărat din cauza bolii, ci mai mult din cauza realităţii mediului înconjurător: suferinţa lui este întărită, căci el simte cum îl compătimesc prietenii şi rudele sau care se ocupă intensiv de el. Experienţa amară de a deveni cuiva povară este mai mare motiv decât boala însăşi.

Cel sănătos nu poate face mult. Felul meu de a mă comporta poate să-l ajute să-şi poarte greutatea, eventual să mai uite de dureri. Pe de altă parte, noi, cei sănătoşi, avem nevoie de bolnavi prin care ni se arată că suntem limitaţi şi care au nevoie de solidaritatea noastră.

Creştinii bolnavi să nu dispreţuiască pe medici, care, chiar dacă ar fi necredincioşi, pot fi instrumente ale lui Dumnezeu.

*

Don Camillo vorbeşte cu Isus

CAMILLO. Doamne, sunt deja de două săptămâni în pat şi munca mă apasă. Nu ai putea să mă faci sănătos?

ISUS: (Tace)

CAMILLO. Dar ce-i, Doamne? Trebuie să mă uit cum se descurcă comunitatea fără mine, deşi pentru tine ar fi uşor să mă vindeci.

ISUS: Tu o spui Camillo. Comunitatea se descurcă şi fără tine. De ce te crezi aşa de important?

CAMILLO: Important? Dar, Doamne, comunitatea are nevoie de mine, ca oile de cioban.

ISUS: Camillo, şi eu am nevoie de tine.

CAMILLO: No, vezi, Doamne! Schimbă, te rog, situaţia mea: îţi promit că-ţi voi scoate pomi cu rădăcină cu tot!

ISUS: M-ai înţeles greşit, Camillo. Am nevoie de spiritul tău de sacrificiu. Chiar şi bolnav îmi poţi fi de ajutor.

CAMILLO: Aşa? Asta o uitasem, Doamne. Dar ce se întâmplă dacă sunt chemat la un botez, cununie sau înmormântare?

ISUS: Lasă-le în grija mea, Camillo! Ai să vezi că sunt stăpân pe situaţie.

CAMILOO: Da, Doamne, nu am nici cea mai mică îndoială.

ISUS: Vezi tu, Camillo. Mă bucur de încrederea ta. Numai când eşti bolnav mi se pare că nu prea ai încredere.

CAMILLO: Ai dreptate, Doamne! Nu sunt obişnuit să fiu bolnav.

ISUS: Fii de dragul meu!

CAMILLO: Da, Doamne, am să încerc!

*

MULTE BOLI se datorează vinei noastre si noi pe nedrept le considerăm drept pedepse ale lui Dumnezeu. Mai greu e atunci când aceste boli sunt fără vina noastră, când le-am moştenit şi când nu putem schimba calitatea vieţii. Atunci se pune problema despre rostul ei şi despre iubirea lui Dumnezeu. Aici avem de-a face cu un capitol greu de teologie; un răspuns mulţumitor nu vom găsi. În această situaţie ne trebuie încredere, spirit de sacrificiu. Dumnezeu doreşte fericirea noastră şi câteodată poţi deveni fericit după o boală trupească. Cu toate acestea suntem obligaţi să facem tot ceea ce e legitim pentru sănătatea noastră şi niciodată să credem că boala este o pedeapsă sau s-o asemănăm imediat cu crucea noastră; căci şi medicul este un instrument al lui Dumnezeu.

Să luăm Sfânta Carte în mână şi să medităm asupra a două pericope:

