miercuri, 7 aprilie 2010

Monografii (I). Judeţul Alba

Monografii (I). Judeţul Alba
Parohiile romano-catolice cuprinse în acest județ fac parte din Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia; cele greco-catolice de Arhieparhia greco-catolică de Alba Iulia și Făgăraș(o mică parte aparține Eparhiei de Cluj-Gherla
1. Parohia romano-catolică Abrud Sf. Nicolae(Abrudbanya)
Adresa: 515100 Abrud, str. Detunata nr. 2
2. Parohia greco-catolică Aiud I, Înălțarea Sfintei Cruci”
Adresa: 515200 Aiud, str. Băilor; tel. 0258/862219. Biserică nouă din anul 2004.
3. Parohia greco-catolică Aiud II
Adresa: 515200 Aiud, str. Avram Iancu nr. 93; tel. 0258-852277
4. Parohia romano-catolică Aiud (Enyed) „Sf. Elisabeta a Ungariei”
Adresa: 515200 Aiud, str. Cuza Vodă nr. 4; tel. 0258/862624.
5. Parohia greco-catolică Aiud-Sanatoriu
Adresa: 515200 Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6
6. Parohia greco-catolică Alba Iulia I, „Sf. Spirit”
Adresa: 510136 Alba Iulia, str. Septimiu Sever, nr. 8; tel. 0258/811250.
Biserica este nouă datând din anul 2000 și este construită în stil modern.
7. Parohia greco-catolică Alba Iulia II Nașterea Maicii Domnului
Adresa: 510217 Alba Iulia; tel. 0258/825241
8. Parohia romano-catolică Alba Iulia (Gyulafehervar) „Sf. Mihai”
Adresa:510010 Alba Iulia Str. Mihai Viteazu nr. 17; tel. 0258 – 812349
În administrație: Teiuș.
Preoți originari din Alba Iulia:
1. Pr. Csavar Tibor n.1983
2. Pr. dr. Köllö Gabor (1987)
9. Parohia romano-catolică Alba Iulia Sf. Sebastian – Preasf. Inimă a lui Isus
Str. Ferdinand nr. 1, 510146 Alba Iulia,0258 – 811.131
10. Parohia greco-catolică Baia de Arieș
Adresa: 515300 Baia de Arieș, str. Arieșului 60 A/11
Hramul bisericii: Preacurata Fecioară și Sfântul Anton. Orașul situat la poalele Muntelui Mare este cunoscut de alții sub numele de Offenbanya. Menționare documentară: 1308. Carol Robert de Anjou amintește de această localitate sub numele de Civitas Ovounberg și Aranyosbanya. Parohia aparține Eparhiei Cluj-Gherla. Constituirea parohiei: 2 februarie1995. Recunoașterea ei: 29 ianuarie 1999
11. Parohia greco-catolică Băgău
Hramul bisericii: Nașterea Maicii Domnului
Biserica datează din anul 2003.
12. Parohia greco-catolică Bălcaciu
Adresa: 571386 Bălcaciu; tel. 0258-552589
Hramul bisericii: Nașterea Maicii Domnului
Biserica datează din anul 2002.
13. Parohia greco-catolică Bărăbanț
Hramul bisericii: Schimbarea la față
Adresa: 510181 Bărăbanț, str. Mureșului; tel. 0258-817304
14. Parohia romano-catolică Bărăbanț (Borband)
Hramul bisericii: Înălțarea Sf. Cruci
Adresa: 510181 Bărăbanț, str. Streiului nr. 18; tel. 0258-810247
15. Parohia greco-catolică Bistra
Hramul bisericii: Nașterea Maicii Domnului
Adresa: 517115 Bistra, Calea Turzii nr. 79
Parohia aparține de Eparhia de Cluj-Gherla.
Constituirea și recunoașterea parohiei: iunie 1992.
16. Parohia greco-catolică Blaj I
Hramul catedralei: Sf. Treime
Adresa: Piața 1848 nr. 2; tel. 0258-712999
17. Parohia greco-catolică Blaj II
Hramul capelei: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Capela arhiereilor, str. T. Vladimirescu
