vineri, 30 iulie 2010

Monografii (XXII). Judeţul Hunedoara

Judeţul Hunedoara

Parohiile greco-catolice aparţin de Eparhia de Lugoj, cele romano-catolice de Arhiepiscopia de Alba Iulia. Numărul parohiilor greco-catolice variază.

1. Parohia greco-catolică Bacea

Adresa: 337271 Bacea

2. Parohia greco-catolică Baia de Criş

Adresa: 337005 Baia de Criş

3. Parohia greco-catolică Brad

Adresa: 335200 Brad

4. Parohia romano-catolică Brad “Sf. Ana”

Adresa: 335200 Brad, str. Liceului 5-7; tel. 0254612953

Statistică; 239 romano-catolici

În 1882 începe construirea bisericii parohiale. În 1911 devine parohie. Se pare că e de origine germană.

5. Parohia greco-catolică Călan

Adresa: 335300 Călan

6. Parohia romano-catolică Călan “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 335300 Călan, str. Aurel Vlaicu, nr. 9; tel. 0254/731581

Statistică: 680 romano-catolici

În 1870 asistăm la venirea populaţiei vorbitoare de limba germană. În 1902 oraşul sprijină construirea bisericii. În 1910 se clădeşte casă parohială.

7. Parohia greco-catolică Câmpul lui Neag

Adresa: 336101 Câmpu lui Neag

Loc de pelerinaj marian.

8. Parohia romano-catolică Cristur “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 330003 Cristur, Piaţa Libertăţii 60; tel. 0254/236041

Statistică: 720 romano-catolici

În 1302 apare sub numele de “Villa S. Crucis”. Se pare că exista o biserică închinată sfintei cruci. În 1911 se organizează din nou în parohie când are loc venirea secuilor din Bucovina. Biserica datează din anii 1915-1916.

9. Biserica greco-catolică Deva “Immacolata”

Adresa: 330081 Deva

Biserica e nouă. Aici se află sediul iezuiţilor.

10. Parohia romano-catolică Deva “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 33017 Deva, str. Bela Bartok, nr. 1; tel. 0254/223263

Statistică: 1.999 romano-catolici

11. Parohia romano-catolică Deva “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 330046 Deva, str. Progresului, nr. 6; tel. 0254/214946

Atestare documentară: 1269. Există date de existenţa unei parohii în 1307. În timpul Reformei ea va fi trecută reformaţilor. În 1710 vin franciscanii care vor zidi o noua biserică.

12. Parohia greco-catolică Geoagiu

Adresa: 335400 Geoagiu

13. Parohia greco-catolică Ghelar

Adresa: 337240 Ghelari

14. Parohia greco-catolică Haţeg “Sf. Nicolae”

Adresa: 335500 Haţeg

15. Parohia greco-catolică Hunedoara

Adresa: 331066 Hunedoara

16. Parohia romano-catolică Hunedoara “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 331128 Hunedoara, str. Revoluţiei nr. 5; tel. 0254/711278

Statistică: 1.858 romano-catolici

În 1265 apare sub numele de Hungnog. În 1267 apare ca cetate regală. În 1442 Iancu de Hunedoara construieşte pentru franciscani o mănăstire şi o biserică. Castelul este clădit între anii 1442-1446. Biserica actuală este clădită în anul 1910.

17. Parohia greco-catolică Lupeni

Adresa: 335600 Lupeni

18. Parohia romano-catolică Lupeni “Sf. Varvara”

Adresa: 335600 Lupeni, str. Eroilor, nr. 3; tel. 0254 /5608111

În 1893 minerii cer un preot pentru întemeierea unei parohii. În anul 1900 se va zidi o nouă biserică şi o casă parohială. Atestare documentară în anul 1770.

19. Parohia greco-catolică Mărtineşti

Adresa: 337315 Mărtineşti

20. Parohia greco-catolică Orăştie “Sf. Proroc Ilie”

Adresa: 335700 Orăştie

Statistică: 1.000 greco-catolici

Aici se va naşte preotul greco-catolic, scriitorul Ioan Budai-Deleanu (1760-1820). După evenimentele din decembrie 1989, slujbele s-au ţinut într-o ală a Forumului German, apoi în sala Casei de Cultură şi apoi într-un sediu de partid. Văzând că nu li se restituie biserica, la 4 iunie 2002 se va sfinţi locul de biserică, iar în primăvara anul 2003 s-a intrat în biserică.

21. Parohia greco-catolică Petrila

Adresa: 335800 Petrila

22. Parohia romano-catolică Petrila “Sf. Varvara”

Adresa: 335800 Petrila, str. Trandafirilor nr. 2/1; tel. 0254/550840

23. Parohia greco-catolică Petroşani

Adresa: 332014 Petroşani

Biserica a fost sfinţită la 11 iulie 2010.

24. Parohia romano-catolică Petroşani “Sf. Varvara”

Adresa: 332014 Petroşani, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 9; tel. 0254/543902

Statistică: 3.084 romano-catolici

Atestare documentară pe la 1640. În 1871 se clădeşte o casă de rugăciune şi localitatea va deveni parohie. Biserica se va clădi între 1886-1887. În 1909 se va clădi casa parohială care va fi dărâmată la ordinul autorităţilor comuniste primind în schimb o clădire cu etaj. În 1989 se construieşte o capelă comună cu ortodocşi.

25. Parohia greco-catolică Pricaz

Adresa: 337496 Pricaz.

26. Parohia greco-catolică Rapolt

Adresa: 337365 Rapolt

27. Parohia greco-catolică Romos

Adresa: 337410 Romos.

28. Parohia greco-catolică Simeria

Adresa: 335900 Simeria

29. Parohia greco-catolică Spini

Adresa: 337498 Spini

30. Parohia greco-catolică Ştei

Adresa: 337212 Ştei

Din cei circa 140 de credincioşi, 104 au semnat trecerea la Biserica Greco-Catolică. Cu toate acestea, ei nu au primit biserica lor. Iată că de data aceasta conduce o minoritate. În anul 2008 au reuşit să construiască o capelă.

31. Parohia greco-catolică Toteşti “Pogorârea Sfântului Spirit”

Adresa: 337490 Toteşti

32. Parohia greco-catolică Turdaş “Pogorârea Sfântului Spirit”

Adresa: 337495 Turdaş

Parohia a supravieţuit până la sfârşitul anului 1952, când puterea comunistă a intrat cu forţa în biserică, întocmind un proces verbal cu inventarul bisericii, făcând-o cadou Bisericii Ortodoxe. Casa parohială a rămas sechestrată, renovată şi dăruită Direcţiei Sanitar-Veterinare. Toţi au trecut la ortodoxism, fără însă a se lăsa de tradiţia greco-catolică. Viitorul patriarh Teoctist care era atunci episcop de Arad, trecând pe acolo şi observând staţiunile sfintei cruci puse într-un colţ de biserică, a ordonat să dispară.

La 16 octombrie 1994, preotul cu epitropul au intrat în biserică care fusese închisă şi nefolosită, unde s-a celebrat sfânta Liturghie după care s-a întocmit un inventar. Preotul ortodox a făcut o reclamaţie la procuratura din Orăştie cum că “credincioşii greco-catolici au intrat în biserica greco-catolică” (SIC!). Ortodocşii au cerut să slujească alternativ. S-a făcut un referendum, iar greco-catolicii au câştigat. Până şi reformaţii au fost de partea greco-catolicilor. A urmat repunerea în posesie.

33. Parohia greco-catolică Tuştea

Adresa: 337239 Tuştea

34. Parohia greco-catolică Uricani

Adresă: 336100 Uricani, str. Teilor; tel. 0254/560811.

Biserica a fost sfinţită la 17 august 2008.

35. Parohia greco-catolică Vulcan

Adresa: 336200 Vulcan

36. Parohia romano-catolică Vulcan “Adormirea Maicii Domnului”

Adresă: 336200 Vulcan, str. N. Titulescu, nr. 8; tel. 0254570730

Statistică: 3.895 romano-catolici

Viaţa catolică începe cu sosirea minerilor în 1900. În 1906 se întemeiază parohia, iar în 1911 se sfinţeşte biserica. Aici trăiesc şi romano-catolici veniţi din Moldova.

miercuri, 28 iulie 2010

Însemnări de concediu (II)

Însemnări de concediu (II)

De când eram copil mi-au plăcut pelerinajele. 

Însoţit de părinţi, am frecventat de multe ori Cacica, un loc binecuvântat de Dumnezeu, aflat în judeţul Suceava. 

Într-un DVD apărut mai demult, Cacica este introdusă în seria monumentelor istorice din nordul Moldovei sau din Bucovina. 

Pelerinajul avea ceva inedit pe lângă sacralitatea lui, şi anume mulţimea de oameni din multe părţi ale României îmbrăcaţi în diferite porturi vorbind diferite accente româneşti. Se mai auzeau şi alte graiuri, ca, de exemplu, limba poloneză, germană. Nu departe de biserica romano-catolică era şi cea ucraineană, păstrându-se după vorba multora formele greco-catolice de slujire. 

Fiind copil, mă simţeam bine într-o mare de lume destul de pestriţă. Nu lipseau nici dulciurile care erau vândute în diferite locuri. 

Am vizitat Cacica şi ca student la teologie, bucurându-mă de ospitalitatea preotului paroh care întâmplător era şi consătean cu mine. 

Ca diacon am avut ocazia să vizitez un alt loc de pelerinaj, Maria Radna, aflat în judeţul Arad, loc preferat de către bănăţeni şi nu numai. 

Mai târziu, am aflat că şi Biserica Greco-catolică are locuri de pelerinaj binecuvântate, ca, de exemplu, Nicula sau Scăiuş. 

Cam fiecare naţiune sau biserică locală are biserici unde poporul lui Dumnezeu aleargă la mijlocirea Maicii Domnului sau vreunui alt sfânt căutând împăcarea cu Dumnezeu şi cerând haruri şi alte bunuri pentru viaţă. După 1988 am putut sa fac pelerinaje la mormântul sfinţilor Apostoli Petru şi Paul la Roma, la Lourdes, în Ţara Sfântă (Israel, Palestina şi Iordania), Mariazell (Austria), Altotting (Germania). Ultimul pelerinaj a fost la Medjugorje. Impropriu spus loc de pelerinaj, pentru că Biserica nu s-a pronunţat încă în privinţa apariţiilor Maicii Domnului. Biserica este foarte prudentă în această privinţă, ea aşteaptă cu răbdare, se roagă neîncetat asemenea unei mame iubitoare şi apoi ia deciziile necesare pentru a nu cădea în vreo greşeală. 

Ajuns la Medjugorje (Bosnia şi Herţegovina), călătorul este întâmpinat de o biserică frumoasă, construită sub grija franciscanilor, în care se celebrează zilnic numeroase sfinte Liturghii în toate limbile vizitatorilor. În partea stângă se află peste 25 de confesionale în care are loc reconcilierea cu Dumnezeu Tatăl prin miile de spovezi în limbile pământului. Confesarul nu are decât să ia o tăbliţă cu numele limbii în care ascultă spovezile şi îndată se adună încetul cu încetul penitenţii. În cele trei zile cât am stat acolo, am putut asculta confesiuni aproape şapte ore pe zi. Am avut bucurii enorme sufleteşti când am remarcat că mulţi oameni încep o viaţă nouă plini de încredere, de speranţă. Şi chiar dacă unii ar recădea, ei se pot scula din nou şi pot alerga la Tatăl care-i aşteaptă întotdeauna pe cei păcătoşi care-şi recunosc greşelile şi promit să nu le mai repete. Zile binecuvântate de Pronia cerească. Ceea ce impresionează este şi recitarea sfântului Rozariu şi adoraţia la preasfântul sacrament. 

Pentru mine a fost a treia oară în acest loc de pelerinaj şi sper să nu fie şi ultima. 

Un mic aspect dureros merită a fi menţionat. Pe când mă aflam în confesional, intră o doamnă destul de tânără şi mă salută româneşte şi, printre altele, mă întreabă dacă se slujeşte şi în limba română. Fără să se oprească, îmi spune că e ortodoxă şi e originară din Piatra Neamţ. Cu mâhnire îi răspund că nu există slujbă în română, întrucât din acea parte nu prea vin români catolici, la care, puţin nervoasă, îmi spune: “Şi noi, ortodocşii, o avem pe Maica Domnului”. Ce puteam să-i răspund la această întrebare pusă pe drept? Să încep a deschide istoria cu elementele proto-creştine pe teritoriul dacic urmat de misionarismul răsăritean? Să-i mai amintesc de fraza celebră rostită de Iorga, cu referinţă la repudierea lui Isus şi a Romei? Să-i mai amintesc de dictonul folosit de Nae Ionescu? Să mai vorbesc despre impactul alfabetului chirilic folosit în exprimarea limbii române până după evul mediu, iar în Basarabia până în 1989? Am preferat tăcerea, nu sunt partizanul polemicii. Trăim în epoca dialogului deschis bazat pe iubirea faţă de adevăr şi în spiritul sfântului apostol Paul care vorbeşte de un singur Domn, o singură credinţă şi de un singur Botez.

Deja încep să mă gândesc: unde va fi următorul popas spiritual? Poate în România...

Monografii (XXI): Judeţul Harghita

Judeţul Harghita
1. Parohia romano-catolică Armăşeni

Adresa: 537041 Armăşeni, nr. 461, com. Ciucsângeorgiu

În 1567 apare sub numele de Menasag. În 1583 avea deja un preot paroh. Biserica de azi e construită în sec. XV şi este în stil gotic. În 1655 se adaugă o navă. Clopotele datează din anii 1542 şi 1604.