- Isus Sirah 38,1-9

- Isus Sirah 37,27-31

marți, 24 august 2010

Monografii (XXVI). Judeţul Maramureş

Judeţul Maramureş

1. Parohia greco-catolică Asuaju de Sus “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
Adresa: 437015 Asuaju de Sus
Biserica datează din anul 1888. Mai sunt probleme de rezolvat printre care dobândirea unui teren de 13 hectare de teren agricol conform unei sentinţe judecătoreşti. La 16 martie 2010 s-a înaintat o petiţie în acest sens.
2. Parohia romano-catolică Baia Borşa “Sf. Francisc de Assisi”
Adresa: 435250 Baia Borşa, str. Băiţei nr. 33; tel. 0262/345154
Parohia a fost constituită în 1806 şi a funcţionar cu câteva întreruperi. Biserica datează din anul 1925.
3. Parohia greco-catolică Baia Mare I (Capela Institut)
4. Parohia greco-catolică Baia Mare II “Adormirea Maicii Domnului”
Biserica datează din anul 2004.
5. Parohia greco-catolică Baia Mare III “Sf. Anton”.
6. Parohia greco-catolică Baia Mare IV “Sf. Cruce”
Biserica datează din anul 2001.
7. Parohia greco-catolică Baia Mare V “Buna Vestire”
Adresa: 430275 Baia Mare, str. Agriculturii nr. 8
Biserica datează din anul 1995.
8. Parohia greco-catolică Baia Mare VI - Spitale
9. Parohia romano-catolică Baia Mare “Cristos Rege”
Adresa: 430145 Baia Mare, str. Valea Roşie, nr.12; tel. 0262/276180
Construcţia bisericii a început în 1944 sub conducerea călugărilor salezieni.
10. Parohia romano-catolică Baia Mare “Sf. Elisabeta a Ungariei”
Adresa: 430421 Baia Mare, str. Barajului, nr. 27; tel. 0262/210152
Actuala biserică a fost sfinţită la 22 septembrie 1977.
11. Parohia romano-catolică Baia Mare “Sf. Iosif”
Adresa: 430032 Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 36; tel. 0262/427311
Biserica şi casa parohială se află în acelaşi imobil. Biserica a fost sfinţită pe 3 ianuarie 1999, iar parohia datează din 1 august 1999.
12. Parohia romano-catolică Baia Mare “Preasfânta Treime”
Adresa: 430331 Baia Mare, str. 1 mai, nr. 9; tel. 0262/212772
Baia Mare e atestată documentar din anii 1333-1337 având trei biserici. În sec. XV vin iezuiţii şi construiesc biserica mai târziu în 1766. Ea a fost renovată în 1982.
Obiective importante:
- Eparhia Greco-Catolică a Maramureşului: Mănăstirea “Sf. Maria”, str. Plaiului nr. 38
- Surorile Maicii Domnului Lauretane: str. Inochentie Micu Klein, 21-23
- Institutul Teologic “Ep. Dr. Alexandru Rusu”: str. Vasile Lucaciu nr. 50
- Asociaţia Tineretului Catolic Maramureş: str. Independenţei 12-14.
13. Parohia greco-catolică Baia Mare - Ferneziu “Schimbarea la Faţă”
Biserica datează din anul 1996. În această parohie se naşte Alexandru Mesian, actualul episcop greco-catolic al Eparhiei de Lugoj.
14. Parohia greco-catolică Baia Sprie “Înălţarea Domnului”
Adresa: 435100 Baia Sprie
Biserica datează din 1996.
15. Parohia romano-catolică Baia Sprie”Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 435100 Baia Sprie, Piaţa Libertăţii nr. 36; tel. 0262/460988
Atestare documentară în egri regestrum: 1333. În 1547 cade în mâna protestanţilor. În 1690 revine. Între 1848-1858 se zideşte noua biserică care va fi renovată între anii 1980-1984.
16. Parohia romano-catolică Băiţa “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437345 Băiţa, nr. 340.
Parohie veche. Biserica a fost clădită în 1764, reclădită în 1803 şi mărită. În 1994 s-a construit o nouă clădire parohială.
17. Parohia greco-catolică Băiţa de sub Codru
Adresa: 437020 Băiţa de sub Codru
Biserica se află în construcţie.
18. Parohia romano-catolică Băiuţ “Preasfânta Treime”
Adresa: 437025 Băiuţ nr. 320; tel. 0262/380066
Statistică: 1.471 romano-catolici
La iniţiativa Mariei Tereza se construieşte o biserică, iar enoriaşii primesc un preot. În 1824 biserica arde. În noua biserică vor sluji alături de greco-catolici. În anul 2005 la 11 septembrie este sfinţită biserica nouă. Parohia este administrată de Arhiepiscopia de Alba Iulia.
19. Parohia greco-catolică Bârgău “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437096 Bârgău, com Cicărlău
Biserica datează din anul 1899.
20. Parohia greco-catolică Bârsana “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Adresa: 437035 Bârsana, nr. 518
Statistică: cca. 150 familii greco-catolice
Biserica este nouă. În sectorul Valea Caselor mai există o biserică nouă cu hramul Schimbarea la Faţă.
21. Parohia greco-catolică Băseşti “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437030 Băseşti
Pe acest teritoriu se află şi o mănăstire.
22. Parohia romano-catolică Bocicoiu Mare “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437050 Bocicoiu Mare, nr. 125
23. Parohia greco-catolică Bocicoel
Adresa: 437055 Bocicoel
Greu de crezut ca să aibă hramul Cuvioasei Parascheva care este cinstită mai mult de ortodocşi.
24. Parohia greco-catolică Bogdan Vodă
437055 Bogdan Vodă
