sâmbătă, 17 martie 2012

Concursul "Cine ştie, câştigă": Seria I. Runda a 3-a

Prezentăm întrebările pentru seria I - Biblia, runda a 3-a, din cadrul concursului "Cine ştie, câştigă". Prima rundă a fost lansată la 25 februarie 2012.
 
1. Care a fost, după potop, semnul legământului dintre Dumnezeu şi oameni?
a) Un curcubeu
b) Turnul Babel
c) Chivotul legământului
d) cele 10 porunci. 

2. Care din cele cinci cărţi ne povestesc ieşirea israeliţilor din Egipt?
a) Cartea Genezei.
b) Cartea Ieşirii
c) Cartea Leviticului
d) Cartea Deuteronomului.

3. Ce s-a întâmplat pe muntele Sinai?
a) Israeliţii au mâncat mana.
b) Moise a împărţit marea.
c) Israeliţii şi-au făcut un viţel de aur.
d) Moise a primit cele zece porunci.

4. Cine a condus poporului lui Israel înainte de întemeierea regatului?
a) Preoţii
b) Judecătorii
c) Profeţii
d) Patriarhii

5. Care rege iudeu a construit primul templu din Ierusalim?
a) Saul
b) David
c) Samuel
d) Solomon

Rezultatul rundei a 2-a din cadrul seriei I a concursului "Cine ştie, câştigă"

La runda a 2-a din cadrul seriei I a concursului "Cine ştie, câştigă!" a fost desemnat câştigător Radu Constantin din Iaşi.

Iată raspunsurile corecte:
1. D
2. C
3. C
4. A
5. C

 Întrebările din prima serie pot fi consultate la pagina:
http://iosifmares.blogspot.com/2012/03/concursul-cine-stie-castiga-seria-i.html

miercuri, 14 martie 2012

Concursul "Cine ştie, câştigă": Seria I. Runda a 2-a

Prezentăm întrebările pentru runda a 2-a, din cadrul seriei I - Biblia, din cadrul concursului "Cine ştie, câştigă", lansat la 25 februarie 2012. 

1. Ce s-a întâmplat cu soţia lui Lot?
a) A rămas în Sodoma.
b) L-a rugat pe Domnul să cruţe Sodoma.
c) I-a convins pe gineri să fugă din Sodoma.
d) În timpul fugii din Sodoma, s-a uitat înapoi şi a devenit un stâlp de sare.

2. Ce jertfă a cerut Domnul de la Abraham pentru a-i încerca credinţa?
a) Averea lui Abraham.
b) Soţia lui Abraham.
c) Copilul lui Abraham
d) Distrugerea Sodomei şi Gomorei.

3. Care patriarh al Vechiului Testament a avut 12 fii?
a) Abraham
b) Isaac
c) Iacob
d) Iosif

4. Cine a condus ieşirea lui Israel din Egipt?
a) Moise
b) Iosif
c) Iacob
d) David

5. Ce l-a convins pe Faraon ca să permită ieşirea israeliţilor din Egipt?
a) Cele zece porunci
b) Cei şapte ani graşi şi cei şapte ani slabi
c) Cele zece plăgi
d) Ameninţarea profetului Ieremia.

Reamintim că regulile concursului pot fi consultate pe acest blog la pagina:

Rezultatul seriei I din cadrul concursului "Cine ştie, câştigă"

La prima serie din cadrul concursului "Cine ştie, câştigă!" a fost desemnată câştigătoare Letiţia Avramescu din Bucureşti.

Iată raspunsurile corecte:
1. C
2. A
3. D
4. C
5. B

Întrebările din prima serie pot fi consultate la pagina:

vineri, 9 martie 2012

Însemnări de călătorie (VII). Turcia: Pe urmele primilor creştini

Sincer să fiu, Turcia nu era scrisă pe lista ţărilor pe care aveam să le vizitez. O decizie pe care am luat-o repede, uitându-mă la costul excursiei. Firma de unde mi-am cumpărat maşina îmi trimite gratis o revistă care conţine mărci de maşini, dar şi oferte de excursii. Completând un formular, am ajuns să obţin un bilet de voiaj pentru 8 zile, în luna februarie 2012, bilet achitat de o firmă germană.
Ministerul Turismului din Turcia a lansat o acţiune de atragere a turiştilor contra unei sume derizorii. Mai târziu am aflat că e vorba de reclama vizând intrarea Turciei în UE.
Primul gând care mi-a venit a fost negativ. Întorcând filele istoriei, mi-am spus că nu merită, gândindu-mă la Ştefan cel Mare, la ideea că, pe când alţii construiau universităţi, Ţările Române trebuiau să lupte pentru a-şi păstra bruma de independenţă şi pentru a scăpa de peşcheş, haraci şi de alte datorii faţă de „sublima Poartă”.
Mi-am cumpărat la Chişinău o hartă mare cu toate localităţile existente în Moldova pe timpul lui Ştefan cel Mare unde figurează şi satul meu natal. Unul din cronicarii moldoveni, făcând aluzie la războaiele din acel timp, notează că multe sate au trebuit să se retragă în pădure, lăsând doar cimitirul şi biserica, pentru a-şi apăra familia şi viaţa.
Am trecut peste acestea şi m-am îmbarcat la Viena, direcţia Antalya (Anatolia), aflată în partea sudică a Turciei asiatice.
Am vizitat multe situri arheologice unde am putut constata urme greco-romane-bizantine. Am vizitat multe localităţi amintite în Faptele Apostolilor. Mă aflam în ţara unde s-a născut sfântul Paul şi unde am mers o bună bucată pe care a parcurs-o în timpul călătoriei a doua misionare a lui.
Aş menţiona doar câteva din obiectivele vizitate şi pe care le recomand celor amatori de istorie, de Biblie.
Unul din obiective a fost şi biserica episcopală din Myra, unde sfântul Nicolae şi-a desfăşurat activitatea sa de păstor. Biserica se păstrează cam în proporţie de 30%. Am văzut fotografii care atestă că acolo se poate celebra sfânta Liturghie, bineînţeles cu aprobări speciale. Ghidul a recunoscut faptul că moaştele lui se află în Italia, la Bari. În legătură cu aceasta am citit într-o broşurică faptul că guvernul turc ar fi cerut moaştele sfântului Nicolae de la Bari cum că ar fi şi el turc (!!!). Guvernul italian nu a ridicat obiecţii, dar Sfântul Scaun s-a opus. Dacă facem o comparaţie între numărul de pelerini sau turişti care vizitează cele două ţări, ne putem forma o părere asupra situaţiei existente.
Un alt obiectiv vizitat a fost şi Efesul din care au rămas o mulţime de ruine printre care amfiteatrul, două străzi mari, ruinele templelor păgâne, băi romane, cimitire şi de asemeni ruinele bisericii în care s-a ţinut Conciliul al IV-lea Ecumenic unde s-a definit dogma maternităţii Maicii Domnului, că ea este Theotokos. Am zăbovit mai mult acolo retrăind viaţa tumultuoasă a efesenilor, problemele lor de credinţă etc. O recitire a epistolelor sfântului Paul către efeseni nu ar strica... dimpotrivă. Nu departe se află bazilica „Sfântul Ioan Evanghelistul”, şi ea păstrată cam 30% unde se află mormântul său plus un baptisteriu în formă de cruce în care, potrivit tradiţiei răsăritene, erau cufundaţi catehumenii, fie adulţi, fie copii. Analizând fotografiile, se poate afla uşor acel loc. În interiorul ruinelor faimoasei bazilici se află mormântul sfântului Ioan Evanghelistul.
Pe tot parcursul excursiei noastre ghidul nostru a vrut să ne convingă de faptul că religia islamică ar fi superioară tuturor religiilor. Sigur că toţi l-am ascultat cu respect, dar nu am observat ca cineva să se convingă de aserţiunile sale şi, mai ales, că ne cunoaştem istoria, dar şi istoria altora câtuşi de puţin. Am venit acasă îmbogăţit cu cele văzute şi trăite. Poate că voi mai avea ocazia să pot participa la alte excursii. Recomand aceasta excursie tuturor celor care studiază antichitatea, le place istoria şi mai ales istoria Bisericii creştine primare.

* * *