2. Parohia romano-catolică Atia “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 537061 Atia, nr. 44

Statistică: 220 romano-catolici

Atestare documentară în 1567. În sec. XVI parohia este pustiită. În 1635 se zideşte o biserică, apoi în 1799 altă biserică. După incendierea ei biserica a fost rezidită în 1867. În timpul Reformei mulţi părăsiseră credinţa catolică, dar ulterior au revenit. În 1743 parohia era deja reînfiinţată.

3. Parohia romano-catolică Balan “Sf. Ioan Nepomuk”

Adresa: 535200 Balan, str.  Părăul Fierarilor, nr. 1/A; tel. 0266/330413

Statistică: 2.400 romano-catolici

În 1825 se deschid minele de aramă şi tot atunci se deschide şi parohia. În 1827 se va clădi o capelă de lemn. În 1864 asociaţia minerilor clădeşte biserica parohială care e sfinţită în 1869. Din 1968 are paroh propriu.

4. Parohia romano-catolică Bisericani “Coborârea Sfântului Duh”

Adresa: 537166 Bisericani, nr. 4, com. Lupeni; tel. 0266/248317

Statistică: 900 romano-catolici

Atestare documentară în 1333 având o biserică veche. În sec. XV suferă şi modificări. În 1764 se clădeşte şi o clopotniţă.

5. Parohia romano-catolică Borsec “Sf. Stefan, Regele Ungariei”

Adresa: 535300 Borsec, Str.  Izvorului, nr. 6; tel. 0266/337136

Statistică: 2.036 romano-catolici

Importanţa izvoarelor minerale se menţionează încă în 1770. În 1805 Zimmerhause Anton închiriază izvoarele 3 şi începe să clădească case pentru turişti. În 1844 se construieşte şi o bisericuţă. În 1901 devine parohiei. În 1910 se clădeşte biserica cea mare, iar în 1958 casa parohială nouă.

6. Parohia romano-catolică Brădeşti “Sfânta Treime”

Adresa: 535600 Brădeşti, nr. 107; tel. 0266/245046

Statistică: 807 romano-catolici

Prim atestare documentară din anul 1532. În 1763 se construieşte biserica. Ea va fi mărită între anii 1925-1926

7. Parohia romano-catolică Caşinu Nou “Sf. Nicolae”

Adresa: 537236 Caşinu Nou, nr. 235; tel. 0266/333131

Statistică: 780 familii romano-catolice.

În 1567 apare sub numele de Ujfalu. În 1701 se construieşte biserica şi se înfiinţează parohia. În 1792 vor zidi o biserică şi mai mare.

8. Parohia romano-catolică Căpâlniţa “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537030 Căpâlniţa, nr. 662; tel. 0266/247592

Statistică: 1.500 romano-catolici

În 1503 avea o capelă. În 1567 se numea Masik Olahfalu. Biserica de azi e clădită între anii 1797-1800. În 1837 se înfiinţează parohia.

9. Parohia romano-catolică Cârţa “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 537035 Cârţa, nr. 248; tel. 0266/378011 

Statistică: 1.620 romano-catolici

Prima atestare documentară este din anul 1332. Biserica este clădită în 1444 în stil gotic, completată cu o navă laterală în 1796. În timpul Reformei credincioşii au alungat pe predicatorii protestanţi. Aici s-a născut Martonfi Gyorgy, episcop ardelean. 

10. Parohia romano-catolică Cetăţuia “Sf. Simon şi Iuda Tadeul”

Adresa: 537286 Cetăţuia, snr.308; tel. 0266/334635 

Statistică: 887 romano-catolici

Atestare documentară din anul 1567. Fântâna baptismală e construită în trei stiluri: roman, gotic şi renascentist. Turnul e clădit între anii 1660-1670.

11. Parohia romano-catolică Chileni “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 537306 Chileni, nr. 81, com. Suseni

Statistică: 750 romano-catolici

În 1576 apare sub numele de Kilyenfalva. Împreună cu o comunitate întemeiază în 1732 o parohie. Biserica de azi e clădită în 1758. În această localitate s-a născut dr. Jakab Antal, episcop de Alba Iulia (1972-1980: episcop auxiliar; 1980-1990: episcop diecezan). A stat în temniţă 13 ani din cauza credinţei sale şi a fost înmormântat în catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia.

12. Parohia romano-catolică Ciceu “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 537306 Ciceu, nr. 152; tel. 0266/379271

Statistică: 2.360 romano-catolici

Prima menţionare documentare este din anul 1566. Vizitaţiunea canonică din 1784 este menţionată pe perete.

13. Parohia romano-catolică Ciucsângiorgiu “Sf. Gheorghe”

Adresa: 537040 Ciucsângiorgiu, nr. 13; tel. 0266/331692

Statistică: 3.680 romano-catolici

În 1333 avea deja biserică parohială. Biserica actuală e clădită în 1673. În 133 se va clădi capela lui “Cristos suferind”.

14. Parohia romano-catolică Ciumani “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537050 Ciumani, nr. 260; tel. 0266/351029

Statistică: 4.080 romano-catolici

Atestat documentar în 1567. În 1726 se clădeşte capela şi apoi biserica. Din cauza mulţimii mari de enoriaşi se va ridica o biserică nouă în 1878.

15. Parohia romano-catolică Corund “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 537060 Corund, nr. 66; tel. 0266/249115

Statistică: 1.600 romano-catolici

În anul 1333 avea deja biserică parohială. Între anii 1768-1769 se va zidi o nouă biserică. Aici s-a născut Boga Alajos (1886-1954) care a murit ca un martor în timpul erei comuniste.

16. Parohia romano-catolică Cozmeni “Sf. Cosma şi Damian”

Adresa: 537065 Cozmeni, nr. 71, com. Sânmartin; tel. 0266/326639

Statistică: 1.000 romano-catolici

17. Parohia romano-catolică Crăciunel “Sf. Fecioară de Sarlos”

Adresa: 537226 Crăciunel, nr. 73; tel. 0266/224081

Statistică: 623 romano-catolici

În 1333 apare sub numele de Krachni. Prima biserică a fost în stil roman, apoi în stil gotic. În timpul Reformei devin unitarieni. Din 1742 devine parohie. În 1768 unitarienii vor tulbura procesiunile romano-catolice. În 1779 se va zidi o nouă biserică. 18. Parohia romano-catolică Cristuru-Secuiesc “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 535400 Cristuru-Secuiesc, Piaţa Libertăţii 60; tel. 0266/242171

Statistică: 1.330 romano-catolici

În 1333 un document papal vorbeşte de Sancta Cruce. Prima biserică datează din sec. XI-XII. Următoarea biserică datează din sec. XV. În timpul Reformei ea va deveni unitariană. În 1997 apare Casa Kolping.

19. Parohia romano-catolică Dăneşti “Neprihănita Zămislire”

Adresa: 537070 Dăneşti, nr. 782; tel. 0266/327065

Statistică: 2.200 romano-catolici

Deja în sec. XV era o comunitate mare. Din 1922 este parohie. În 1928 au început construirea unei noi biserici.

20. Parohia romano-catolică Dealu “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 537080 Dealu, nr. 126; tel. 0266/225121

Statistică: 1.860 romano-catolici

În 1334 apare sub forma de Uroczheg. În 1766 se zideşte deja a treia biserică. În vechea biserică se păstrează numai aghiasmatarul. În timpul Reformei devine reformată,, dar în 1583 poporul o respinge. Totuşi în 1606 se semnalează prezenţa unui predicator reformat. În 1630 redevine catolic. În 1748 se clădeşte o biserică care va fi mărită între anii 1937-1940. Casa parohială e clădită în 1960.

21. Parohia romano-catolică Delniţa “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 537231 Delniţa, nr. 148, com. Păuleni; tel. 0266/333723

Statistică: 1.121 romano-catolici

În 1333 figurează sub numele de Dolna. La marginea satului este o biserică din sec. XV în cinstea Trupului lui Cristos. La sfârşitul sec. XVIII biserica a fost mărită. Aici s-a născut Balint Lajos (6.07.1929), episcop auxiliar (1981-1991) şi arhiepiscop (1991-1994).

22. Parohia romano-catolică Ditrău “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 537090 Dtrău, str.  Libertăţii, nr. 33; tel.0266/353198

Statistică: 4.800 romano-catolici

www.ditro.catholic.ro

În 1567 apare sub numele de Ditro. Vechea biserică era în stil gotic. Se aminteşte în 1653 de un turn şi despre mărirea bisericii. În 1756 se măreşte din nou. Ultima biserică datează din 1913. Este una din bisericile cele mai frumoase din zona secuimii. În ultimii ani s-a zidit o biserică foarte mare şi frumoasă.

23. Parohia romano-catolică Frumoasa “Sf. Ladislau”

Adresa: 537115 Frumoasa, nr. 143; tel. 0266/325128

Statistică: 1.540 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Zepwijz. În 1668 armenii ortodocşi trec la Biserica Catolică. În 1694 zidesc o capelă care va fi renovată în 1861. În 1880 se începe construirea unei noi biserici care va fi sfinţită în 1896. Parohia datează din anul 1901.

24. Parohia romano-catolică Gheorgheni “Sf. Nicolae”

Adresa: 535500 Gheorgheni, str. Marton Aron, nr. 9; tel. 0266/361385

Statistică: 15.182 romano-catolici

În anii 1333-1334 apare sub numele de Giorgio. În 1569 sub numele de Gijergio Zent Miklos. În 1756 se clădeşte o biserică nouă. Pe un clopot datând din 1548 găsim scrise următoarele: “Non habemus hic manentem civitatem, sed futura inquirimus”.

25. Parohia armeano-catolică Gheorgheni “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 535500 Gheorgheni, Str.  Petofi Sandor; tel. 0266/361517

Statistică: 660 armeano-catolici.

Apariţia armenilor e semnalată în 1688. În 1450 se zideşte o capelă şi un cimitir pentru străini care va fi donată armenilor.

26. Parohia greco-catolică Hodoşa

Adresa: 537262 Hodoşa

Parohia este în formare.

27. Parohia romano-catolică Izvorul Mureşului “Sf. Fecioară de Sarlos”

Adresa: 537356 Izvoru Mureşului, nr. 57; tel. 0266/336983

Statistică: 724 romano-catolici

Biserica este clădită în 1990 şi sfinţită în 1999.

28. Parohia romano-catolică Jigodin “Preasfânta Treime”

Adresa: 530123 Miercurea Ciuc, str.  Jigodin, nr. 36; tel. 0266/315993

În 1690 apare sub numele de Sogot. Biserica a fost zidită în sec. XVII. Altarul datează din 1673. În 1707 biserica va fi mărită. Parohia va fi întemeiată în 1990.

29. Parohia romano-catolică Jolotca “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”

Adresa: 537091 Jolotca, nr. 87, com. Ditrău

Statistică: 641 romano-catolici

În 1903 se vorbeşte despre o clopotniţă. În 1925 se clădeşte o capelă. Parohia va fi administrată din vecinătate, În 1973 se va clădi o biserică proprie.

30. Parohia romano-catolică Joseni “Sf. Simon şi Iuda”

Adresa: 537130 Joseni, nr. 883; tel. 0266/354016

Statistică: 4.924 romano-catolici

Prima menţionare datează din 1567. Au existat tentative de Reformă, dar fără durabilitate. Biserica actuală datează din 1930. În filiala Borzont se aşează moldoveni care vor deveni greco-catolici. Biserica lor a fost zidită în 1938. Astăzi aparţine bisericii romano-catolice.

31. Parohia romano-catolică Lazărea “Toţi Sfinţii”

Adresa: 537137 Lazărea, nr. 548; tel. 0266/352641

Statistică: 3.441 romano-catolici

Atestare documentară din anul 1494. În 1566 apare sub numele de Zarhegij. În anii 1658 şi 1661 tătarii distrug totul. În 1730 se construieşte o biserică. Actuala casă parohială datează din 1865. In parohie există şi biserică franciscană cu hramul Adormirea Maicii Domnului, clădită în anul 1749.

32. Parohia romano-catolică Lăzăreşti “Trupul şi Sângele Domnului”

Adresa: 537066 Lăzăreşti, nr. 1, com. Sânmartin; tel. 0266/334325

Statistică: 550 romano-catolici

33. Parohia romano-catolică Leliceni “Coborârea Duhului Sfânt”

Adresa: 537268 Leliceni, nr. 22; tel. 0266/310151

Statistică: 410 romano-catolici

În 1330 avea deja biserică parohială. Biserica e construită în sec. XV. E a suferit transformări, iar în 1806 va căpăta şi un turn. Pe un clopot sunt gravate cuvintele: “Anno Domini 1511”.

34. Parohia romano-catolică Lueta “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 537140 Lueta, nr. 430; tel. 0266/220732

Statistică: 2.800 romano-catolici

În 1332 apare sub numele de Lueche. Biserica de azi datează din 1776.

35. Parohia romano-catolică Lunca de Jos “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 537145 Lunca de jos, nr. 488; tel. 0266/339611

Statistică: 3.217 romano-catolici

În 1853 devine parohie, iar biserica datează din 1855.

36. Parohia romano-catolică Lunca de Sus “Sf. Andrei”

Adresa: 537155 Lunca de Sus, nr. 67; tel. 0266/339110

Statistică: 3.000 romano-catolici

În 1902 se construieşte biserica, iar parohia datează din anul 1905.

37. Parohia romano-catolică Lupeni “Sf. Ioan Nepomuk”

Adresa: 537165 Lupeni, nr. 598; tel. 0266/248181

Statistică: 1.783 romano-catolici

În 1556 apare sub numele de Farkalslaka. În 1750 se va clădi o biserică, ultima datând din anul 1880. Parohia datează din anul 1762.