În privinţa retrocedării bisericii s-a dat sentinţa civilă nr. 181/29.01.1998. Totuşi preotul s-a hotărât să construiască altă biserică.
25. Parohia greco-catolică Boiereni “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 435601 Boiereni; tel. 0262/381063
Data constituirii: 12 decembrie 1992; data recunoaşterii: 14 decembrie 1992. Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
26. Parohia greco-catolică Borşa
Adresa: 435200 Borşa
Biserica este clădită în 1997.
27. Parohia greco-catolică Botiza “Înălţarea Domnului
Adresa: 437065 Botiza
Parohia a cerut 30 hectare de teren şi 20 hectare de pădure.
28. Parohia greco-catolică Breb
Adresa: 437206 Breb
Parohia a primit terenuri.
29. Parohia greco-catolică Budeşti
Adresa: 437070 Budeşti
Deşi ortodocşii au două biserici în localitate refuza să înapoieze una din cele două. Parohia a refuzat acceptarea unor terenuri care aparţin urmaşilor evreilor exterminaţi în lagărele naziste.
30. Parohia greco-catolică Buşag
Adresa: 437348 Buşag, com. Tăuţii-Măgheruş.
31. Parohia romano-catolică Cavnic “Sf. Varvara”
Adresa: 435300 Cavnic, str. Aurel Vlaicu nr. 9, tel. 0262/295115
Statistică: 706 romano-catolici
În 1734 minerii trimit o cerere către Episcopie pentru a li se trimite un preot. Exista numai o casă de rugăciune. În anul 1800 se construieşte o biserică. În 1950 casa parohială este confiscată abuziv de către comunişti. Pr. Szabo Bela îşi procură cu greutate o nouă casă care odată cu arestarea lui este pierdută. Noua casă parohială datează din anul 1995. Parohia este administrată de Arhiepiscopia de Alba-Iulia.
32. Parohia greco-catolică Călineşti “Sf. Anton de Padova”
Adresa: 437075 Călineşti
Statistică: 1.136 greco-catolici
Biserica fost preluată în 1990.
33. Parohia greco-catolică Cetatele “Cuvioasa Parascheva”
Adresa: 437327 Cetatele, com. Şişeşti
Piatra de temelie a bisericii a fost pusă pe 8 iunie 2000, iar pe 14 octombrie 2007 a fost sfinţită biserica. Nu ştiu dacă Cuvioasa Parascheva figurează în vreun calendar catolic.
34. Parohia greco-catolică Cicărlău “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Adresa: 437095 Cicărlău
Biserica este în construcţie.
35. Parohia greco-catolică Ciolt
Adresa: 437338 Ciolt, nr. 142, com. Şomcuţa Mare.
36. Parohia romano-catolică Câmpulung pe Tisa
Adresa: 437800 Câmpulung pe Tisa, nr. 248.
37. Parohia greco-catolică Copalnic Mănăştur
Adresa: 437100 Copalnic Mănăştur, nr. 148
38. Parohia greco-catolică Corneşti “Sf-Nicolae”
Adresa: 437076 Corneşti, com Călineşti
39. Parohia greco-catolică Costeni
Adresa: 437131 Costeni
Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
40. Parohia greco-catolică Coştiui “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437251 Coştiui, com. Rona de Sus
Din datele de care dispunem rezultă că sunt de origine ruteană.
41. Parohia romano-catolică Coştiui “Sf. Ioan Nepomuk”
Adresa: 437251 Coştiui, str. Principală nr. 56; tel. 0262/362075
Parohia a fost întemeiată în 1780. Biserica datează din 1814 care va fi renovată în anii 1995 şi 1997. Casa parohială va fi clădită în 1985.
42. Parohia greco-catolică Crăciuneşti
Adresa: 437051 Crăciuneşti
Biserica nu a fost preluată. Enoriaşii sunt de origine ucraineană.
43. Parohia greco-catolică Cufoaia “Sf. Ap, Petru şi Pavel”
Adresa: 435603 Cufoaia, str. Principală nr. 79; tel. 0262/299043
Data constituirii şi recunoaşterii: 2 februarie 1995. În anul 2010 primeşte un ajutor de la statul român în valoare de 10.000 lei. Parohia e administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
44. Parohia greco-catolică Dăneşti
Adresa: 437328 Dăneşti
45. Parohia greco-catolică Deseşti
Adresa: 437135 Deseşti, com. Hărniceşti
Localitatea este atestată în 1360. Biserica este nouă: din anul 1998.
46. Parohia greco-catolică Dragomireşti “Naşterea lui Ioan Botezătorul”
Adresa: 437140 Dragomireşti
Biserica datează din anul 2000.
47. Parohia greco-catolică Finteuşu Mic “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437273 Finteuşu Mic
Biserica datează din anul 2003.
48. Parohia greco-catolică Giuleşti
Adresa: 437160 Giuleşti
Statistică: 674 greco-catolici
Biserica a fost preluată prin sentinţă judecătorească în anul 1990.
49. Parohia greco-catolică Hărniceşti “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437136 Hărniceşti
50. Parohia greco-catolică Hoteni
Adresa: 437207 Hoteni
Statistică: 654 greco-catolici
Localitatea este atestată la 1360. În biserică se slujeşte alternativ.
51. Parohia greco-catolică Iadăra “Înălţarea Domnului”
Adresa: 437187 Iadăra, com. Mireşu Mare
Biserica datează din anul 2005.
52. Parohia greco-catolică Iapa
Adresa: 435501 Iapa, com. Sighetu Marmaţiei; tel. 0262/371554
53. Parohia greco-catolică Ieud II Plopşor “Sf. Treime”
Adresa: 437170 Ieud, nr. 132; tel. 0262/336193