Istoric: Parohia este administrată de părinții augustinieni asumpționiști. Ei au venit prima oară în 1923 din Franța și Belgia. Scopul lor era de a întemeia o mănăstire și de aceea au cumpărat o casă pe str. Bărnuțiu nr. 21 care s-a numit Casa Domnului. Aici au deschis un internat pentru elevii dornici de a deveni preoți. Ansamblul Casa Domnului cuprinde o biserică și o casă de locuit fără etaj. Contractele de cumpărare au fost făcute în numele Capitulului Mitropolitan din Blaj care- recunoaște pe părinții asumpționiști ca proprietari de drept și de fapt al acestor bunuri. În 1938 s-a construit o bisericuță în cinstea Maicii Domnului într-o poiană din pădurea Cărbunari. Fiind sfințită de mitropolitul Alexandru Nicolescu, a devenit loc de pelerinaj. În 1948 s-a început acțiunea de reprimare a Bisericii Greco-Catolice. Călugării refuzând trecerea la Biserica Ortodoxă Română au fost alungați și s-au retras la familiile lor sau au căutat un loc de muncă. Toate bunurile lor au fost preluate de Biserica Ortodoxă Română, iar o parte din bibliotecă a fost însușită de către Patriarhia Română. După evenimentele din 1989 au revenit proprietarii de drept, părinții asumpționiști care au cerut să li se restituie ceea ce le aparține de jure, dar Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia s-a opus categoric. Actualmente ei sunt nevoiți să celebreze sfintele Taine în Capela Arhiereilor, în criptă fiind rămășițele arhiereilor din Blaj. (Textul de mai sus a fost redactat de părinții asumpționiști. Poate până azi dreptatea a triumfat)
Sanctuar arhiepiscopal major greco-catolic Cărbunari
Hramul bisericii: Maica Domnului, Fecioara săracilor
Adresa: 515400 Blaj, Pădurea Cărbunari
18. Parohia greco-catolică Blaj Ciufud
Hramul bisericii: Înălțarea Sf. Cruci
Adresa: 515400 Blaj, tr. Costache Negri nr. 7
19. Parohia greco-catolică Blaj Spital
Hramul bisericii: Sf. Luca
Adresa: Str. Republicii nr. 2
Biserică nouă (2008)
20. Parohia greco-catolică Blaj-Spătac
Hramul bisericii: Sfinții Arh. Mihail și Gavriil
Biserica datează din anul 1809
21. Parohia greco-catolică Blaj Tiur
Hramul bisericii: Buna Vestire
Adresa: 515407 Tiur, nr. 229
22. Parohia greco-catolică Blaj Veza
Hramul bisericii: Sf. Fecioară, Regina Rozariului
Adresa: 515408 Blaj.
23. Parohia greco-catolică Bucerdea Grânoasă
Hramurile bisericii: Sf. Antonie cel Mare și Sf. Anton de Padova
Adresa: 517261 Bucerdea Grânoasă.
24. Parohia greco-catolică Căpâlna de Jos
Hramul bisericii: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: 517387 Căpâlna de Jos; tel. 0258-881144
Sfințirea bisericii: 24 iunie 2007
25. Parohia greco-catolică Câmpeni
Hramul bisericii: Intrarea în templu a Maicii Domnului
Adresa: 515500 Câmpeni, str. Oituz nr. 6
Istoric: Prima menționare datează din anul 1565. Parohia s-a constituit pe 19 februarie 1997 și a fost recunoscută pe 21 februarie 1997. Biserica a fost sfințită în anul 2013. Parohia aparține Eparhiei de Cluj-Gherla.
26. Parohia greco-catolică Cenade
Hramul bisericii: Sf. Treime
Adresa: 517210 Cenade, str. Principală nr. 345; tel. 0258-789111
Istoric: Biserica datează din anul 1892 și a fost preluată prin dialog în 1995. Aici s-a născut preotul și scriitorul Ion Agârbiceanu (1882-1963)
27. Parohia greco-catolică Cetatea de Baltă
Hramul bisericii: Sf. Treime
Adresa bisericii: 517235 Cetatea de Baltă, str. Horea nr. 2; tel. 0258-586123
Istoric: Localitatea e atestată documentar în anul 1197 sub denumirea de Cuculiensis castri. Biserica a fost sfințită în anul 2009.
28. Parohia greco-catolică Cetea
Hramul bisericii: Nașterea Maicii Domnului
Adresa: 517287 Cetea
Biserica fost sfințită în anul 1924.
29. Parohia greco-catolică Cib
Hram: Buna Vestire
Adresa: 517034 Cib; tel. 0254-243141
30. Parohia greco-catolică Cistei
Hramul bisericii: Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Adresa: 517466 Cistei
Piatra de temelie a bisericii s-a pus în anul 2011
31. Parohia greco-catolică Corna
Hramul bisericii: Sf. Gheorghe