38. Parohia romano-catolică Mădăraş-Ciuc “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537071 Mădăraş Ciuc, nr. 63; tel. 0266/335822 

Statistică: 2.100 romano-catolici

Prima atestare documentară este din anul 1567. Biserica exista deja din 1500. Între 1796-1802 se va clădi o nouă biserică. Au avut greutăţi în celebrarea slujbelor.

39. Parohia romano-catolică Miercurea Ciuc-Topliţa “Toţi Sfinţii”

Adresa: 530240 Miercurea Ciuc, Str.  Topliţa, nr. 110; tel. 0266/371361

Statistică: 1.710 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Taplocza. Bisericeşte aparţinea de Şumuleu Ciuc. În 1795 se construieşte o capelă în cinstea sf. Laurenţiu. În 1908 devine parohie. Ultima biserică s-a construit între anii 1841-1844. Aici s-a născut P. Gego Eleke care a scris despre catolicii moldoveni.

40. Parohia romano-catolică Miercurea Ciuc “Sf. Augustin”

Adresa: 530194 Miercurea Ciuc, Str.  Hunyadi Janos; tel. 0266/311399 

Statistică: 10.387 romano-catolici

Biserica este din 1993, iar parohia din 1995.

41. Parohia romano-catolică Miercurea-Ciuc “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 530140 Miercurea Ciuc, str.  Florilor, nr. 82; tel. 0266/311726

Denumirea oraşului s-a folosit prima dată în 1558 pentru a arăta ziua de târg. Clima este rece (mica Siberie). În 1623 s-a zidit cetatea Miko. În 1751 devine parohie, iar biserica construită în 1758 va fi sfinţită în 1784.

42. Parohia romano-catolică Mihăileni-Ciuc “Sf. Mihai”

Adresa: 537200 Mihăileni Ciuc, nr. 183; tel. 0266/326051

Statistică: 1.422 romano-catolici

Prima atestare documentarea datează din 1333. Se pare că în 1488 se zideşte o biserică, care este mărită în 1819.

43. Parohia romano-catolică Misentea “Toţi Sfinţii”

Adresa: 537269 Misentea, nr. 167, com. Leliceni; tel. 0266/311680

Statistică: 920 romano-catolici

Prima atestare documentară e din anul 1333. Biserica este veche, data construirii necunoscută.

44. Parohia romano-catolică Morăreni “Schimbarea la faţă”

Adresa: 537169 Morăreni, nr. 210; tel. 0266/248347

Statistică: 700 romano-catolici

În 1505 apare sub numele de Malomfalva. În 1808 se va clădi o biserică, iar în 1808 casa parohială.

45. Parohia romano-catolică Nicoleşti “Sf. Nicolae”

Adresa: 537118 Nicoleşti, str. 96; tel. 0266/325038

Statistică: 1.708 romano-catolici

Prima atestare documentară datează din anul 1333. Prima biserică apare în sec. XIII care va fi mărită în sec. XV. În anii 1777-1784 se construieşte o biserică în stil baroc.

46. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Nicolae”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, str.  Budai Nagy Antal 34; tel. 0266/218267

Statistică: 8.400 romano-catolici

Prima atestare documentară este din anul 1280. În 1317 exista deja parohie. În timpul Reformei ea va deveni reformată, dar cu timpul se va reveni. Biserica actuală datează din anul 1798.

47. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Ioachim şi Ana”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, str.  Bradului, nr. 10; tel. 0266/210715

Statistică: 1.050 romano-catolici

În 1566 apare sub forma de Kadichfalva. Biserica actuală este din 1770.

48. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, Str.  Tamasi Aron, 2; tel. 0266/213016

Este parohie franciscană. Atestare documentară din anul 1301. Înainte de invazia tătarilor existau aiai călugări dominicani. Franciscanii vor veni şi vor clădi între 1705 şi 1730 o biserică. În 1951 călugării sunt alungaţi de comunişti, iar în 1990 se va preda biserica surorilor franciscane care vor deschide şi o grădiniţă.

49. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Tereza a Puncului Isus”

Adresa: 525600 Odorheiu Secuiesc, Str.  Izvorului nr. 2; tel. 0266/218315 

Statistică: 3.609 romano-catolici

În 1996 este ridicată la rangul de parohiei şi începe construcţia bisericii. Tot aici se află o casă de copii în dificultate “Sf. Iosif” administrată de greco-catolici pe str.  Stejarului.

50. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Gheorghe”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Tamasi Aron, nr. 31; tel. 0266/217660

51. Parohia romano-catolică Plăieşii de Jos “Cristos Rege”

Adresa: 537235 Plăieşii de Jos, nr. 1; tel. 0266/333023 

Statistică: 1.291 romano-catolici

În 1333 exista deja biserică parohială. Biserica actuală are un clopot din anul 1642. Casa parohială datează din anii 1976-1983.

52. Parohia romano-catolică Poloniţa “Sf. Elisabeta”

Adresa: 537103 Poloniţa, Str.  Bisericii, nr. 124

Statistică: 270 romano-catolici

În 1505 figura sub numele de Lengyelfalva. Poate avea ceva legătură cu polonezii. În 1533 este sfinţită biserica. În 1802 se clădeşte o alta biserică în stil gotic vechi.

53. Parohia romano-catolică Praid

Adresa: 537103, str.  Republicii, nr. 268; tel. 0266/240233

Statistică: 944 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Prajd. În 1800 se construi8eşte biserica şi astfel de vine şi parohie. În 1990 se construieşte o biserică modernă.

54. Parohia romano-catolică Racu “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 537298 Racu, nr. 166; tel. 0266/379350

Statistică: 1.890 romano-catolici

55. Parohia romano-catolică Remetea “Sf. Leonard”

Adresa: 537250 Remetea, nr. 2012; tel. 0266/352224

Statistică: 5.700 romano-catolici

Atestare documentară: 1567. Tradiţia ne spune că în 1550 s-a aşezat pe aceste meleaguri un sihastru. În 1714 papa Clement al XI-lea rânduieşte procesiuni bisericeşti cu ocazia Rusaliilor. În 1771 se clădeşte o nouă biserică care va fi mărită în 1880. Altarele datează din 1788.

56. Parohia romano-catolică Satu Mare “Sf. Emeric”

Adresa: 537026 Satu Mare, nr. 178, Brădeşti

Statistică: 1.944 romano-catolici

În 1566 apare sub forma de Marefalva. În 1763 se cere construirea unei biserici. În 1772 se construieşte o noua biserica sfinţită în 1783.

57. Parohia greco-catolică Sărmaş “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 537260 Sărmaş.

58. Parohia romano-catolică Sărmaş “Sf. Elisabeta”

Adresa: 537260 Sărmaş, Str.  Hodosa, nr. 823; tel. 0266/350629

Statistică: 1100 romano-catolici

În 1913 se construieşte biserica. În 1925 devine parohie şi tot atunci se construieşte şi casa parohială.

59. Parohia romano-catolică Sâncrai “Sf. Stefan, regele Ungariei”

Adresa: 537082 Sâncrai, nr. 237; tel. 0266/225110

Atestare documentară 1566. În sec. XVII biserica e răvăşită de doua incendii. Biserica de azi datează din anii 1796-1799.

60. Parohia romano-catolică Sâncrăieni “Sf. Stefan regele Ungariei”

Adresa: 537265 Sâncrăieni, nr. 572; tel. 0266/332522

Statistica: 2.260 romano-catolici

În 1333 se aminteşte de o biserică parohială.

61. Parohia romano-catolică Sândominic “Sf. Dominic”

Adresa: 537275 Sândominic, nr. 1647; tel. 0266/336035

Statistică: 6.000 romano-catolici

62. Parohia romano-catolică Sânmartin “Sf. Martin de Tours”

Adresa: 537280 Sânmartin, nr. 354; tel. 0266/332139

Statistică: 2.049 romano-catolici

În 1333 avea biserică parohială. În 1749 se dărâmă biserica şi în locul ei se construieşte una nouă. Statuia Maicii Domnului datează din anul 1525. Clopotele din anii 1495 şi 1688. În 1917 se clădeşte o capelă.

63. Parohia romano-catolică Sânsimion “Sf. Ladislau”

Adresa: 537285 Sânsimion, nr. 425; tel. 0266/334631

Statistică: 2.295 romano-catolici

Atestare documentară: 1333. În 1713 avea o capelă. În locul capelei s-a construit biserica actuală între anii 1840-1857. Din 1959 este parohie.

64. Parohia romano-catolică Sântimbru “Sf. Emeric”

Adresa: 537271 Sântimbru, nr. 519; tel. 0266/332628

Statistică: 1.909 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Zenth Emreh. Biserica de azi datează din 1767. În partea vestică găsim şi o capelă închinată sf. Margareta.

65. Parohia greco-catolică Subcetate “Sf. Dumitru”

Adresa: 537300 Subcetate, Str.  Pe Faţă, nr. 438

66. Parohia romano-catolică Subcetate “Sf. Iosif”

Adresa: 537300 Subcetate, nr. 96; tel. 0266/241220

Statistică: 1.250 romano-catolici

Biserica datează din 1984-1988, iar turnul din 1998.

67. Parohia romano-catolică Suseni “Sf. Fecioară de Sarlos”

Adresa: 537305 Suseni, nr. 195; tel. 0266/350021

Statistică: 2.820 romano-catolici

Atestare documentară din 1567. În 1569 apare sub numele de Ujfalu. În anii 1825-1830 se construieşte biserica actuală în stil baroc.

68. Parohia romano-catolică Şumuleu Ciuc “Sfinţii Apostoli  Petru şi Pavel”

Adresa: 530204 Şumuleu Ciuc, str.  Kajoni Janos, nr. 47; tel. 0266/371575

Statistică: 2.099 romano-catolici

În anul 1333 apare sub numele de Şumlov, în 1444 Somlyo. Între anii 1795-1805 se construieşte o biserică în stil gotic. Pe munte se află o capelă a Mântuitorului în suferinţă. În această zonă se află Sanctuarul de la Miercurea Ciuc. Potrivit documentului “Sacia siculicae 53”, în sec. XI-XII se aşează primii călugări. Capela datează din sec. XVI. Cât priveşte biserica de pe munte ea datează din 1352 de unde călugării administrau catolicii din Moldova. În locul ei s-a clădit în 1804 biserica actuală. În 1630 exista şi un colegiu. Aici va apare sub conducerea P.Kajoni Janos “Cantionale Catholicum”. Localitatea e vizitată de sute de mii de credincioşi în timpul Rusaliilor. mai ales de cei de origine maghiară. Se presupune că e cel mai vizitat loc de pelerinaj din Europa Centrală şi Răsăriteană.

69. Parohia romano-catolică Tăetura “Sf. Elena”

Adresa: 537217 Tăetura, nr. 188, com. Mugeni; tel. 0266/643

Statistică: 1.150 romano-catolici

În 1333 apare sub numele de Dobov. În timpul Reformei majoritatea a rămas catolică, dar biserica ajunge În administrarea reformaţilor. În 1630 Katarina Brandenburg clădeşte catolicilor o altă biserică. În sec. XVII biserica este renovată.

70. Parohia romano-catolică Tamaşu “Sf. Toma”

Adresa: 537083Tamaşu, nr. 41.

Statistică: 693 romano-catolici

În 1331 apare sub numele de Sancto Toma. Biserica actuală e clădită în 1820.

71. Parohia romano-catolică Târnoviţa “Sf. Ladislau”

Adresa: 537027 Târnoviţa; tel. 0266/247162

Statistică: 466 romano-catolici

În 1566 apare sub numele de Kemenyfalva. Biserica actuală datează din anul 1802. În 1894 devine parohie.

72. Parohia romano-catolică Tomeşti “Sf. Toma”

Adresa: 537037 Tomeşti, nr. 612; tel. 0266/336560 

Statistică: 2.300 romano-catolici

În 133 apare sub numele de Sancto Toma. Biserica e clădită în anii 1777-1778.

73. Parohia greco-catolică Topliţa “Sf. Trei Ierarhi”

Adresa: 535700 Topliţa, str.  Libertăţii, nr. 11

74. Parohia romano-catolică Topliţa “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 535700 Topliţa, str. Avram Iancu, nr. 2; tel. 0266/342993

Statistică: 2.629 romano-catolici

În 1760 era filială a parohiei Rmetea. În 1887 are loc un incendiu devastator. Orga datează din anul 1958. În 1978 biserica va primi un clopot.

75. Parohia romano-catolică Tulgheş “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 537330 Tulgheş, nr. 340; tel. 0266/338131

Statistică: 1.205 romano-catolici

În anul 1809 se zideşte o capelă care va fi sfinţită în 1823. Biserica datează din anii 1900-1902.

76. Parohia romano-catolică Tuşnad “Sf. Francisc de Assisi”

Adresa: 537335 Tuşnad Sat, nr. 37; tel. 0266/334242

Statistică: 900 romano-catolici

În anul 1421 apare sub numele de Tusnad. Între anii 1571 şi 1667 a fost devastată de tătari. În locul ei se va zidi în 1810 o nouă biserică mare şi frumoasă. Ca parohie datează din 1726.

77. Parohia romano-catolică Tuşnad-Băi “Naşterea Sf. Fecioare Maria”

Adresa: 535100 Tuşnad-Băi, str.  Olt 106; tel.0266/335037

Statistică: 987 romano-catolici

Localitatea apare în 1845 când se va zidi un imobil pentru cei săraci. În 1929 se zideşte o capelă. În 1980 devine parohie. Între anii 1982-1983 se zideşte o biserică modernă.