54. Parohia greco-catolică Ieud
Adresa: 437170 Ieud
Statistică: 947 greco-catolici.
Biserica a fost preluată în 1990.
55. Parohia greco-catolică Lăpuş “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437175 Lăpuş, str. Principală nr. 730; tel. 0262/381063
Data constituirii: 28 februarie 1992
Data recunoaşterii: 1 ianuarie 1991
Biserica a fost preluată în 1994. Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
56. Parohia greco-catolică Lăpuşel “Schimbarea la faţă”
Adresa: 437227 Lăpuşel, com. Recea
Biserica datează din anul 2004.
57. Parohia greco-catolică Mănăstirea “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437163 Mănăstirea
Biserica a fost preluată prin sentinţa judecătorească din anul 1990.
58. Parohia greco-catolică Mireşu Mare “Sf. Anton”
Adresa: 437185 Mireşu Mare
59. Parohia greco-catolică Mocira
Adresa: 437228 Mocira
Parohia a luat fiinţă în 1992. Biserica fiind în posesie străină au încercat s-o recâştige pe cale judiciară. În urma eşecurilor s-a trecut la construirea unei biserici noi care a fost sfinţită în iulie 2010.
60. Parohia greco-catolică Negreia
Adresa: 437329 Negreia
61. Parohia greco-catolică Oarţa de Jos
Adresa: 437200 Oarţa de Jos
62. Parohia romano-catolică Ocna Şugatag “Sf. Ap. Petru şi Paul”
Adresa: 437205 Ocna Şugatag nr. 52; tel. 0262/374037
În 1790 exista o formă de organizare bisericească. În 1794 devine parohie. Biserica datează din 1836.
63. Parohia greco-catolică Onceşti “Pogorârea Sfântului Spirit”
Adresa: 437037 Onceşti
Biserică nouă (1997).
64. Parohia greco-catolică Piatra “Sfânta Cruce”
Adresa: 437037 Piatra
65. Parohia greco-catolică Poienile de sub Munte “Schimbarea la Faţă”
Adresa: 437220 Poienile de sub Munte
Credincioşii sunt de origine ucraineană.
66. Parohia greco-catolică Preluca Nouă “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
Adresa: 437109 Preluca Nouă, com. Copalnic-Mănăştur
67. Parohia greco-catolică Preluca Veche “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”
Adresa: 437111 Preluca Veche
68. Parohia greco-catolică Remeţi pe Someş “Sf. Nicolae”
Adresa: 437189 Remeţi pe Someş, com. Mireşu Mare
Biserica datează din 1913.
69. Parohia greco-catolică Rogoz “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
Adresa: 435611 Rogoz, str. Principală nr. 222; tel. 0262/389035
Biserica datează din anul 2003, iar parohia aparţine Eparhiei de Cluj-Gherla. Data constituirii: 22 noiembrie 1992. Data recunoaşterii: 17 martie 1992.
70. Parohia greco-catolică Rona de Jos “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437245 Rona de Jos
Preluarea bisericii a avut loc în anul 2000.
71. Parohia greco-catolică Rozavlea
Adresa: 437255 Rozavlea nr. 603; tel. 0262/333170
72. Parohia greco-catolică Rus
Adresa: 437148 Rus
Statistică: 286 greco-catolici (2008)
73. Parohia greco-catolică Sarasău “Pogorârea Sfântului Spirit”
Adresa: 437265 Sarasău
Statistică: 1.196 greco-catolici (2008)
În localitate există o biserică veche datând de prin anul 1600 care este în litigiu.
74. Parohia greco-catolică Sat-Şugatag
Adresa: 437208 Sat-Şugatag
Statistică: 234 greco-catolici (2008)
75. Parohia greco-catolică Sălişte “Sf. Ap. Petru”
Adresa: 437032 Sălişte
Există probleme nerezolvate.
76. Parohia greco-catolică Săliştea de Sus
Adresa: 437295 Săliştea de Sus
77. Parohia greco-catolică Sălsig
Adresa: 437300 Sălsig
78. Parohia greco-catolică Săpânţa
Adresa: 437305 Săpânţa
Biserica este de sorginte greco-catolică. Urmare a “revenirii” la ortodoxie (sic!) biserica a fost trecută pe lista celor ortodoxe, iar ultimul păstor a început să-i schimbe arhitectura, neglijând starea de conflict cu BRU şi intervenţiile celor în drept. Fratele părintelui paroh Justin Luţai este rectorul Misiunii Române Unite din Viena. Ar fi interesant să asistăm ipotetic la o convorbire între cei doi.
79. Parohia greco-catolică Sârbi
Adresa: 437071 Sârbi
80. Parohia greco-catolică Seini “Pogorârea Sfântului Spirit”
Adresa: 435400 Seini; tel. 0262/490278
Statistică: 520 familii (2008)
Pe cuprinsul parohiei există o mănăstire “Buna Vestire” pe str. Eminescu nr.27.
81. Parohia romano-catolică Seini “Neprihănita Zămislire”
Adresa: 435400 Seini, Piaţa Unirii nr. 5; tel. 0262/491486
Parohie veche. În 1753 se zideşte biserica cea actuală datând din 1848. Cetatea este menţionată în 1490, iar în 1677 şi 1717 tătarii au distrus şi măcelărit sau au luat ca robi cea mai mare parte a populaţiei.
82. Parohia greco-catolică Sighet Şugău
Adresa: 435503 Şugău; tel. 0262/330419
83. Parohia greco-catolică Sighet Ucraineni
Adresa: 435500 Sighet
84. Parohia greco-catolică Sighet “Cristos Rege”
Adresa: 435500 Sighet
Pe teritoriul parohiei funcţionează Surorile Benedictine de Caritate pe str. Pintea Viteazu nr. 33/a.
85. Parohia romano-catolică Sighet “Sf. Carol Boromeu”