Adresa: 517622 Corna, str. Principală nr. 692
Istoric: Parohia s-a constituit pe 6 iunie 1997, recunoașterea ei a avut loc pe 17 ianuarie 2000. Biserica a fost preluată în 1998. Parohia aparține Eparhiei de Cluj-Gherla.
32. Parohia greco-catolică Crăciunelu de Jos
Hramul bisericii: Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil
Adresa: 517260 Crăciunelu de jos, str. Crișan nr. 1; tel. 0258-883705
Istoric: Biserica a fost terminată în anul 2002.
33. Parohia greco-catolică Cugir
Hramul bisericii: Sf. Apostoli Petru și Pavel
Adresa: 515600 Cugir; tel. 0258-753829
Istoric: Biserica parohială este nouă. Există și o capelă subterană.
Parohia aparține Eparhiei de Lugoj.
34. Parohia romano-catolică Cugir (Kudzsir)
Hramul bisericii: Preasf. Inimă a lui Isus
Adresa: 515600 Cugir; tel. 0258-754014
Istoric: Prima menționare documentară: 1493 sub numele Villa Kudzir. Biserica datează din anul 1824. Până în 1857 a fost administrată de către franciscani.
35. Parohia greco-catolică Daia Română
Hramul bisericii: Sfânta Treime
Adresa: 517270 Daia Română; tel. 0258-763054
Istoric: Biserica datează din anul 1664 și a fost preluată în 1993.
36. Parohia greco-catolică Decea
Hramul bisericii: Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Adresa: 517472 Decea
Istoric: În anul 2002 ortodocșii cedează biserica lor preluând pe cea greco-catolică.
37. Parohia greco-catolică Dumitra
Hramul bisericii: Cuvioasa Parascheva
Adresa: 517677 Dumitra, str. Principală nr. 102; tel. 0258-842357
Istoric: Biserica datează din anul 1912 și a fost preluată în 1994.
38. Parohia greco-catolică Fărău
Hramul bisericii: Sf. Nicolae
Adresa: 517280 Fărău, str. Principală nr. 269.
Istoric: În bisericile existente se celebrează alternativ.
39. Parohia greco-catolică Feisa
Hramurile bisericii: Nașterea Maicii Domnului cu devoțiune specială la Inima
Neprihănită a Mariei.
Adresa: 517388 Feisa; tel. 0258-881066
Istoric: În 1869 exista o biserică de piatră. Reînființarea parohiei are loc în anul 1994. Neputând obține biserica lor proprie greco-catolicii construiesc o biserică și care în 5 octombrie 2003 este sfințită de Cardinalul Lucian Mureșan.
40. Parohia greco-catolică Galtiu
Hramul bisericii: Sf. Nicolae
Adresa: 517678 Galtiu; tel. 0258-834046
Istoric: În 1948 era o comunitate pur greco-catolică. Acum se slujește alternativ.
41. Parohia greco-catolică Gârbova de Jos
Hramul bisericii: Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Adresa: 515204 Gârbova de Jos; tel. 0258-852277
42. Parohia greco-catolică Gârbovița
Hramul bisericii: Nașterea Maicii Domnului.
Adresa: 515206 Gârbovița, nr. 55
Istoric: Biserica parohială care datează din anul 1808 a fost preluată în anul 1993
43. Parohia greco-catolică Jidvei
Hramul bisericii: Sf. Treime
Adresa: 517385 Jidvei, str. Unirii nr. 1; tel. 0258-881144
Istoric: Prima atestare documentară este din anul 1309.
Enoriașii au lăcaș de cult din anul 1996.
44. Parohia greco-catolică Lunca
Hramul bisericii: Nașterea Maicii Domnului
Adresa: 517819 Lunca, com. Valea Lungă
Istoric: Biserica datează din anul 2001.
45. Parohia greco-catolică Lunca Târnavei
Hramul bisericii: Buna Vestire
Adresa: 517759 Lunca Târnavei, str. Principală nr. 56
Istoric: Localitatea datează dinainte de 1400. Datorită refuzului de a se retroceda biserica proprie, greco-catolicii au construit un nou lăcaș de cult care este sfințită pe 29 iulie 1997 de către Cardinalul Lucian Mureșan.
46. Parohia greco-catolică Lupșa
Hramul bisericii: Sf. Gheorghe
Adresa: 517410 Lupșa, str. Principală