78. Parohia romano-catolică Tuşnad-Nou “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 537336 Tuşnad Nou, nr. 546; tel. 0266/334010

Statistică: 843 romano-catolici

Biserica datează din anii 1854-1865, iar în 1912 devine parohie. Biserica va fi mărită în anii 1994-1995.

79. Parohia romano-catolică Valea Strâmbă “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 537309 Valea Strâmbă, nr. 199, com. Suseni; tel. 0266/350250

Statistică: 985 romano-catolici

În 1583 avea o biserică de lemn care va fi devastată de turci în 1586. În 1724 devine parohie. În 1734 se zideşte o biserică care va fi renovată în 1801, iar în 1724 se construieşte o casă parohială.

80. Parohia romano-catolică Valea lui Pavel “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537964 Valea lui Pavel, nr. 77, com. Corund

Statistică: 512 romano-catolici

Parohia datează din anul 1948. În 1994 se clădeşte o biserică de lemn.

81. Parohia romano-catolică Vârşag “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537350 Vârşag, nr. 349; tel. 0266/244410

Statistică: 1.440 romano-catolici

Parohia datează din 1902. Biserica e clădită între 1902-1904.

82. Parohia romano-catolică Vlăhiţa “Sf. Andrei”

Adresa:535800 Vlăhiţa, str.  1 mai, nr. 26; tel. 0266/246770

Statistică: 3.185 romano-catolici

În 1301 apare sub numele de Olachalis, în 1406 Olahfalu. În 1360 era parohie. Biserica se construieşte în sec. XV. Biserica actuală datează din anii 1756-1780.

83. Parohia romano-catolică Vlăhiţa “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 535800 Vlăhiţa, str.  Podişului, nr. 5; tel. 0266/246035

Statistică: 2.917 romano-catolici

Aşezarea datează din anii 1836-1837. În anii 1935-1936 se clădeşte o capelă care va fi mărită în 1984. În 1990 devine parohie.

84. Parohia romano-catolică Zetea “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 537360 Zetea, str.  Principală 270; tel. 0266/241119

Statistică: 4.090 romano-catolici

În 1333 figurează sub numele de Zokaloka. Biserica actuală datează din 1914.


vineri, 9 iulie 2010

Monografii (XX). Judeţul Gorj

Judeţul Gorj

Parohiile romano-catolice aparţin Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, iar cele greco-catolice Arhiepiscopiei Majore de Alba Iulia şi Făgăraş

1. Parohia romano-catolică Motru “Naşterea sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 215200 Motru, Str. Teiului nr. 1

Statistică: 120 familii cu 350 romano-catolici

Parohia ia naştere la 1 aprilie 1992 şi este compusă de diferite naţionalităţi. Casa parohială a fost clădită în perioada 1996-1997.

2. Parohia romano-catolică Rovinari “Sfântul Apostol Andrei”

Adresa: 215400 Rovinari, str. Tineretului

Statistică: 38 familii romano-catolice

Parohia a fost înfiinţată pe 25 august 2005. Biserica este în curs de finalizare. Parohia este administrată din Târgu Jiu.

3. Parohia greco-catolică Târgu Jiu

Adresa: 210330 Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuşi nr.17

4. Parohia romano-catolică Târgu Jiu “Sf. Ioan de Capistran”

Adresa: 210330 Târgu Jiu, Str. Brâncuşi nr. 17; tel. 0253/214947

Statistică: 120 familii romano-catolice

Biserica a fost construită între anii 1928 şi 1929. În 1993 se sfinţeşte şi casa parohială. În această parohie a petrecut o bună parte a vieţii ca paroh în sărăcie şi modestie episcopul Ioan Duma.

Monografii (XIX): Judeţul Giurgiu

Judeţul Giurgiu
1. Parohia romano-catolică Giurgiu “Vizita Sfintei Fecioare Maria”

Adresa: 080032 Giurgiu, str. Hristo Botev nr.12; tel. 0246/215406

Statistică: 88 familii cu cca. 246 romano-catolici

Numele a fost dat se pare de genovezi: San Giorgio. Prima atestare documentară este din anul 1403. Patru secole a fost direct sub ocupaţie turcească, fiind transformat drept cap de pod spre Muntenia. În urmă cu vreo 80 de ani un grup de catolici din Belgia a venit la Giurgiu pentru a construi o fabrică de zahăr. Oaspeţii veniţi la muncă au avut iniţiativa de a ridica o biserică alăturată de casa de rugăciune catolică. Sfinţirea bisericii a avut loc în 1936. Casa parohială este spaţioasă. Parohia are şi o filială: Olteniţa cu aproximativ 9 familii şi 29 credincioşi şi care duminical are şi o sfântă Liturghie.

Monografii (XVIII). Judeţul Galaţi

Judeţul Galaţi
Comunităţile catolice aparţin Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.
1. Parohia romano-catolică Galaţi “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
Adresa: 800215 Galaţi, Str. Domnească 88; tel. 0236/413394
Statistică: 570 familii cu 1.690 romano-catolici
Prima menţionare documentară datează din 1445 într-un act semnat de domnitorul Moldovei Ştefan al II-lea. În 1789, în timpul războiului ruso-turc, a fost ars de către armatele generalului rus Mihail Kamenski. Înainte de Unirea cea mică, Galaţiul era condus de pârcălabul Alexandru Ioan Cuza.
Cele dintâi date despre biserica romano-catolică le avem de la misionarul franciscan Pastis de Candia (1622). Despre aceeaşi biserică vorbeşte şi “Codex Bandinus”. În 1806, atât biserica, cât şi casa parohială vor fi arse de turci. În 1833, consulul italian Geymen împreună cu agentul consular francez Violer formează un comitet în scopul adunării de fonduri necesare construirii unei noi biserici. La 21 august 1838 începe construirea bisericii cu aportul bănesc al episcopului Ardolini, al prinţului Mihai Sturza, vornicul Alecsandri din Iaşi care a donat orga. În 1893 biserica este mărită, ultima renovare s-a făcut în anul 2003.
2. Parohia romano-catolică Tecuci “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”
Adresa: 805300 Tecuci, str. Tecucel nr. 3A; tel. 0236/820569
Statistică: 99 familii cu 293 romano-catolici
Prima atestare documentară este din 1435 iar prezenţa catolicilor a fost semnalată de Şematizmul Misiunii din 1850.

joi, 8 iulie 2010

Monografii (XVII). Judeţul Dolj

Judeţul Dolj

Parohia greco-catolică aparţine Vicariatului Greco-Catolic din Bucureşti, iar cele romano-catolice Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti.

1. Parohia greco-catolică Craiova “Buna Vestire”

Adresa: 200638 Craiova

Biserica greco-catolică din Craiova, 1938, cu hramul Bunavestire, a fost dărâmată în noaptea de 18 septembrie 1995, cu ajutorul armatei. Mult timp s-a slujit în biserica romano-catolică. Cu multe sacrificii s-a putut construi o biserică nouă şi frumoasă.

2. Parohia romano-catolică Craiova “Toţi Sfinţii”

Adresa: 200760 Craiova, str. Mihai Viteazu nr.10; tel. 0251/414715

Statistică: 667 familii cu 1.379 romano-catolici

Pe situl www.arcb.ro se poate citi istoria parohiei.

3. Parohia romano-catolică Craiova “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 200417 Craiova, str. Mihai Viteazu nr. 10; tel. 0251/414715

Statistică: 40 familii cu 150 de credincioşi

Pe situl www.arc.ro se poate citi istoria parohiei.

Monografii (XVI). Judeţul Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa

1. Parohia romano-catolică Pucioasa “Sf. Luca”

Adresa: 135400 Pucioasa, str. Radu Cosmin nr. 13; tel. 0245/761512

Statistică: 34 familii cu 134 romano-catolici

Parohia a fost întemeiată pe 1 martie 1996. Începând de pe 4 iulie 1999 s-a început celebrarea în subsolul bisericii începute.

2. Parohia romano-catolică Târgovişte “Sf. Francisc de Assisi”

Adresa: 130089 Târgovişte, str. Bărăţiei nr. 21; tel. 0245/217712

Statistică: 215 familii cu 725 romano-catolici

Amănunte se pot găsi pe situl: www.arcb.ro 

marți, 6 iulie 2010

Monografii (XV): Judeţul Covasna

Judeţul Covasna

Parohiile romano-catolice aparţin de Arhiepiscopia Romano-catolică de Alba Iulia

1. Parohia romano-catolică Alungeni “Sf. Andrei”

Adresa: 527161 Alungeni, nr.80; tel. 0267/367081

Statistică: 420 romano-catolici

În 1544 figura sub numele de Fwtasfalwa. Pe locul vechii biserici se va ridica în 1856 o biserică nouă. Pe deal exista o capelă în cinstea sf. Emeric. În partea de jos a satului există o capelă închinată Schimbării la Faţă. Aici s-a născut pr. Bardocz Mozes care a fost persecutat, decedat la 19 februarie 1945.

2. Parohia romano-catolică Baraolt “Sf. Adalbert”

Adresa: 525100 Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 142; tel. 0267/377751

Statistică: 2.890 romano-catolici

În 1224 apare sub numele de Boralt. Una după alta se vor zidi biserici în anii 1564, 1760 şi 1882. În 1906 biserica va fi mărită. Are o populaţie de 9.614 locuitori din care 96% maghiari, 3,2 % români.

3. Parohia romano-catolică Bixad-Olt “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 527116 Bixad-Olt, nr. 453; tel. 0267/365316

Statistică: 1600 romano-catolici

Biserica este construită în 1867, iar în 1919 devine parohie.

4. Parohia romano-catolică Breţcu “Sf. Nicolae”

Adresa: 527060 Breţcu, nr.141; tel. 0267/368062

Statistică: 2.039 romano-catolici.

Deja în 1332 exista biserică parohială. Prima lor biserică a fost în actualul cimitir. A doua biserică au ridicat-o în centru cu turn aparte. În 1802 se clădeşte o biserică nouă. Casa parohială a fost construită în 1835.

5. Parohia romano-catolică Cătălina “Sf. Ecaterina”

Adresa: 527065 Cătălina, nr. 401; tel. 0267/346241

Statistică: 1660 romano-catolici

Biserica parohialè exista în 1332. Fiind prea veche se va construi o altă biserică în anii 1815-1823.

6. Parohia romano-catolică Cernatul de Jos “Schimbarea la faţă”

Adresa: 527070 Cernatul de Jos; tel. 0267/367529

În 1332 avea biserică proprie. Secolele XV şi XVI vor fi secole furtunoase. Tătarii năvălesc prin anii 1658 şi 1661. Biserica va fi reconstruită în 1836. În anii Reformei parohia va fi deveni reformată pentru o perioadă. În 1983 se construieşte actuala biserică.

7. Parohia romano-catolică Covasna “Sf. Stefan, regele Ungariei”

Adresa: 525200 Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 30; tel. 0267/340161

Statistică: 2.160 romano-catolici.

Cuvântul Kovaszna apare prima dată în 1567. Are o populaţie de 11.204 locuitori. Reforma a lăsat urme evidente. Parohia se întemeiază în 1946, biserica din 1912, iar casă parohială modernă între anii 1982-1985.

8. Parohia romano-catolică Estelnic “Sf.Simon şi Iuda Tadeul”

Adresa: 527143 Estelnic, nr.1

Statistică: 1.035 romano-catolici.

În 1332 exista deja biserică parohială. În 1523 soţia voievodului moldovean contribuie la construirea bisericii. Clopotele datează din anul 1567. În 1690 se zideşte o mănăstire din lemn. Biserica se va zidi în 1980.

9. Parohia romano-catolică Ghelinţa “Sf. Emeric”

Adresa: 527090 Ghelinţa, nr. 598; tel. 0267/345019

Statistică: 4773 romano-catolici

Prima dată apare sub acest nume în 1538. Biserica actuală datează din anul 1899. Pr. Janos Fekete a fost persecutat de comunişti şi a murit ca şi un martir în închisoare pe 25 martie 1952.

10. Parohia romano-catolică Ilieni “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 527105 Ilieni,str. Zonda nr. 142; tel. 0267/312869

Statistică: 525 romano-catolici.

Localitatea este amintită prin 1332 sub numele de Helye. În timpul Reformei biserica trece la reformaţi, apoi unitarienilor şi în 1662 iarăşi reformaţilor. Viaţa catolică începe în 1698. În 1701 este ridicată o capelă de lemn în cinstea sfântului Anton. Biserica actuală datează din 1886-1887.

11. Parohia romano-catolică Imeni “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 527067 Imeni, nr. 80; tel. 0267/345626

Statistică: 579 romano-catolici

În 1561 apare sub numele de Imecsfalva. Prima biserică cunoscută este clădită în 1538. Cea actuală datează din 1805.

12. Parohia romano-catolică Lemnia “Sf. Mihai”

Adresa: 527310 Lemnia nr. 376; tel. 0267/369295.

Statistică: 1580 romano-catolici

În 1332 avea biserică parohială. Biserica este restructurată în 1776. Cea actuală datează din 1970.

13. Parohia romano-catolică Lunga “Sf. Ladislau”

Adresa: 525401 Lunga, nr. 353; tel. 0267/365429

Statistică: 927 romano-catolici.

Prima menţiune se face în 1332 când se vorbeşte despre o biserică parohială având preot propriu. Ultima biserică e clădită în 1821.

14. Parohia romano-catolică Mărtănuş “Sf. Ana”

Adresa: 527061 Mărtănuş, nr. 163; tel. 0267/368345

Statistică: 408 romano-catolici

Prima atestare documentară apare în 1567 sub numele de Martonos. Biserica datează din anii 1892-1895. Parohia e înfiinţată în 1915. După ultimul cutremur biserica este renovată în 1997.