Adresa: 435500 Sighetu Marmaţiei,Piaţa Libertăţii nr.19; tel. 0262/311206
Parohia datează încă din sec. XI. Reactivarea ei a avut loc în 1780 cu ajutorul călugărilor piarişti. Biserica datează din 1730.
86. Parohia greco-catolică Strâmtura “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437310 Strâmtura, www.parohiastramtura.ro
87. Parohia greco-catolică Suciu de Jos “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437318 Suciu de Jos, Str. Principală nr. 201; tel. 0262/389035
Data constituirii: 17 februarie 1993. Parohia aparţine de Eparhia Cluj-Gherla.
88. Parohia greco-catolică Suciu de Sus “Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan”
Adresa: 437315 Suciu de Sus, str. Principală nr. 750; tel. 0262/388351
Data constituirii: 8 februarie 1998. Data recunoaşterii: 18 februarie 1998.
Parohia aparţine de Eparhia de Cluj-Gherla.
89. Parohia greco-catolică Şieu “Naşterea Maicii Domnului”
Adresa: 437320 Şieu
Biserica a fost preluată în anul 2004.
90. Parohia greco-catolică Şindreşti “Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Adresa:437149 Şindreşti.
Biserica a fost sfinţită în anul 2003 şi este de lemn. Merită a fi vizitată.
91. Parohia greco-catolică Şişeşti “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437325 Şişeşti
Prin decizia din 5 octombrie 2007 biserica monumentală de piatră trece în patrimoniul BRU.
Personalităţi: Dr. Vasile Lucaciu, memorandist; Ioan Şişeştean, episcop greco-catolic de Maramureş.
92. Parohia greco-catolică Şomcuta Mare “Înălţarea Domnului”
Adresa: 437335 Şomcuta Mare
Biserica este nouă şi modernă.
93. Parohia romano-catolică Şomcuta Mare “Sf. Ladislau”
Adresa: 437335 Şomcuta Mare, str. Republicii nr. 38
94. Parohia greco-catolică Şurdeşti “Sf. Arhangheli”
Adresa: 437332 Şurdeşti
Statistică: 783 greco-catolici (2008)
Preluarea bisericii a avut loc în 1990. Biserica datează din anul 1721. Este cea mai înaltă construcţie de lemn de stejar din lume, turnul măsurând 54 metri, iar înălţimea de la sol fiind 72 metri. Pe iconostas e consemnat 1783 în timpul domniei împăratului Iosif al II-lea.
95. Parohia greco-catolică Tăuţii de Sus “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
Adresa: 435103 Tăuţii de Sus, com. Baia Sprie
96. Parohia greco-catolică Tăuţi-Măgherăuş “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437345 Tăuţi-Măgherăuş
97. Parohia greco-catolică Târgu Lăpuş “Buna Vestire”
Adresa: 435600 Târgu Lăpuş, str. Stejarului nr.1; tel. 0262/385785
Data constituirii: 7 martie 1991. Parohia este administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
98. Parohia romano-catolică Târgu Lăpuş “Înălţarea Sfintei Cruci”
Adresa: 435600 Târgu Lăpuş, str. Eminescu nr. 1; tel. 0262/384918
În 1291 apare sub numele de Lapus, în 1553 Magyarlapos. Biserica datează din 1838, iar parohia din anul 1783. Parohia este administrată de Arhiepiscopia de Alba Iulia.
99. Parohia greco-catolică Teceu Mic
Adresa: 437237 Teceu Mic, com. Remeţi
Biserica este nouă.
100. Parohia greco-catolică Tisa “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 437053 Tisa
101. Parohia romano-catolică Ulmeni
Adresa: 437355 Ulmeni, str. P. Dulfu, nr. 71
Aparţine Diecezei de Oradea.
102. Parohia greco-catolică Vadu Izei “Sfinţii Arhangheli”
Adresa: 437365 Vadu Izei
Biserică nouă. Biserica de piatră din anul 1844, prima biserică de piatră din Maramureşul istoric, atunci când românii puteau construi doar biserici de lemn, a fost dărâmată la 21 septembrie 2001 de către cei care nu erau proprietarii de drept ai bisericii.
103. Parohia greco-catolică Valea Vişeului
Adresa: 437047 Valea Vişeului
Biserică nouă.
104. Parohia greco-catolică Vima Mare “Buna Vestire”.
Adresa: 437387 Vima Mare; tel. 0262/383774. Data constituirii: 19 ianuarie 1998. Data recunoaşterii: 22 ianuarie 1998. Parohia e administrată de Eparhia de Cluj-Gherla.
105. Parohia greco-catolică Vima Mică “Sf. Ioan Botezătorul”
Adresa: 437380 Vima Mică, str. Principală nr. 131; tel. 0262/383774.
Data constituirii: 19 ianuarie 1994. Data recunoaşterii: 21 ianuarie 1994.
Parohia aparţine Eparhiei de Cluj-Gherla. Biserica a fost preluată în anul 1997.
106. Parohia greco-catolică Vişeu de Jos I “Sf. Ilie”
Adresa: 437390 Vişeu de Jos.
107. Parohia greco-catolică Vişeu de Jos II
Adresa: 437390 Vişeu de Jos
108. Parohia greco-catolică Vişeu de Mijloc
Adresa: 435701 Vişeu de Mijloc.
Are biserică proprie.
104. Parohia greco-catolică Vişeu de Sus “Maica Îndurerată”
Adresa: 435700 Vişeu de Sus.
105. Parohia romano-catolică Vişeul de Sus “Sf. Ana”
Adresa: 435700 Vişeul de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 52; tel. 0262/355634
Ca organizare bisericească datează din 1790 iar din 1810 ca şi parohie. S-a construit o biserica neogotică. Este interesant dialectul vorbit de enoriaşi, cel “zipsăresc”.