Istoric: Parohia s-a constituit la 10 iulie 2002, iar recunoașterea pe 15 iulie 2002.
Parohia aparține Eparhiei de Cluj-Gherla.
47. Parohia greco-catolică Măgina
Hramul bisericii: Preasf. Treime
Adresa: 515207 Măgina, str. Pandurilor nr. 81
48. Parohia greco-catolică Măhăceni
Hramul bisericii: Buna Vestire
Adresa: 517791 Măhăceni; tel. 0258-871494
Istoric: Până în 1948 a existat o singură biserică, cea greco-catolică. Parohia a fost reactivată în 1992, dar biserica nu a fost retrocedată. În 2004 s-a început construirea unei biserici.
49. Parohia greco-catolică Mănărade
Hramul bisericii: Sf. Apostoli Petru și Pavel
Adresa: 515404 Mănărade, str. Principală nr. 86; tel. 0258-717150
Serviciile religioase se celebrează în biserica evanghelică.
50. Parohia greco-catolică Mihalț
Hramul bisericii: Schimbarea la față
Adresa: 517465 Mihalț
Sfințirea temeliei bisericii a avut loc pe data de 20 iulie 2004.
51. Parohia greco-catolică Ocna Mureș
Hramul bisericii: Sf. Nicolae
Adresa: 515700 Ocna Mureș
Istoric: Prima atestare documentară datează din anul 1202 sub numele de Villa Uyvar, iar în 1600 Maurus Uyvar. Procesul de recuperare a bisericii a durat din 1994 până la 21 noiembrie 2002.
52. Parohia romano-catolică Ocna Mureș (Marosujvar)
Hramul bisericii: Sf. Carol Boromeu
Adresa: 515700 Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 14; tel. 0256-871016
Istoric: În 1296 exista o biserică închinată sf. Mihai. După Reformă se zidește o capelă pentru romano-catolici (1767). În 1820 se va zidi o biserică. Parohia este înființată în anul 1899.
53. Parohia greco-catolică Pănade
Hramul bisericii: Sf. Iosif
Adresa: 517672 Pănade
Istoric: Parohia a fost înființată în 1730. Pe 16 decembrie 1905 se va construi casa parohială. Biserica nu a fost retrocedată. Aici se va naște Timotei Cipariu(1805-1887), preot greco-catolic, lingvist și istoric, membru fondator al Academiei Române. Se construiește o nouă biserică.
54. Parohia greco-catolică Ponorel
Hramul bisericii: Sf. Ioan Botezătorul
Adresa: 517861 Ponorel, str. Principală nr. 695A
Istoric: Parohia a fost reactivată la 25 martie 1991 și recunoscută în data de 30 iunie 1991, iar preluarea bisericii s-a făcut în anul 1992. Comunitatea aparține de Eparhia de Cluj-Gherla.
55. Parohia greco-catolică Poșaga de Jos
Hramul bisericii: Sf. Apostoli Petru și Pavel
Adresa: 517581 Poșaga de Jos, str. Principală 122; tel. 0364-264891
Istoric: Constituirea a avut loc pe 1 noiembrie 1992 și recunoașterea pe 2 noiembrie 1992. Biserica a fost retrocedată pe data de 17 aprilie 1993. Comunitatea aparține de Eparhia de Cluj-Gherla.
56. Parohia greco-catolică Poșaga de Sus I - Belioara
Hramul bisericii: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: 517582 Poșaga de Sus-Belioara, str. Principală; tel. 0364-264891
Istoric: Biserica datează din anul 1954 și este ocupată de ortodocși. Parohia s-a constituit pe 1 februarie 2006. Comunitatea aparține de Eparhia de Cluj-Gherla
57. Parohia greco-catolică Poșaga de Sus II – Săgagea
Hramul bisericii: Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Adresa: 517583 Poșaga de Sus, str. Principală nr. 563
Istoric: Parohia s-a constituit pe 5 septembrie 1993, recunoașterea a avut loc pe 20 septembrie 1993.Parohia aparține de Eparhia de Cluj-Gherla.
58.. Parohia greco-catolică Rădești
Hramul bisericii: Coborârea sf. Spirit.
Adresa: 587515 Rădești; tel. 0258-879301
Biserica a fost retrocedată în anul 2014.
59. Parohia greco-catolică Roșia Montană
Hramul bisericii: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: 517615 Roșia Montană, str. Principală, nr. 135