Filiala Oituz (vulgo Oituzul ardelenesc) este atestat documentar în 1538. În 1730 se va clădi o capelă care va fi administrată din Breţcu şi apoi de minoriţii din Tg. Secuiesc. În 1771 Maria Tereza oferă un ajutor capelanului local. În 1772 va deveni chiar parohie. Biserica se va clădi 1824.

15. Parohia romano-catolică Mereni “Înălţarea Domnului”

Adresa: 527112 Mereni nr. 249; tel. 0267/369618

Statistică: 1280 romano-catolici

Menţionare documentară în 1567. Prima capelă şi clopotniţă datează din anul 1712. Biserica actuală datează din anul 1983.

16. Parohia romano-catolică Micfalău “Sf. Stefan, Regele Ungariei”

Adresa: 527115 Micfalău.nr.252; tel. 0267/359631

Statistică: 1.432 romano-catolici

Prima denumire documentară a fost Uvegcsur. În 1830 se dărâmă biserica, iar în 1836 se clădeşte o nouă biserică.

17. Parohia romano-catolică Micloşoara “Sf. Nicolae”

Adresa: 525104 Micloşoara, nr.179; tel. 0267/355888

Statistică: 496 romano-catolici

În anul 1211 apare sub numele de Castrum s. Nicolai. În timpul Reformei devine reformată. În 1717 biserica va fi răscumpărată. Între 1771-1775 se va construi una nouă.

18. Parohia romano-catolică Ojdula “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 527125 Ojdula; tel. 0267/346531

Statistică: 2.800 romano-catolici

În 1332 exista o biserică parohială. Ea se va prăbuşi la cutremurele din 1802. Între anii 1817-1818 se va ridica o biserică nouă. Un clopot din sec. XV are următoarea inscripţie: “O Rex gloriae veni cum pace”.

19. Parohia romano-catolică Ozun “Înălţarea Domnului”

Adresa: 527130 Ozun, str. Gabor Aron nr. 70; tel. 0267/331032

Statistică: 670 romano-catolici

În 1332 figurează sub numele de Uzum. În 1704 satul împreună cu biserica va fi incendiată. În timpul Reformei biserica va fi când reformată. Când unitariană. În cele din urmă rămâne reformată. În sec. XVIII se va construi capelă romano-catolică, iar între anii 1918-1922 se va ridica o biserică nouă.Ca parohie datează din anul 1943.

20. Parohia romano-catolică Petriceni “Sf. Laurenţiu”

Adresa: 527152 Petriceni nr. 294; tel. 0267/366453

Statistică: 846 romano-catolici.

În anul 1332 figurează sub numele de Pusulnik. Biserica datează din anul 1825.

21. Parohia romano-catolică Poian “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 527140 Poiana nr.156; tel. 0267/368633

Statistică: 1.600 romano-catolici

În anul 1332 exista biserică parohială. Ultima biserică a trebuit să fie renovată după cutremurele din 1802. Un clopot din anul 1648 poartă inscripţia: “O Rex gloriae Christe veni cum pace”.

22. Parohia romano-catolică Sântion-Lunca “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 527137 Sântion-Lunca, str. Morii nr. 213; tel. 0267/331432

Statistică: 575 romano-catolici

Prim atestare documentară din 1332: “De Sancto Joanne”. În timpul Reformei majoritatea devine reformată apoi unitariană. În 1725 familia Henter ocupă biserica şi o dă romano-catolicilor. Biserica va fi renovată după cutremurul din anul 1802.

23. Parohia romano-catolică Sânzieni “Coborârea Duhului Sfânt”

Adresa: 527150 Sânzieni, nr. 228; tel. 0267/366018

Statistică: 2.700 romano-catolici

În 1251 apare sub numele Castrum Zenth Lelekh. Există date despre biserica din 1332. În 1401 se vorbeşte despre construcţia unei biserici cu sprijinul soţiei lui Alexandru cel Bun. Biserica va fi renovată în 1773; vor urma şi alte renovări ultima fiind din anul 1985. Există şi o capelă numită Perko din anul 1220.

24. Parohia romano-catolică Sf. Gheorghe “Sf. Gerhard”

Adresa: 520019 Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 88; tel. 0267/312954

Statistică: 1.850 romano-catolici

Între anii 1943-1980 slujbele se făceau într-o casă particulară. În 1987 va fi sfinţită o nouă biserică. În 1990 devine parohie de sine stătătoare.

25. Parohia romano-catolică Sf. Gheorghe “Sf. Benedict”

Adresa: 520071 Str. Gării nr. 9; tel. 0267/352510

Statistică: 2.532 romano-catolici

Parohia este înfiinţată în 1992. Între 1996-1997 se va clădi biserica care va fi sfinţită la 16 mai 1998. În biserică se celebrează duminica la orele 9.30 sfânta Liturghie în limba română.

26. Parohia romano-catolică Sf. Gheorghe “Sf. Iosif”

Adresa: 520055 Sf. Gheorghe, Bd. Kos Karoly 6; tel. 0267/316949

Statistică: 14.020 romano-catolici

În 1332 este menţionată numai biserica: “de Sancto Georgico”. În 1547 semnalăm prezenţa unei biserici gotice. În timpul Reformei va fi când reformată când unitariană; în cele din urmă rămâne reformată. Biserica de azi datează din anii 1832-1836.

27. Parohia romano-catolică Sf. Gheorghe “Sf. Fecioară, Regina Lumii”

Adresa: 520005 Sf. Gheorghe, str. Varady Jozsef 90/2; tel. 0267/316199

Statistică: 5.017 romano-catolici

Biserica s-a clădit între anii 1990-1992 şi e sfinţită pe 15 august 1992.

28. Parohia romano-catolică Târgu Secuiesc “Preasf. Treime”

Adresa: 525400 Tg.Secuiesc, Str.Kanta nr. 15; tel. 0267/361630

Statistică: 3.002 romano-catolici

29. Parohia romano-catolică Târgu Secuiesc “Fericitul Ozseb”

Adresa: 525400 Târgu Secuiesc, str. Vântului nr. 7; tel. 0267/365059

Statistică: 10.858 romano-catolici.

Construcţia barocă a bisericii a fost începută în 1701 pe locul bisericii de lemn mutată din Estelnic. Piatra de temelie a fost depusă în 1722, construcţia a durat şapte decenii. De atunci a fost de multe deteriorată de cutremure, distrusă de incendii. A fost renovată integral în 1996.

Dacă vom deschide “Annuario Pontificio 2009” la pagina 128 vom găsi o referinţă la Mons. dr. Ioan Robu care s-a născut la Târgul Secuiesc pe data de 6 noiembrie 1944. Greşeala care s-a strecurat e faptul că Târgu Secuiesc nu aparţine de Dieceza de Iaşi, ci de Arhiepiscopia de Alba Iulia.

30. Parohia romano-catolică Tinoasa “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 525400 Tinoasa nr. 656; tel. 0267/346801

Statistică: 390 romano-catolici

Aşezarea e menţionată în 1567 sub numele de Salfalva, iar apoi în 1607 Sarfalva. Biserica datează din anul 1826, iar casa parohială din anul 1893.

31. Parohia romano-catolică Turia de Jos “Sf. Nicolae”

Adresa: 527160 Turia de Jos, nr. 96; tel. 0267/367363

Statistică: 1.290 romano-catolici.

În 1332 exista deja o biserică. În 1990 s-a renovat biserica. O mare sprijinitoarea bisericii a fost familia Apor. Din această familie se trage episcopul martir Apor Vilmos(1892-1945) declarat fericit în anul 1997.

32. Parohia romano-catolică Valea Crişului” “Preasfânta Treime”

Adresa: 527165 Valea Crişului, nr. 152; tel. 0267/374518

Statistică: 909 romano-catolici.

În 1332 apare sub numele de Kecruspatak cu biserică parohială. Biserica datează din anul 1868. Un clopot datează din 1512 având inscripţia: “Meister Endres C.U. Kron hat dise glock gossen”.

luni, 5 iulie 2010

Monografii (XIV). Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Parohiile romano-catolice aparţin de Arhidieceza de Bucureşti

1. Parohia romano-catolică Cernavodă “Naşterea sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 905200 Cernavodă, str. Gh. Asachi nr. 2; tel 0241/237278

Filiale: Cochirleni, Făclia, Mircea Vodă Gară, Seimenii Mici

Statistică: 52 familii cu 148 de romano-catolici

La sfârşitul secolului al XIX-lea, când a început construcţia podului peste Dunăre, au sosit muncitori străini, majoritatea de religie catolică printre care şi Anghel Saligny. La construirea fabricilor au lucrat italieni, elveţieni, germani, maghiari care s-au stabilit acolo. În 1936 s-a cumpărat clădirea actuală ca sediu parohial şi capela unde au slujit mai mulţi preoţi de origine italiană. În 1950 regimul comunist a naţionalizat imobilul cu toate bunurile preotului de atunci pe care l-a arestat. Majoritatea catolicilor s-au repatriat şi datorită restricţiilor impuse de regimul dictatorial mulţi catolici şi-au pierdut identitatea catolică. Între timp au venit şi romano-catolici din Moldova şi astfel parohia a fost reînfiinţată în 1991 şi deja s-a început construcţia unei noi biserici.

2. Parohia romano-catolică Constanţa I “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 900735 Constanţa, Str. N. Titulescu nr. 1; tel. 0241/614549

Statistică: 1045 familii cu 4150 de romano-catolici

Filiale: Techirghiol (cu biserică); celelalte fără biserică: Basarabi-Ovidiu, Costineşti, Cumpăna şi Valul lui Traian

În urma amenajării portului Constanţa şi a construirii căii ferate între Bucureşti şi Cernavodă, au venit mulţi muncitori şi specialişti de religie romano-catolică. În anul 1881 s-a înfiinţat parohia romano-catolică păstorită la început de călugări capucini. Ulterior s-a construit o casă care avea o capelă şi slujea drept locuinţă a preotului. Prima biserică construită a fost între anii 1885-1886. Devenind neîncăpătoare s-a construit altă biserică între anii 1935-1936. Din anul 1955 biserica este declarată monument de arhitectură. Se cuvine de amintit că bisericuţa din Techirghiol slujeşte duminica şi alte sărbători preoţilor aflaţi în trecere sau în concediu.

3. Parohia romano-catolică Constanţa II “Sf. Padre Pio”

Adresa: 900735 Constanţa, str. Lăpuşneanu Tomis III; tel. 0341/106406

Statistică: 500 familii cu cca. 2000 de romano-catolici

Pin decretul arhiepiscopal nr. 400 din 14 iulie 2000 s-a înfiinţat a doua parohie în Constanţa.

În zona dobrogreană se naşte sfântul Ioan Casian, în anul 336 a fost martirizat Bretanion episcop de Tomis, iar în anul 381 epicopul Terentius participant la Sinodul II ecumenic. Pe plan cultural merită să menţionăm prezenţa poetului de origine latină exilat în Tomis, Publius Ovidius Naso.

4. Parohia romano-catolică Mangalia “Sf. Apostol Andrei”

Adresa: 905500 Mangalia, str. Libertăţii nr. 2, bl. 12, sc. B, ap. 15; tel. 0241/759377

Statistică: 100 familii cu 251 romano-catolici

Filiale: Biruinţa, hinogeni,Pecineaga, Topraisar

Majoritatea enoriaşilor provin din Moldova. Construcţia bisericii s-a încheiat în 1998, pe 29 septembrie 1998 a fost sfinţită biserica parohială.

5. Parohia romano-catolică Medgidia “Sf. Elena”

Adresa: 905600 Medgidia, str. Rândunelelor nr.10; tel. 0241/823244

Statistică: 68 familii cu 215 romano-catolici

Filiale: Filistea, Tortomanu, Ţepeş Vodă etc.

Credincioşii provin în marea lor majoritate din Moldova. În 1993 se zideşte o capelă mare. Casa parohială se află la cca. 600 metri de biserică. Parohia este administrată din Cernavodă.

6. Parohia romano-catolică Mihail Kogălniceanu “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 907195 Kogălniceanu, str. T. Vladimirescu nr. 124; tel. 0241/258041

Statistică: 158 familii, 418 credincioşi romano-catolici

Mihail Kogălniceanu s-a mai numit şi Caramurat (Murat cel Negru), numele unui conducător tătar. După terminarea războiului de independenţă, când Dobrogea intră în componenţa României, apar primii locuitori români şi nu numai. Au venit din Crasna Basarabiei familii de germani, apoi aromâni. După 1938 germanii aveau şcoală proprie cu biserică. Actuala biserică a fost construită între 1897-1898 în stil neogotic. Casa parohială a fost renovată în 1977. Cimitirul este pe strada Viitorului.

7. Parohia romano-catolică Năvodari “Fericitul Ieremia Valahul”

Adresa: 905700 Năvodari, str. Constanţei nr. 23; tel. 0241/762607

Statistică: 165 familii cu 651 romano-catolici

Parohia a fost constituită în anul 1990, biserica nouă este consacrată pe 27 septembrie 1998. Majoritatea credincioşilor provin din Moldova.

8. Parohia romano-catolică Oituz “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 907176 Oituz, str. Lumina, O.P. 8

Statistică: 168 familii cu 700 romano-catolici

Primii colonişti au venit din Luizi-Călugăra, judeţul Bacău. Biserica s-a clădit cu multe sacrificii. Acum se construieşte o nouă biserică şi casă parohială.