joi, 5 august 2010

Monografii (XXV). Judeţul Ilfov

Judeţul Ilfov

1. Parohia romano-catolică Buftea “Sf. Iosif Muncitorul”

Adresa: 070000 Buftea; tel. 021/2257045

Statistică: 30 familii cu 104 romano-catolici

Înainte de 1989 se celebra într-un apartament. Astăzi se lucrează la finisarea unei biserici. Construcţia bisericii este făcută prin grija Oblaţilor Sf. Iosif din Italia.

2. Parohia romano-catolică Chitila “Fericitul Ieremia Valahul”

Adresa: 077045 Chitila, Şos. Banatului nr. 17; tel. 021/4900221

Statistică: 46 familii cu 145 romano-catolici.

Biserica parohială a fost sfinţită la 26 octombrie 1993. Înfiinţarea parohiei are loc la 1 aprilie 1991.

3. Parohia romano-catolică Popeşti-Leordeni “Sfânta Fecioară, Regina Sfântului Rozariu”

Adresa: 077160 Poeşti-Leordeni, Str. Merilor nr. 5; tel. 021/4920333

Statistică: 2.000 familii cu 5.032 romano-catolici.

Satul datează din anul 1530. În 1828 în timpul războiului ruso-turc, circa 20-30 familii catolice din unele sate, Beleni, Orăşti, Tranceviţa, din nordul Bulgariei, s-au refugiat pe moşia boierului Alexandru Condurat, numită “Popesci” de lângă Bucureşti. La acestea s-au adăugat şi unele familii din Cioplea. Biserica actuală datează din anul 1893. Cutremurele din 1940 şi 1977 pricinuiesc daune mari, dar prin munca eroică a enoriaşilor totul va fi reînnoit. Pe teritoriul parohiei îşi desfăşoară activitatea: Fraţii Iozefini ai Sfântului Leonardo de Murialdo, Congregaţia “Misionarele lui Isus” şi Congregaţia lui Isus (fosta “Sf. Agnes”). Ultima congregaţie numără 64 de călugăriţe dintre care una, sora doctor Cristiana Mareş, a reuşit, ajutată de către Arhiepiscopie, întemeierea Şcolii Biblice Nazaret (www.nazareth.ro).

Monografii (XXIV). Judeţul Iaşi

Judeţul Iaşi

1. Parohia romano-catolică Bălţaţi “Coborârea Sfântului Duh”

Adresa: 707025 Bălţaţi; tel. 0232/717261

Statistică: 191 familii cu 528 romano-catolici

Enoriaşii sunt veniţi din mai multe locuri, cei mai mulţi din Hălăuceşti şi Luncaşi. Satul a fost posesiunea mănăstirii Moldoviţa. Biserica actuală s-a construit în 1932. Parohia datează din anul 1969.

2. Parohia romano-catolică Butea “Preasfânta Treime”

Adresa: 707065 Butea; tel. 0232/713075

Statistică: 1.113 familii cu 3.394 romano-catolici

Date informative putem găsi pe www.parohiabutea.ro

3. Parohia romano-catolică Cotnari “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 707120 Cotnari; tel. 0232/730363

Statistică: 232 familii cu 715 romano-catolici

Este cel mai vestit centru catolic diecezan înainte de a doua jumătate a sec. XVII. Centrul viticol este menţionat încă de la 1400 sub Alexandru cel bun când se va înfiinţa titlul de mare pârcălab de Cotnari. “Efemeridele Cibinului” notează în 1420 husiţii alungaţi din Boemia şi Ungaria de regele Sigismund care au trecut munţii şi s-au aşezat la Baia şi la Cotnari. Peste husiţi au venit şi alţi protestanţi sprijiniţi puternic de Iacon Eraclide Despotul care au fost alungaţi prin decrete speciale de Petru Şchiopul. Numele Cotnarilor vine probabil de la “cătun”. Statisticele catolice menţionează pe catolici în 1599. La Cotnari erau la un moment dat patru biserici. Lipsa de preoţi şi restricţiile impuse protestanţilor de către Petru Şchiopul au făcut ca cei din Cotnari să revină la Biserica Catolică. În Cotnari are loc primul sinod diecezan catolic la 6 noiembrie 1642. Despot Vodă va înfiinţa aici o şcoală latină şi o bibliotecă de curte. Ruinele unei vechi biserici se pot vedea şi azi. Preotul catolic cotnărean Ioan-Botezătorul Bărcuţă afirmă că o biserică mare gotică a fost clădită de Margareta Muşata, principesă catolică moldoveană. Comunitatea e ridicată la rang de parohia în 1599, iar actuala biserică datează din 1985.

4. Parohia romano-catolică Dancu “Regina Preasfântului Rozariu”

Adresa: 707252 Dancu, com. Holboca

Statistică: 74 familii cu 231 romano-catolici

Parohie relativ nouă, din anul 2007, având şi o capelă din anul 2001.

5. Parohia romano-catolică Fărcăşeni “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 707469 Fărcăşeni, com. Strunga; tel. 0232/714259

Statistică: 651 familii cu 2.112 romano-catolici

Denumirea satului are la bază toponimul maghiar “Farkas”. Atestare documentară: 1640 când Vasile Lupu a dăruit acest sat mănăstirii “Trei Ierarhi” din Iaşi împreună cu heleşteul. Prefectul misiunii, pr. Ioan-Crisostom Dejoannis, semnalează aşezarea sub numele de Tracasseno. În 1951 devine parohie, iar biserica din 1995.

6. Parohia romano-catolică Focuri “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 707195 Focuri; tel. 0232/413667

Statistică: 175 familii cu 505 romano-catolici

Pe aceste locuri a fost un sat care se chema Odaia Praguri. Satul este format din însurăţei care au fost împroprietăriţi ca efect la art. 5 Legea agrară din 1864. Împroprietărirea s-a făcut cu colonişti din diferite locuri, ortodocşi, lipoveni, romano-catolici. Tradiţia locală spune că hanul se numea “Focuri” pentru că drumeţii făceau focul în jurul hanului ca semn de orientare pentru cei care căutau hanul în timp de noapte. Catolicii sunt originari din Butea, Răchiteni. În filiala Fântânele Vechi se naşte episcopul Petru Pleşca (1905-1977) cel care avea să conducă Dieceza de Iaşi în timpuri grele ale dictaturii comuniste. Parohia datează din 1969, iar biserica din 1995.

7. Parohia romano-catolică Hălăuceşti “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”

Adresa: 707240 Hălăuceşti; tel. 0232/717556

Statistică: 1.310 familii cu 4.120 romano-catolici

Informaţii utile le putem găsi pe www.halaucesti.ofmconv.ro

8. Parohia romano-catolică Horleşti “Trupul şi Sângele Domnului”

Adresa: 707260 Horleşti; tel. 0232/413221

Statistică: 492 familii cu 1.440 romano-catolici

Prima atestare documentară e din anul 1471. Numele îi vine de la Horia Movilă-Horilă. Satul catolic s-a format alături de moşia pe care au cumpărat-o iezuiţii la Horleşti cu scutelnici aduşi pentru a lucra moşia. La 9 aprilie 1762 se poate semnala sub numele de Cocoteni, adică după numele proprietarului. Parohia ia fiinţă în 1891, iar biserica datează din 1994.