Istoric: Biserica datează din sec. XVIII. Parohia a fost reactivată în anul 1995 fiind recunoscută pe 26 noiembrie 1995. Parohia aparține de Eparhia de Cluj-Gherla.
60. Parohia romano-catolică Roșia Montană (Verespatak)
Hramul bisericii: Sf. Ladislau
Adresa: 517615 Roșia Montană, str. Piața nr. 317
Istoric: Parohia datează din anul 1767, iar biserica din anul 1867.
Filiale: Abrud, Baia de Arieș și Câmpeni.
61. Parohia greco-catolică Sărăcsău
Hramul bisericii: Buna Vestire
Adresa:517553 Sărăcsău, te. 0258-820078
Parohia aparține de Eparhia de Lugoj
62. Parohia greco-catolică Sâncel
Hramul bisericii: Sf. Apostoli Petru și Pavel.
Adresa: 517670 Sâncel, str. M. Eminescu nr. 70
Istoric: Biserica datează din anul 2005.
63. Parohia greco-catolică Sânmiclăuș
Hramul bisericii: Nașterea sf. Ioan Botezătorul
Adresa: 517761 Sânmiclăuș; tel. 0258-882763
65. Parohia greco-catolică Sântămărie
Hramul bisericii: Nașterea Maicii Domnului
Adresa: 517237 Sântămărie; tel. 0258-886079
Istoric: Biserica datează din anul 2002
66. Parohia greco-catolică Sebeș
Hramul bisericii: Sfânta Cruce
Adresa: 515800 Sebeș; tel. 0258-734979
Istoric: Biserica datează din anul 2003. S-a mai construit o capelă în anul 2006.
67. Parohia greco-catolică Secășel
Hramul bisericii: Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Adresa: 517533 Secășel, com. Ohaba; tel. 0258-717150
Istoric: Biserica datează din anul 1924, preluarea în anul 1997.
68. Parohia greco-catolică Șona
Hramul bisericii: Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Adresa: 517755 Șona; tel. 0256-882763
Biserica a fost sfințită în 2013.
69. Parohia greco-catolică Tăuni
Hramul bisericii: Sf. Arh. Mihail și Gavriil
Adresa: 517821 Tăuni, str. Mare nr. 119; tel. 0258-888523.
Istoric: Biserica datează din anul 1898.
70.Parohia greco-catolică Teiuș
Hramul bisericii: Intrarea în templu a Maicii Domnului
Adresa: 515900 Teiuș, str. Bisericii nr. 67; tel. 0258-851828
Istoric: Prima menționare datează din 1290 în documente papale sub numele de Villa Spinarum, apoi Thyues, Tyuis, Oppidum Teowys. În timpul regelui Matia Corvin se va numi Thwys (Tovis). Biserica, datând din sec. XVII a fost preluată în anul 1990.
Preoți originari din Teiuș:
1. Pr. Bodoni Arpad (1920) – romano-catolic
71. Parohia greco-catolică Teiuș-Dăneață
Adresa: 515900 Teiuș
72. Parohia romano-catolică Tiur (Tür)
Hramul bisericii: Coborârea sf. Duh
Adresa: 515407 Tiur, nr. 283
73. Parohia greco-catolică Unirea II Buna Vestire
Adresa: 517785 Unirea; tel. 0258-871494
Slujbele se celebrează în căminul cultural.
74. Parohia greco-catolică Valea Lungă
Hramul bisericii: Sf. Ilie
Adresa: 517815 Valea Lungă, str. Victoriei nr. 298; tel. 0256-888032
Istoric: Biserica datează din anul 1893
75. Parohia greco-catolică Vințu de Jos
Hramul bisericii: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: 517875 Vințu de jos, str. Principală nr. 732; tel. 0258-739125
76. Parohia romano-catolică Zlatna (Zalatna)
Hramul bisericii: Sf. Ioan Nepomuk
Adresa: 516100 Zlatna, str. I.L.Caragiale nr. 2
Istoric: În perioada daco-romană s-a numit Municipium Ampelum. Prima menționare documentară este din anul 1437. Principele Transilvaniei Gabriel Bethlen a adus muncitori germani și slovaci pentru a lucra în mine. În timpul Reformei locuitorii vor  deveni protestanți. Parohia se reactivează în 1722, iar biserica va fi zidită în 1752. În 1849 ea este prădată și incendiată, dar după doi ani ea va fi reclădită.
Preoți originari din Zlatna:
1. Pr. Buciuman Gheorghe-Traian (1980)sâmbătă, 3 aprilie 2010