9. Parohia romano-catolică Pantelimon

Adresa: 907230 Pantelimon

Parohia este în curs de formare având biserică proprie. Parohia a făcut parte din Parohia Mihail Kogălniceanu împreună cu câteva filiale.

duminică, 4 iulie 2010

Monografii (XIII). Judeţul Cluj

Judeţul Cluj

Parohiile romano-catolice aparţin de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia; cele greco-catolice în majoritatea lor Eparhiei de Cluj-Gherla, o parte de Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia şi Făgăraş. Comunităţile armeano-catolice aparţin de Ordinariatul Armean-Catolic cu reşedinţa în Gherla. 

1. Parohia greco-catolică Aiton “Sf. Nicolae”
Adresa: 407025 Aiton, Str. Principală nr. 14
Data constituirii: 10 februarie 1997
Recunoaşterea: 13 februarie 1997

Revenirea întregii comunităţi la catolicism are loc în anul 1996.

2. Parohia greco-catolică Apahida “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 407035 Apahida, Str. Decebal nr. 7

Data constituirii: 31 martie 1997

Recunoaşterea: 3 iunie 1998

Latineşte: Pons abbatis, Podul abatelui. Biserica a fost cedată prin comisia locală de dialog în mod amiabil.

3. Parohia romano-catolică Baciu “Sf. Ap. Petru şi Paul”

Adresa: 407055 Baciu nr. 705; tel. 0264/260670

Statistică: 595 romano-catolici

În anul 1263 apare sub numele de Baaf.-ch. În anul 1336 se menţionează existenţa unei abaţii. În anul 1417 se aminteşte de o biserică în cinstea sfintei Agneza. În anul 1459 primeşte de la Matei Corvin dreptul de a avea o moară. În timpul Reformei a rămas catolică drept pentru care Stefan Bathory o încredinţează iezuiţilor. După alungarea iezuiţilor cade sub stăpânirea reformaţilor, dar Gabor Bathory le înapoiază catolicilor. Casa parohială actuală e clădită în anul 1864.

4. Parohia greco-catolică Batin “Sf. Ap. Petru şi Pavel”

Adresa: 407571 Batin, Str. Principală 21A; tel. 0264/224237

Data constituirii: 26 aprilie 1994

Recunoaşterea: 26 aprilie 1994

Biserica datează din anul 2002

5. Parohia greco-catolică Băişoara “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 407065 Băişoara

Data constituirii: 28 martie 1992

Recunoaşterea: 1 aprilie 1992

Biserica veche greco-catolică construită în anul 1852, renovată în anul 1894 este dărâmată de fraţii ortodocşi la 14 septembrie 2001.

6. Parohia romano-catolică Băiţa “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 405300 Gherla, Str. Principală; tel. 0264/520269

7. Parohia greco-catolică Bociu “Sf. Nicolae

Adresa: 407381 Bociu, str. Principală nr. 26; tel. 0264/354318

Data constituirii: 23 septembrie 2005

Recunoaşterea 14 decembrie 2005.

8. Parohia greco-catolică Borşa “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 407110 Borşa, Str. Principală 240; tel. 0264/355267

Data constituirii: 20 octombrie 1991

Recunoaşterea: 21 octombrie 1991

Biserica datează din anul 2003.

9. Parohia greco-catolică Brăişoru “Coborârea Sfântului Spirit”

Adresa: 407517 Brăişoru, Str. Principală nr. 28; tel. 0264/351832

Data constituirii: 12 mai 1992

Recunoaşterea: 12 mai 1992

10. Parohia greco-catolică Buneşti “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407411 Buneşti; tel. 0264/215615

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: 6 iulie 1993

11. Parohia greco-catolică Căşeiu “Tăeirea Capului Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 407155 Căşeiu

Data constituirii: 23 iulie 1993

Recunoaşterea: 23 iulie 1993

Biserica nouă datează din anul 2003

12. Parohia greco-catolică Cătina “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407170 Cătina

Aparţine de Arhieparhia Majoră de Alba Iulia şi Făgăraş

13. Parohia greco-catolică Ceaba “Sf. Dumitru”

Adresa: 407521 Ceaba, Str. Principală nr. 125; tel. 0264/221522

Data constituirii: 12 august 1991

Recunoaşterea: 4 noiembrie 1991

Biserica este în construcţie.

14. Parohia greco-catolică Ceanu Mare “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407185 Ceanu Mare, Str. Principală 364 

Data constituirii: 27 decembrie 1992

Recunoaşterea: 14 aprilie 1993

Capelă.

15. Parohia greco-catolică Cetan “Buna vestire”

Adresa: 407579 Cetan, Str. Principală nr. 109

Data constituirii: 11 mai 1992

Recunoaşterea: 11 mai 1992

Biserica datează din anul 2001

16. Parohia greco-catolică Chinteni “Sf. Nicolae”

Adresa: 407205 Chinteni, Str. Principală nr. 97; tel. 0264/442543

Data constituirii 14 decembrie 1997

Recunoaşterea: 22 decembrie 1997

Biserica a fost cedată de comisia de dialog în anul 2000.

17. Parohia greco-catolică Chiuieşti “Toţi Sfinţii”

Adresa: 407215 Chiuieşti, Str. Principală nr. 57; tel. 0264/220251 

Data constituirii: 11 iulie 1993 

Recunoaşterea: 3 noiembrie 1993

18.Parohia greco-catolică Câmpia Turzii “Buna Vestire”

Adresa: 405100 Câmpia Turzii, Str. Băii

Parohia aparţine Arhieparhiei Majore de Alba Iulia şi Făgăraş. Biserica e construită în stil modern.

19. Parohia romano-catolică Câmpia Turzii “Preasf. Inimă a lui Isus”

Adresa: 405100 Câmpia Turzii, str. 1 decembrie 1918 nr.26; tel. 0264/368913 Filială: Viişoara Statistică: 300 credincioşi.

În 1292 apare sub numele de Gerusteluke şi avea parohie proprie. În 1898 se construieşte biserica iar parohia se înfiinţează în 1930.

20. Parohia greco-catolică Ciumăfaia “Sf. Nicolae”

Adresa: 407113 Ciumăfaia, str. Principală nr. 104; tel. 0264/355267 

Data constituirii: 13 decembrie 2005 

Recunoaşterea: 31 decembrie 2005

21. Parohia greco-catolică Cluj-Cordoş “Buna Vestire”

Adresa: 400230 Cluj-Napoca, Str. Şcolii nr. 33; tel. 0264/424022

Data constituirii: 11 iunie 2007

Recunoaşterea: 11 iunie 2007

Capelă.

22. Parohia greco-catolică Cluj - Dâmbu Rotund “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 400243 Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno 45; tel. 0264/435443

Data constituirii: 9 octombrie 1991

Recunoaşterea: 9 octombrie 1991

23. Parohia greco-catolică Cluj - Grigorescu “Sf. Fecioară Maria”

Adresa: 400699 Cluj-Napoca, Str. 1 dec. 1918 f.n.; tel. 0264/584335

Data constituirii: 20 decembrie 1991

Recunoaşterea: ?

Biserica datează din anul 1996

24. Parohia greco-catolică Cluj - Iris “Sfânta Treime”

Adresa: 400259 Cluj-Napoca, str. Puieţilor nr. 2; tel. 0264/265232

Data constituirii: 22 ianuarie 1998

Recunoaşterea: 19 februarie 1998

Capelă.

25. Parohia greco-catolică Cluj - Mănăştur 1 Vest “Coborârea Sfântului Spirit”

Adresa: 400540 Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 2A; tel. 0264/421559

Data constituirii: 17 ianuarie 1993

Recunoaşterea: 19 ianuarie 1993

Email: manastur1vest@hotmail.com

Biserică nouă.

26. Parohia greco-catolică Mănăştur II “Buna Vestire”

Adresa: 400372 Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr. 9; tel. 0264/425284

Data constituirii: 22 noiembrie 1993

Recunoaşterea: 22 decembrie 1993

Capelă.

27. Parohia greco-catolică Cluj - Someşeni “Sf. Iosif”

Adresa: 400393 Cluj-Napoca, str. Branului nr. 17; tel. 0264/436768

Data constituirii: 15 martie 1990

Recunoaşterea: 1 aprilie 1991

28. Parohia greco-catolică Cluj - Valea Chintăului “Preasfânta Inimă a lui Isus şi a Mariei”

Adresa: 400647 Cluj, Str. Valea Chintăului nr. 37; tel. 0264/446798 

Data constituirii: ? 

Recunoaştere ?

29. Parohia greco-catolică Cluj Zorilor 1 “Sf. Familie”

Adresa: 400344 Cluj-Napoca, str. Gh. Dima nr. 45; tel. 0264/448984 

Data constituirii: 12 aprilie 1991 

Recunoaşterea: 22 aprilie 1991

Sfinţirea bisericii noi a avut loc la 5 septembrie 1999.

30. Parohia greco-catolică Cluj - Zorilor II “Sf. Ilie”

Adresa: 400500 Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 50; tel. 0264/265151 

Data constituirii: 8 august 1997 

Recunoaşterea: 17 septembrie 1997

31. Parohia greco-catolică Cluj Centru istoric “Schimbarea la faţă”

Adresa: 400129 Cluj-Napoca, str. Eroilor nr.10; tel. 0264/457740

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: 24 martie 1992

Biserica a fost ridicată în stil baroc în anii 1775-1779 de Ordinul Fraţilor Minori Conventuali. Banii necesari pentru lucrare au venit printr-o donaţie a împărătesei Maria Tereza. În anul 1924 papa Pius al XI-lea a decis trecerea ei cu toată opoziţia franciscanilor în proprietatea Bisericii Greco-catolice române. Anul 1948 aduce cu sine confiscarea bisericii şi donarea ei Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentele din 1989 au adus cu sine şi revendicarea bisericii de către proprietarul de drept. După multe procese, cu intervenţia forţelor de ordine, executorul judecătoresc a pus Eparhia de Cluj-Gherla în posesia vechii catedrale. Mai există şi dreptate... câteodată.

32. Parohia greco-catolică Cluj II - Centru Bob “Învierea Domnului”

Adresa: 400014 Cluj-Napoca, str. Ep. Ioan Bob nr. 5; tel. 0264/424892

Data constituirii: 23 octombrie 1995

Recunoaşterea: 25 octombrie 1995

Este prima biserică greco-catolică din Cluj şi cea mai veche biserică românească din oraş. Numele vine de la cel al episcopului Ioan Bob, nobil român pe cheltuiala căruia a fost ridicat lăcaşul de cult. După Cel de-al Doilea Război Mondial clădirea a fost repictată şi resfinţită de către primul cardinal din România, episcopul de atunci Iuliu Hossu. Anul 1948 aduce cu sine instalarea altei confesiuni, dar în luna mai 1995 biserica a fost restituită pe cale amiabilă vechiului proprietar. Evenimentul s-a petrecut în linişte şi a trecut neobservat de mass-media.

33. Parohia greco-catolică Cluj III - Andrei Mureşanu “Sf. Iosif”

Adresa: 400129 Cluj-Napoca, Str. Eroilor nr. 10

Data constituirii: 8 mai 1994

Recunoaşterea: 27 iunie 1994

34. Parohia greco-catolică Cluj IV - Mărăşti “Buna vestire”

Adresa: 400620 Cluj-Napoca, Str. Călan f.n.; tel. 0264/418068

Data constituirii: 17 februarie 1996

Recunoaşterea: 19 februarie 1996

35. Parohia greco-catolică Cluj V - Făget “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 400497 Cluj-Napoca, Str. Colonia Făget 16-18; tel. 0264/453123

Data constituirii: 15 februarie 1991

Recunoaşterea: 27 ianuarie 1992

Biserică nouă.

36. Parohia greco-catolică Cluj VI - Gruia “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 400214 Cluj-Napoca, Str. Romulus Vuia nr. 72; tel. 0264/554292

Data constituirii: 30 iulie 1992

Recunoaşterea: 31 iulie 1992

Biserică nouă.

37. Parohia greco-catolică Cluj X - Gheorgheni “Sfântul Gheorghe”

Adresa: 400413 Cluj-Napoca, Aleea Slănic nr.2; tel. 0264/442905

Data constituirii: 15 iulie 1991

Recunoaşterea: 13 august 1991

Capelă.

38. Parohia romano-catolică Cluj-Napoca (Bis. Franciscană) “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 400112 Cluj-Napoca, str. Victor Deleui nr. 4; tel. 0264-594377

Email: ofm@mail.dntcj.ro

39. Parohia romanocatolică Cluj-Napoca “Inima Neprihănită a Mariei”

Adresa: 400456 Cluj-Napoca, Str. Arieşului nr. 67; tel. 0264/545094 

În administraţie: Gheorgheni Statistică: 1200 romano-catolici

Biserica datează din 1933 iar casa parohială din anii 1990-1994

40. Parohia romano-catolică Cluj-Napoca “Sfânta Fecioară îndurerată”

Adresa: 400372 Cluj-Napoca, str. Mănăştur nr. 12; tel. 264/426250 

În administraţie: Calea Crucii 

Statistică: 2120 romano-catolici

Aici a fost ridicată, începând cu sec. XI-XII, abaţia benedictină “Monasterium Beatae Mariae de Clus” înconjrată cu zid de apărare. În 1465 din cauza împotrivirii Clujului fortificaţia este distrusă de Matei Corvin. Din cauza năvălirilor tătarilor din 1658-1661 au avut loc noi distrugeri. A supravieţuit doar altarul împreună cu statuia Maicii Domnului cu pruncul în braţe. În 1896 se va construi nava bisericii şi se vor reface bolţile şi pereţii corului. Biserica a fost oferită ordinului franciscanilor în 1922 care a refuzat-o, după care a fost dată în folosinţă Bisericii Greco-catolice. În 1948 comuniştii au dăruit-o Bisericii Ortodoxe Române care a folosit-o până în 1990. Între 1990-1993 a fost folosită în comun de romano-catolici şi ortodocşi. Din 1994 revine în proprietatea Bisericii Catolice de rit roman. Ea se mai numeşte Capela Calvaria.