9. Parohia romano-catolică Iaşi “Adormirea Maicii Domnului” (1818); “Sfânta Fecioară Maria, Regină” (2005)

Adresa: 700064 Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare, 26; tel. 0232/212007; 0232/212003

Statistică: 1.675 familii cu 3.985 romano-catolici

Iaşiul a fost menţionat prima dată într-un privilegiu comercial emis de domnitorul Alexandru cel Bun în 1408. În 1564 Alexandru Lăpuşneanu muta capitala Moldovei de la Suceava la Iaşi care va dura până în 1859. În iulie 1844 oraşul era ocupat de forţele sovietice.

Obiective importante:

• Episcopia Romano-Catolică, Bd. Ştefan cel Mare nr. 26, 700064 Iaşi; tel. 0232/212003; www.ercis.ro

• Institutul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif”, 700476 Iaşi, Str. Văscăuţeanu nr. 6; tel. 0232/225228

• Facultatea de Teologie Romano-Catolică, 700506 Iaşi, Bd. Carol I, 11; tel. 0232/201114

• Liceul Catolic “Sf. Tereza a Pruncului Isus”, 700489 Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 4; tel. 0232/214955

• Oratoriul “Sf. Dominic Savio” 700267 Iaşi, str. Mihai Sturza, nr. 25; tel. 0232/237987

• Grădiniţa de copii “Surorile Providenţei”, 700285 Iaşi, str. Bârnova, nr. 2

• Centrul Diecezan Caritas, 700116 Iaşi, str. Sărăriei 134

• Centrul de plasament, 700381 Iaşi, str. Aeroportului nr. 1; tel. 0232/211077

• Academia “Sf. Augustin”,7000462 Iaşi, str. T. Văscăuţeanu nr. 6; tel. 0232/225228

• Asociaţia Scout Catolică Română ,700064 Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare nr. 26; tel. 0232/212003

• Asociaţia caritativă SVP “Sf. Vincenţiu de Paul”, 700733 Iaşi, str. Nicolina nr. 6; tel. 0232/220716

• Asociaţia Medicilor Catolici “Moldova şi Bucovina”, 700064 Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare nr. 26; tel. 0232/223175

• Mişcarea “Familia din Nazaret”, 700733 Iaşi, Şos. Nicolina nr. 6; tel. 0232/220716

• Fundaţia “Speranţa”, 700064 Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare nr. 26; tel. 0232/212003

• Centrul cultural “Xaverianum”, 700469 Iaşi, str. Frederic 18; tel. 0232/276215

• Editura “Presa Bună”, 700064 Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26; tel. 0232/211327

• Editura “Sapientia”, 700467 Iaşi, str. T. Văscăuţeanu nr. 6; tel. 0232/225228

10. Parohia romano-catolică Iaşi “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 700440 Iaşi, str. Tabacului nr. 2; tel. 0232/251468

Statistică: 995 familii cu 3.532 romano-catolici

Pentru informaţii: www.sfantoniasi.ro

11. Parohia romano-catolică Iaşi “Sf. Tereza a Pruncului Isus”

Adresa: 700733 Iaşi, Şos. Nicolina nr. 6; tel. 0232/220716

Statistică: 671 familii cu 2.148 romano-catolici

Pentru informaţii www.sfterezaiasi.cnet.ro

12. Parohia romano-catolică Iugani “Sf. Fecioară Maria, Regină”

Adresa: 707296 Iugani, com. Mirceşti; tel. 0232/713333

Statistică: 640 familii cu 2.350 romano-catolici

Pentru informaţii: www.parohiaiugani.ro

13. Parohia romano-catolică Izvoarele “Schimbarea la Faţă”

Adresa: 707297 Izvoarele, com. Răchiteni; tel. 0232/713420

Statistică: 479 familii cu 1.431 romano-catolici

Satul s-a format din sinistraţi din satul Răchiteni. Primele aşezări s-au făcut în anul 1900. Biserica actuală datează din 1935, iar parohia din 1987.

14. Parohia romano-catolică Luncaşi “Sf. Maximilian Kolbe”

Adresa: 707241 Luncaşi, com. Hălăuceşti; tel. 0232/717624

Statistică: 291 familii cu 788 romano-catolici

Enoriaşii sunt emigranţi transilvăneni din jumătatea sec. XVIII. Raportul anonim scris probabil în 1776 aminteşte de 60 de credincioşi “alla lonca villaggio sogetto”. Denumirea de Luncaşi e folosită din 1893. Biserica actuală a fost construită în 1938, iar parohia datează din anul 1989.

15. Parohia romano-catolică Mirceşti “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 707295 Mirceşti; tel. 0232/713289

Statistică: 277 familii cu 757 romano-catolici

Aşezarea e veche, din veacul al XV-lea. Catolicii sunt emigranţi transilvăneni din sec. XVIII. Matricolele Parohiei Hălăuceşti notează la 26 aprilie 1793 un botez la care naşii au fost “ex novo pago Mercest”. Biserica actuală datează din 1983, iar parohia din 1976.

16. Parohia romano-catolică Mogoşeşti-Siret “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 707335 Mogoşeşti-Siret; tel. 0232/713912

La 30 septembrie 1503, Ştefan cel Mare dăruieşte acest sat mănăstirii Neamţ. Enoriaşii sunt emigranţi ardeleni veniţi în sec. XVIII. În “Status animarum” al Parohiei Hălăuceşti se aminteşte că în anul 1821 satul Mogoscest avea 14 familii. Biserica actuală datează din 1922 parohia din anul 1980.