Prelegerea 5. Umor concret

Ciclul “Cunoaşte-te pe tine însuţi”

5. Umor concret

Pe vremea când eram capelan la Lugoj, fostul meu confesor, Ioan Ploscaru, mi-a recomandat o lucrare interesantă scrisă de un preot greco-catolic, Raţiu, şi care se intitulează “Umorul sfinţilor“. Cu tot efortul depus, nu am reuşit să o găsesc la cineva. Ulterior am aflat că şi în Biserica Ortodoxă Română a scris cineva o lucrare de acest gen. Deci spiritul umorului este prezent şi la cei botezaţi. Aş dori să fac doar câteva referinţe. Fericitul papă Ioan XXIII devenise celebru şi prin umorul său neobişnuit; la o alocuţiune făcută într-una dintre seri, în Piaţa “Sf. Petru” spunea printre altele: “Priviţi, până şi luna asistă la întâlnirea noastră”. “Mergând acasă, veţi revedea copiii voştri. Îmbrăţişaţi copiii şi spuneţi-le că este îmbrăţişarea papei...” Mulţi au crezut că era foarte bogat, dar el era de o modestie proverbială. “Celor scumpi ai mei las drept moştenire o mare binecuvântare”. Când a fost vizitat de ginerele lui Hruşciov, primul comunist care a vizitat Vaticanul, i-a dat o binecuvântare specială bătrânului dictator. Mai târziu Hruşciov, în semn de bunăvoinţă, avea să-l elibereze pe arhiepiscopul greco-catolic ucrainean.