41. Parohia romano-catolică Cluj-Napoca - Pastoraţie universitară “Sfânta Treime”

Adresa: 400091 Cluj-Napoca, str. Universităţii nr. 5; tel. 0264/430328

Ştefan Bathory aduce pe iezuiţi care în 1581 capătă o abaţie şi mănăstirea franciscană de pe strada Farkas. Se va clădi şi o şcoală principală. În 1773 Maria Tereza dăruieşte piariştilor această biserică. Ei vor funcţiona şi în gimnaziul principal până în 1948. În 1929 s-a dat acordul de celebrarea unei liturghii greco-catolice de către un preot greco-catolic. În 1956 credincioşii şi preoţii greco-catolici au organizat în faţa bisericii unul dintre cele mai mari proteste anticomuniste. Ei au încercat să intre în biserică să celebreze o Liturghie greco-catolică, dar nu le-a fost permis de teama represaliilor. Atunci în faţa bisericii sub cerul liber a fost oficiată o Liturghie greco-catolică, iar pr. Vasile Chindriş a criticat în predica sa conducerea comunistă în faţa miilor de credincioşi. Toţi preoţii concelebranţi au fost arestaţi. Dintre participanţii arestaţi a fost arestat între alţii Vasile Farcaş, fost judecător în perioada interbelică şi condamnat la 10 ani de închisoare, rămânând în puşcărie până în aprilie 1964, iar soţia lui condamnată pentru “favorizarea infractorului”.

42. Parohia romano-catolică Cluj-Napoca “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 400235 Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu nr. 40; tel. 0264/435214 

În administraţie: Biserica Iris 

Statistică: 408 romano-catolici

Biserica a fost clădită în 1943, iar casa parohială în anul 1896.

43. Parohia romano-catolică Cluj-Napoca “Sf. Mihai”

Adresa: 400015 Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 16; tel. 0264/592252 

În administraţie: Biserica piaristă.

E-mail parohia@cluj.astral.ro

Statistică: 9032 romano-catolici

În 1177 se numeşte Kulusvar, iar în 1213 Castrenses de clus. În 1214: Clus. Biserica începe să fie construită începând cu anul 1300. În 1349 este înzestrată cu cele necesare. În timpul Reformei ea devine luterană, reformată şi unitariană, iar în 1716 redevine romano-catolică. Printre parohia l-a avut şi pe pr. Marton Aaron (1936-1949).

44. Parohia romano-catolică Cluj-Napoca “Sf. Apostoli Petru şi Paul”

Adresa: 400604 Cluj-Napoca, Bd.21 decembrie 1989, nr. 136 

Filiala: Colonia Bulgară

Statistică: 1689 romano-catolici

În 1166 regele Stefan al III-lea dispune de clădirea unei mănăstiri, biserici şi case parohiale. Pe ruinele acestei biserici se va clădi actuala biserică neogotică în 1847 care va fi renovată în 1977.

Adrese utile în Cluj-Napoca:

• Ordinul Franciscanilor Observanţi

Str. Emil Zola nr.4

• Conventul Maicii Domnului

Str. Victor Deleu nr. 4

• Corpul de Teologie Romano-catolică al Universităţii Babeş-Bolyai

Str. Iuliu Maniu nr. 5

• Seminarul liceal “Bathory Istvan”

Str. M. Kogălniceanu nr 2

• Publicaţia “Kereszteny Szo”

Str. Einstein nr. 2

• Publicaţia “Vasarnap”

Str. Einstein nr. 2

• Facultatea de Teologie greco-catolică

Str. Moţilor nr. 26

• Institutul Teologic greco-catolic

Str. Moţilor nr. 24

• Seminarul liceal greco-catolic

Str. Moţilor nr. 26

• Asociaţia Tineretului român-unit ASTRU

Str. Moţilor nr. 84

• AGRU

Str. Moţilor nr. 26

• Serviciul de ajutor Maltez

Str. Nuferilor nr. 1

45. Parohia greco-catolică Cojocna “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407240 Cojocna, Str. Libertăţii; tel. 0264/234018

Data constituirii: 28 august 1994

Recunoaşterea: 28 august 1994

Statistică: 150 familii greco-catolice.

Comunitatea greco-catolică a fost reactivată în anul 1994. Preotul paroh Marcu Alexandru a trecut cu credincioşi şi cu biserică de la ortodoxism la Biserica Greco-catolică. După 1994 sunt retrocedate clădirile. Relaţiile cu ortodocşii sunt bune.

46. Parohia romano-catolică Cojocna “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 407240 Cojocna nr. 104; tel. 0264/234074

Filiale: Cătina, Mociu

Statistică: 600 romano-catolici din care 360 sunt rromi.

Prima atestare documentară datează din anul 1291 când figura sub numele de Kolos. În 1471 devine Oppidum Kolos Akna. În 1472 se construieşte o capelă închinată sfintei Ecaterina. În timpul Reformei biserica va fi administrată de unitarieni.

47. Parohia greco-catolică Coplean “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407157 Coplean

Data constituirii: 17 ianuarie 1995

Recunoaşterea: 17 ianuarie 1995

48. Parohia greco-catolică Corneşti “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407407 Corneşti

Parohia aparţine de Arhieparhia Majoră de Alba Iulia şi Făgăraş

49. Parohia romano-catolică Corneşti “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 407407 Corneşti, com. Mihai Viteazu

Filiale: Iara, Tureni

Statistică: 250 romano-catolici

În 1332 se menţionează o biserică parohială. În timpul Reformei intră sub stăpânirea unitarienilor. În 1772 romano-catolicii îşi recapătă biserica. În 1774 se va construi o altă biserică.

50. Parohia greco-catolică Corpadea “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 407038 Corpadea, str. Horea f.n.

Data constituirii: 6 ianuarie 1992

Recunoaşterea: 23 ianuarie 1992

Biserica datează din anul 1998.

51. Parohia greco-catolică Crăieşti “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 407456 Crăeşti, Str. Principală nr. 51 A; tel. 0264/427651

Data constituirii: 4 aprilie 1994

Recunoaşterea: 4 aprilie 1994

52. Parohia greco-catolică Cubleşu Someşan “Neprihănita Zămislire”

Adresa: 407447 Cubleşu Someşan, Str. Principală nr. 291; tel. 0264/355979

Data constituirii: 16 octombrie 1991

Recunoaşterea: 18 octombrie 1991

53. Parohia greco-catolică Cuzdrioara “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 407260 Cuzdrioara, Str. Simion Bărnuţiu, f.n.; tel. 0264/221881

Data constituirii: 4 februarie 1992

Recunoaşterea: 26 februarie 1992

54. Parohia greco-catolică Dăbâca “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 407265 Dăbâca, str. Principală nr. 291; tel. 0264/355979

Data constituirii: 4 august 1997

Recunoaşterea: 14 august 1997

55. Parohia greco-catolică Dej I “Sfinţii Ap. Petru şi Pavel”

Adresa: 405200 Dej, Str. M.Kogălniceanu nr. 1A; tel. 0264/216308

Data constituirii: 12 iulie 1990

Recunoaşterea: 17 iulie 1990

56. Parohia greco-catolică Dej II “Sf. Ap. Petru şi Pavel”

Adresa: 405200 Dej, str. Mihai Kogălniceanu nr. 1A; tel. 0264/223040

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: ?

57. Parohia greco-catolică Dej III - Dealu Florilor “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 405200 Dej, Str. Aurora nr. 10, tel. 02647216778

Data constituirii: 20 februarie 2002

Recunoaşterea: 21 februarie 2002

58. Parohia romano-catolică Dej “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 405200 Dej, Piaţa Bobâlna nr. 16; tel. 0264/213275

Statistică: 896 romano-catolici

În 1214 apare cu numele de Dees. În 1236 Deeswar. Cea mai veche biserică au clădit-o augustinienii în cinstea Maicii Domnului în sec. XII. În timpul Reformei credincioşii devin luterani, mai târziu reformaţi şi apoi unitarieni. În 1712 se construieşte o capelă, în 1730 o biserică. Până în 1952 au activat şi călugăriţe care au suferit din cauza credinţei lor catolice.

59. Parohia greco-catolică Filea de Jos “Sf. Fecioară Maria”

Adresa: 407231 Filea de Jos, f.n.; tel. 0264/444343

Data constituirii: 20 ianuarie 1990

Recunoaşterea: 24 aprilie 1990

60. Parohia greco-catolică Floreşti “Sf. Nicolae”

Adresa: 407280 Floreşti, str. Card. Iuliu Hossu nr. 3; tel. 0264/265767

Data constituirii: 13 aprilie 1992

Recunoaşterea: 18 iunie 1992

61. Parohia romano-catolică Floreşti “Toţi sfinţii”

Adresa: 407280 Floreşti, str. Andrei Mureşanu nr. 7; tel. 0264/265710

Statistică: 462 romano-catolici

Prima atestare documentară în 1272. Iniţial a fost un sat săsesc. Biserica este construită în stil gotic.

62. Parohia greco-catolică Frata “Coborârea Spiritului Sfânt”

Adresa: 407285 Frata, str. Principală nr. 403A; tel. 0264/282505

Data constituirii: 25 mai 1990

Recunoaşterea: 13 noiembrie 2001

În această, parohie s-a născut pe 19 noiembrie 1922 Ioan Ploscaru sfinţit în clandestinitate de nunţiul apostolic Gerald Patrick O’Hara pe 30 noiembrie 1948. A fost întemniţat de comunişti în temniţă cu regim sever după care a fost supravegheat de securitate. A scris mai multe cărţi printre care “Lanţuri şi teroare”. Moare în vara anului 1998.

63. Parohia greco-catolică Gârbău “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407295 Gârbău, Str. Principală f.n., tel. 0264/561951

Data constituirii: 20 martie 1998

Recunoaşterea: 20 martie 1998

64. Parohia greco-catolică Gârbăul Dejului “Sf. Dumitru”

Adresa: 407159 Gârbăul Dejului, Str. Principală nr. 150

Data constituirii: 20 martie 1993

Recunoaşterea: 26 martie 1993

65. Parohia armeano-catolică Gherla “Preasf. Treime”

Adresa: 405300 Gherla, str. Ştefan cel Mare nr. 5; tel. 0264/241916

Statistică: 188 armeano-catolici

Prima atestare documentară a aşezării datează din anul 1291. În 1552 e consemnat ca Wyiwar. În secolele XVIII şi XIX are loc venirea armenilor şi se va întemeia un oraş nou. Ea figurează în unele documente cu numele de Armenopolis, Armenierstadt şi Ormenyvaros. Se crede ca toponimicul Gherla de la apelativul hidronimic “grle” vad în limba slavonă. În 1657 este pustiită de tâlhari. Este primul oraş baroc cu plan prestabilit din Transilvania. Prima biserică ridicată de armeni este biserica Solomon aflată pe strada Cloşca. Parohia armeană are în administraţie Bonţida, iar ca filiale: Chidea, Corneşti şi Sic. Gherla are o populaţie de 24.093 locuitori.

66. Parohia greco-catolică Gherla “Sf. Iosif”

Adresa: 405300 Gherla, str. Piaţa Libertăţii nr. 10-11; tel. 0264/242420

Data constituirii: 10 septembrie 1990

Recunoaşterea: 10 iunie 1991

67. Parohia romano-catolică Gherla “Sf. Petru de Alcantara”

Adresa: 405300 Gherla, Str. Bobâlna nr. 8; tel. 0264/241548

Statistică: 760 romano-catolici

În 1531 exista deja o capelă administrată de franciscani. Între anii 1744-1758 se va clădi o biserică cu doua turnuri şi mănăstire. În 1825 va fi dată în posesia franciscanilor.

68. Parohia greco-catolică Ghirişu Român “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407426 Ghirişu Român

Parohia aparţine de Arhieparhia de Alba iulia şi Făgăraş.

69. Parohia greco-catolică Gilău “Sf. Andrei”

Adresa: 407310 Gilău, str. Principală nr. 423

Data constituirii: 26 iulie 1995

Recunoaşterea: 5 septembrie 1995

70. Parohia greco-catolică Hăşdate “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 405302 Hăşdate; tel. 0264/242420

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: ?

71. Parohia greco-catolică Huedin “Coborârea Sfântului Spirit”

Adresa: 405400 Huedin; tel. 0264/354318

Data constituirii: 23 iunie 1991

Recunoaşterea: 19 iulie 1991

72. Parohia greco-catolică, Iara “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407315, Iara, Str. Pârâului nr. 437

Data constituirii: 8 februarie 1993

Recunoaşterea: 8 februarie 1993

Aici s-a născut Traian Crişan, arhiepiscop greco-catolic, la 21 mai 1918. A studiat la Pio Romeno. A fost sfinţit preot greco-catolic la Roma la 25 martie 1945, fiind încardinat în Eparhia de Cluj-Gherla. În perioada 1979-1981 a îndeplinit funcţia de subsecretar al Congregaţiei pentru Cauza Sfinţilor din cadrul Curiei romane. La 7 decembrie 1981 a fost numit secretar al aceleiaşi congregaţii. Pe 6 ianuarie 1982, a fost sfinţit arhiepiscop titular de Drivastum de către papa Ioan Paul al II-lea. Sfântul Sinod al BOR s-a considerat lezat şi a considerat actul consacrării ca un act de provocare la adresa BOR prin hirotonirea făcută pentru BRU “care nu mai există”, fiind integrată în ortodoxism şi a redactat un energic protest semnalând conducerea statului abuzul săvârşit de Roma papală. Într-o cuvântare el a arătat că a fost înălţat la această demnitate nu pentru BRU din ţară, ci pentru Curia Romană şi de aceea protestul sfântului Sinod este neavenit şi nu are obiect. Pe 24 februarie 1990 se retrage din funcţie, iar la 6 noiembrie 1990 trece la cele veşnice. Este înmormântat în cimitirul “Campo verano” din Roma alături de ep. Vasile Cristea, Aloisie Tăutu şi alţi emigranţi români.