17. Parohia romano-catolică Oţeleni “Sf. Ioachim şi Ana”

Adresa: 707355 Oţeleni; tel. 0232/718078

Statistică: 710 familii cu 1.997 romano-catolici

Aşezarea datează din 1446 şi numele ei vine de la un proprietar la locului cu numele de Oţel. Catolicii fac parte din grupul refugiaţilor din satele Adjudeni şi Tămăşeni. Atestarea catolicilor a fost semnalată prima dată în statisticele catolice din 1801 ale Parohiei Tămpşeni sub forma de Ozzelen. Parohia datează din 1852, iar biserica actuală din 1954.

18. Parohia romano-catolică Paşcani “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 705200 Paşcani, str. 1 decembrie 1918, nr. 1; tel. 0232/767048

Statistică: 355 familii cu 1.100 romano-catolici

Aşezarea datează încă din sec. XVII. Numele e legat de casa Cantacuzino-Paşcanu. Catolicii au fost aproape în exclusivitate legaţi de centru feroviar. Ei au venit în parte din Austro-Ungaria împreună cu societatea Oppenheim. Până la Primul Război Mondial a fost centru parohial cu preoţi aduşi din Polonia. Pin 1879 s-a construit o biserică mare, dar care a fost distrusă de bombardamente, Reînfiinţarea parohiei are loc în 1990, iar pe 10 octombrie 1996 are loc sfinţirea altarului şi a bisericii.

19. Parohia romano-catolică Podu Iloaiei “Naşterea sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 707305 Podu Iloaiei, str. Şoseaua Naţională nr. 130; tel. 0232/715795

Statistică: 189 familii cu 563 romano-catolici.

Enoriaşii sunt veniţi din satele catolice vecine. Biserica datează din 1997, iar parohia din anul 2004.

20. Parohia romano-catolică Răchiteni “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 707298 Răchiteni; tel. 0232/713393

Statistică: 481 familii cu 1.447 romano-catolici

Prima semnalare este încă înainte de 1420 când s-a declanşat prozelitismul husit. Documentele interne moldoveneşti pomenesc pentru prima oară satul la 24 aprilie 1520. Relaţia episcopului Petru Bogdan Baksic aminteşte pe 19 octombrie 1641 sub forma de Rochiseni. Centrul parohia a fost organizat deja în 1750. Fiind aşezare compact catolică existat tot timpul o biserică şi a avut aproape totdeauna un preot. Parohia păstrează matricole din 1798 şi un “Status animarum” din 1783. Biserica datează din 1935, iar parohia din 1750.

21. Parohia romano-catolică Răducăneni “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”

Adresa: 707400 Răducăneni, nr. 1352; tel. 0232/292205

Statistică: 753 familii cu 2.172 romano-catolici

Informaţii pe www.parohia-raducaneni.go.ro

22. Parohia romano-catolică Săveni “Sf. Mihai”

Adresa: 707229 Săveni, com. Gropniţa; tel. 0232/414371

Statistică: 239 familii cu 771 romano-catolici

Informaţii la www.saveni.cnet.ro

23. Parohia romano-catolică Şcheia “Înălţarea Sfintei Cruci”.

Adresa: 707007 Şcheia, str. Bisericii nr. 371, com. Al.I. Cuza; tel. 0232/716568

Statistică: 322 familii cu 1.075 romano-catolici

Este localitatea unde s-a dat una din bătăliile lui Ştefan cel Mare cu turcii în 1486. Pe harta Moldovei de Georg Reichersdorfer (1527-1538) figurează ca târg aşezarea “slea”. Ea a fost întemeiată de bulgari. Catolicii sunt semnalaţi prima dată de raportul anonim scris probabil prin 1776 sub forma de “Ianacchochi”. Ei au venit atraşi de dărnicia boierului local Milu Ianacache. Şematizmul Misiunii din 1856 notează că biserica “Sf. Cruce” a fost construită în 1820. În pragul sec. XIX a fost construită alta biserică de zid care a fost înlocuită între anii 1970-1975 cu biserica actuală modernă. Ca parohie datează din anul 1969.

24. Parohia romano-catolică Târgu Frumos “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 705300 Târgu Frumos, str. Cuza-Vodă nr. 28/A; tel. 0232/711476

Statistică: 70 familii cu 228 credincioşi

Informaţii pe www.tg-frumos.cnet.ro

25. Parohia romano-catolică Tomeşti “Fericitul Ieremia Valahul”

Adresa: 707515 Tomeşti; tel. 0232/290001

Statistică: 87 familii cu 278 romano-catolici

Biserică (1997) şi parohie nouă (1990)

Obiective bisericeşti:

• Şcoala de cântăreţi bisericeşti

• Grădiniţa “Fericitul Ieremia”

• Asociaţia “Inimi de Mamă”

26. Parohia romano-catolică Valea Lupului “Padre Pio”

Adresa: 707410 Valea Lupului, str. Aleea cu nuci nr. 27; tel. 0232/253090

Informaţii: www.padrepio.cnet.ro

marți, 3 august 2010

Monografii (XXIII). Judeţul Ialomiţa

Judeţul Ialomiţa

1. Parohia romano-catolică Slobozia “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresă: 920043 Slobozia, str. Ana Ipătescu 22; tel. 0243/220036

Parohia a fost înfiinţată în 1990.

2. Parohia romano-catolică Urziceni “Sf.Anton de Padova”

Adresă: 925300 Urziceni, str. Panduri nr.6; tel. 0243/252652

Parohia există din 1990. Momentan este administrată de Parohia Slobozia.