73. Parohia greco-catolică Iclod “Sf. Iosif”

Adresa: 407354 Iclod, Str. Principală nr. 223; tel. 0264/424979

Data constituirii: 1 septembrie 1991

Recunoaşterea: ?

74. Parohia greco-catolică Jichişul de Sus “Bunavestire”

Adresa: 407345 Jichişu de Sus, str. Principală nr. 67; tel. 0264/256678

Data constituirii: 27 decembrie 1991

Recunoaşterea: 6 martie 1992

75. Parohia greco-catolică Jucu de Jos “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 407354 Jucu de Jos, str. Principală nr. 16

Data constituirii: 18 septembrie 1994

Recunoaşterea: 26 septembrie 1994

76. Parohia romano-catolică Leghia “Sf. Mihai”

Adresa: 407012 Leghia, nr. 182, com. Aghireş; tel. 0264/358319

În administraţie: Aghireş, Huedin

Statistică: 548 romano-catolici

Localitatea este atestată în 1263. În 1343 exista deja o parohie. În 1556 ea devine reformată. În 1615 Bethlen Gabor le dăruieşte iezuiţilor. În 1772 va avea propriul paroh. În 1886 apare o biserică nouă. Casa parohială actuală a fost zidită în 1982.

77. Parohia greco-catolică Livada “Sf. Fecioară, Regina Rozariului”

Adresa: 407338 Livada, str. Principală; tel. 0264/520269

Data constituirii: 27 setembrie 2001

Recunoaşterea: 2 octombrie 2001

78. Parohia greco-catolică Livada (Şchiopi) “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: ??

Data constituirii: 24 noiembrie 1993

Recunoaşterea: 24 noiembrie 1993

79. Parohia greco-catolică Luna

Adresa: 407360 Luna


80. Parohia greco-catolică Măgura Ierii “Sfinţii Arhangheli”
Adresa: 407324 Măgura Ierii, str. Principală 
Data constituirii: 17 mai 1993
Recunoaşterea: 17 mai 1993
81. Parohia greco-catolică Măhal “Sfinţii Arhangheli”
Adresa: 407526 Măhal, str. Principală 80; tel. 0264/215615
Data constituirii: ?
Recunoaşterea: 4 august 1994
82. Parohia greco-catolică Mintiu Gherlii “Sf. Dumitru”
Adresa: 407410 Mintiu Gherlii, str. Principală nr. 65; tel. 0264/245055
Data constituirii: 19 mai 1992
Data recunoaşterii: 19 mai 1992
Pe cuprinsul parohiei funcţionează o mănăstire, probabil cu hramul “Sf. Ilie”.
83. Parohia greco-catolică Mociu “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: 407420 Mociu

84. Parohia greco-catolică Moldoveneşti
Adresa: 407430 Moldoveneşti

85. Parohia greco-catolică Nicula “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 407278 Nicula, str. Principală 108; tel. 0264/215615

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: 1 martie 1994

Pe teritoriul parohiei există o mănăstire, centru de pelerinaj din Ardealul de Nord. Aici se află renumita icoană pictată în anul 1681 de meşterul Luca din Iclod. Conform unui proces-verbal întocmit de ofiţeri austrieci icoana ar fi lăcrimat între 15 februarie şi 12 martie 1699. În anul 1713 guvernatorul Transilvaniei Sigismund Kornis a dus icoana în castelul său de la Benediugu Dejului dupăa care aceasta a ajuns la Cluj. 

Papa Clement al XIII-lea a acordat în 1767 indulgenţă plenară pelerinilor care călătoresc la Mănăstirea Nicula în sărbătorile mariane 15 august şi 8 septembrie.

Biserica din piatră a mănăstirii a fost edificată între anii 1875-1879 pe cheltuiala Eparhiei de Cluj-Gherla. În 1928 papa Pius al XI-lea a acordat acestui lăcaş statutul de sanctuar marian.

În 1936 episcopul Iuliu Hossu a încredinţat icoana spre păstrare călugărilor bazilieni. Aceştia au încadrat-o în iconostasul de lemn de tei al bisericii mănăstirii. Oficiosul Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului “Renaşterea”, nega în 1938 faptul că la Nicula s-ar afla icoana Maicii Domnului care a lăcrimat, afirmând că originalul s-ar afla la biserica piariştilor din Cluj.

Fostul îngrijitor al mănăstirii a salvat icoana primită de la Iuliu Hossu, zidind-o într-unul din pereţii casei sale. În 1964, în pragul morţii, a mărturisit locul icoanei stareţului ortodox al mănăstirii (numit de guvernarea comunistă). Icoana a fost adusă la mănăstire şi confiscată de comunişti. La rugămintea episcopului ortodox de atunci Teofil Herineanu, icoana a fost pusă în capela Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. În anul 1991, icoana a fost restaurată defectuos la Muzeul Naţional de Istorie din Cluj-Napoca după care a revenit a mănăstirea Nicula. 

În 1948, mănăstirea greco-catolică a fost închisă. Călugării bazilieni au fost arestaţi în octombrie 1948. În 18 decembrie 1948, autorităţile comuniste au instalat la Nicula primul stareţ ortodox în persoana ieromonahului Varahiile Jitaru, născut în 1913 în Pângăraţi, judeţul Neamţ. Ca urmare a refuzului călugărilor ortodocşi de a restitui mănăstirea, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla a iniţiat după 1989 un proces pentru recuperarea lăcaşului de cult. Pe motiv că instanţele din Transilvania ar putea ţine partea greco-catolicilor cauza a fost strămutată la Tribunalul Bacău. Se aşteaptă rezolvarea problemei în spiritul dreptăţii creştine.

Biserica Ortodoxa construieşte o biserică aproape de mănăstire în care nu se va putea intra decât dacă demolează biserica cealaltă, după modelul verificat de la Vadul Izei sau Ungheni, jud. Mureş. Guvernarea Năstase nu a ţinut cont de lege şi a alocat fonduri; acţiuni ilegale toate orchestrate împotriva Bisericii Greco-catolice. Pe deasupra Icoana făcătoare de minuni a dispărut şi în locul ei este prezentată o copie nereuşită a originalului.

Deşi Curtea de Apel Cluj a emis Ordonanţa prezidenţială nr. 49/2002 prin care se opresc toate lucrările de la complexul monahal până la clarificarea proprietarului de drept, şantierul de la Nicula continuă chiar cu sprijinul autorităţilor. Nu ne mirăm de faptul că actul de justiţie funcţionează defectuos.

86. Parohia greco-catolică Ocna Dejului “Sf. Gheorghe”

Adresa: 405201 Ocna Dejului, str. Minerilor nr. 47; tel. 0262/221685

Data constituirii: 26 martie 1990

Recunoaşterea: 18 septembrie 1990.

Istoria postdecembristă a acestei parohii este o adevărată dramă. S-a şi scris o broşură vrednică de luat în seamă, cu titlul “Intoleranţa religioasă la români - Cazul Ocna Dejului”. În 26 martie 1990 s-au făcut petiţii, au avut loc întruniri, convorbiri, agresiuni fizice, scrisori, apeluri, memorii, proteste, cereri. De abia pe 16 iunie 2002 s-a putut sărbători bucuria deplină.

87. Parohia greco-catolică Orman “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407339 Orman, str. Principală nr. 234; tel. 0264/585312

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: 12 octombrie 1993

88. Parohia greco-catolică Pădureni (Ţop) “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407413 Pădureni - Mintiul Gherlii, str. Principală nr. 127,

Data constituirii: 1 iulie 1991

Recunoaşterea: 14 iulie 1991

89. Parohia greco-catolică Petea “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 407453 Petea, str. Principală 

Data constituirii: 29 august 1991

Recunoaşterea: ?

90. Parohia greco-catolică Pintic “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 405203, str. Principală; tel. 0264/221685

Data constituirii: 16 octombrie 1994

Recunoaşterea: 2 noiembrie 1994

Enoriaşul Tarţa Victor a scos la lumina tiparului “Cartea de aur a Parohiei Pitic”. “În 1977 am făcut memoriu lui Nicolae Ceauşescu, după care, la 1 august 1977, am fost audiat la Consiliul Popular Dej cu fel de fel de întrebări şi ameninţări” - notează dl. Victor. În 1990 a început calvarul. Prima victimă a fost profesoara Zegrean Maria care alcătuise un tabel cu aderenţii la cultul greco-catolic. A fost agresată fizic şi ameninţată. Tot în 1990 Tarţa Victor a fost la Bucureşti în audienţă la dl. Stoica. Au fost scrise memorii Episcopiei Ortodoxe de Cluj, Patriarhiei Române - fără nici un rezultat.

Pe 26 iunie 2006 s-a putut sfinţi noua biserică.

91. Parohia greco-catolică Podeni “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407434 Podeni

Aparţine Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş


92. Parohia greco-catolică Poiana

Adresa: 401071 Poiana; tel. 0264/594702


93. Parohia greco-catolică Popeşti “Schimbarea la faţă”

Adresa: 407058 Popeşti, nr.151

Data constituirii: 25 ianuarie 1992

Recunoaşterea: ?

94. Parohia greco-catolică Pruniş “Sf. Treime”

Adresa: 407234 Pruniş, str. Principală; tel. 0264/427651

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: ?

95. Parohia greco-catolică Rediu “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 407026 Rediu, str. Căminului nr. 243

Data constituirii: ?

Recunoaşterea: ?

96. Parohia greco-catolică Rugăşeşti “Sf. Rita”

Adresa: 407163 Rugăşeşti, str. Principală nr. 11; tel. 0262/220251

Data constituirii: 10 ianuarie 1996

Recunoaşterea: 12 ianuarie 1994

97. Parohia greco-catolică Săliştea nouă “Sf. Ap. Petru şi Pavel”

Adresa: 407061 Săliştea Nouă, str. Principală nr. 52A

Data constituirii: 1 ianuarie 1990

Recunoaşterea: ?

98. Parohia greco-catolică Sănduleşti “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407500 Sănduleşti

Biserica din anul 1702, monument istoric, e părăsită şi neutilizată de BOR.

Aparţine de Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

99. Parohia greco-catolică Sânnicoară “Sf. Nicolae”

Adresa: 407042 Sânnicoară, str. Şcolii nr. 8

Data constituirii: 22 decembrie 1999

Recunoaşterea: 17 februarie 2000

100. Parohia greco-catolică Sânpaul “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407530 Sânpaul

Data constituirii: 23 aprilie 2002

Recunoaşterea: 24 aprilie 2002

101. Parohia greco-catolică Suatu “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407545 Suatu

Aparţine Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş

102. Parohia romano-catolică Turda “Naşterea Sfintei Fecioare”

Adresa: 401157 Turda, str. Republicii nr. 1; tel. 0264/314940

Statistică: 589 romano-catolici

În administraţie: Călăraşi-Turda, Biserica franciscană.

Prima menţiune documentară datează din anul 1075. În sec. XV se construieşte o biserică în cinstea sfântului Martin. În timpul Reformei (1568) biserica va fi luată de unitarieni (aici se va proclama înfiinţarea Bisericii Unitariene), de reformaţi şi de luterani. În 1721 catolicii îşi vor recăpăta biserica mare din piaţă şi din 1722 reîncepe viaţa bisericească romano-catolică.

103. Parohia greco-catolică Turda Oprişani “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 401002 Turda

Aparţine de Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

104. Parohia greco-catolică Turda Veche “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: Turda

Parohia aparţine de Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

105. Parohia greco-catolică Turda Poiana “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: Turda

Aparţine de Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

În timpul Daciei se numea Potaissa. În 1568, Ioan II Sigismund Zapolya, principe al Transilvaniei, a emis aici Edictul de la Turda, primul decret de libertate religioasă din istoria modernă a Europei.

106.Parohia greco-catolică Ţaga “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 407565 Ţaga, Str. Principală nr. 136

Data constituirii: 17 mai 2005

Recunoaşterea: 17 mai 2005

107. Parohia greco-catolică Unguraş “Sfânta Treime”

Adresa: 407570 Unguraş, str. Principală; tel. 0264/224737

Data constituirii: 8 ianuarie 1998

Recunoaşterea: ?

108. Parohia greco-catolică Urişor “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407166 Urişor, str. Principală nr. 33 A; tel. 0264/220251

Data constituirii: 29 aprilie 1996

Recunoaşterea: 29 aprilie 1996

109. Parohia greco-catolică Vad “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 407575 Vad, str. Principală nr. 55A

Data constituirii: 25 ianuarie 1993

Recunoaşterea: ?

110. Parohia greco-catolică Valea Fânaţelor “Sf. Gheorghe”

Adresa: 400646 Cluj, Str. Fănaţelor nr. 46 B; tel. 0264/533298

Data constituirii: 27 februarie 2000

Recunoaşterea: 8 martie 2004

111. Parohia greco-catolică Valea Unguraşului “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407574 Valea Unguraşului, str. Principală nr. 17; tel. 0264/221522

Data constituirii: 3 noiembrie 1991

Recunoaşterea: 11 noiembrie 1991

112. Parohia greco-catolică Vălişoara “Sfinţii Arhangheli”

Adresa: 407512 Vălişoara, str. Principală nr. 79

Data constituirii: 17 septembrie 1992

Recunoaşterea: 30 iunie 1993