De neuitat este şi papa Ioan Paul I care a fost denumit “il papa sorridente” (papa zâmbitor). Despre Ioan Paul al II-lea s-a scris detailat despre multe aspecte ale umorului său personal, alţii nu s-au sfiit să mai adauge, prezentându-l ca pe un papă apropiat de turma sa.

Mons. dr. Petru Mareş (+2009), în ultimul interviu al vieţii, la Bacău, pentru revista “Biserica şi viaţa” la întrebarea: “Care este cel mai important lucru pentru un preot?”, răspundea: “Preoţii să-şi iubească preoţia, iar preoţia să o exprime în toate formele posibile. Să zâmbească tuturor şi să se apropie de toţi”.

Lista s-ar putea continua...

În spaţiul germanofon şi nu numai, perioada lăsatului secului, în trei zile care preced Miercurea Cenuşii, nici Biserica locală nu rămâne indiferentă spiritului acelei perioade. Iată o mostră de predică adresată simbolic băncilor, probabil o aluzie la frecventarea slabă a slujbelor bisericeşti.

*

Către băncile din biserică

(Pentru duminica dinainte de Miercurea Cenuşii)

Stimate şi onorate bănci!

Avem felurite perioade liturgice în timpul anului bisericesc. Chiar şi timpul dinainte de Miercurea Cenuşii este o parte din perioada timpului de peste an. Aceasta mă îndreptăţeşte la o altfel de predică, nu pentru voi, iubiţi credincioşi, ci pentru băncile din biserică. Câte n-aş avea de zis? Aşadar luaţi aminte!

Voi, băncile, sunteţi de multă vreme în biserică, dar niciodată nu aţi avut parte de o predică dedicată numai vouă. Ar fi şi cazul să aveţi o predică proprie. Să nu vă deranjeze faptul că oamenii sunt aşa de atenţi. Ei ştiu precis că nu le predic lor, ci vouă.

Înainte de toate, vreau să vă aduc un cuvânt de laudă. Voi sunteţi totdeauna prezente, indiferent dacă plouă, ninge sau este frumos. Vouă nu vă este niciodată prea frig sau prea cald. Niciodată nu aţi lipsit duminica de la biserică. Frumos din partea voastră! Cunoaşteţi datoriile creştineşti.

Pe lângă aceasta, vă comportaţi ireproşabil în biserică. Nu deranjaţi pe nimeni prin venirea întârziată în biserică şi astfel nu daţi o pildă rea altora.

Sunteţi foarte liniştite şi nu tuşiţi mai ales în momentele cele mai importante slujbei. În timpul slujbei nu vă întoarceţi capetele ca să vedeţi cine a venit între timp în biserică sau atunci când plânge vreun copil. Şi mai ales nici una dintre voi nu doarme în timpul predicii. Bravo!

Aveţi şi o conştiinţă că sunteţi membrii acestei parohii. De aceea, nu mergeţi la alte biserici dacă nu vă convine ceva. Păstraţi fidelitatea faţă de biserica voastră.

Sunteţi mulţumite chiar şi cu predici mai vechi, nu aveţi pretenţii ca ele să fie pe placul celor din secolul 21!

Ce aş mai putea să adaug şi să laud?

Hmm... Unele lucruri nu le pot lăuda. Nu îngenuncheaţi niciodată în faţa preasfântului sacrament. Staţi încremeniţi ca nişte beţe. Slujbele nu vă folosesc la nimic pentru că voi sunteţi moarte. De aceea nu înţelegeţi nimic din Liturghie şi nici nu vă daţi osteneala să înţelegeţi ceva! Pentru voi durează toate slujbele la fel de lungi. Nu aveţi noţiunea timpului.

Şi predica este pentru voi în zadar pentru că nu aveţi urechi să audă. Gândiţi-vă de câte ori aţi ascultat predici şi nici una nu v-a fost de folos. Pe lângă aceasta, voi nu vă rugaţi deloc şi nu participaţi activ la slujbă. Chiar şi bărbaţii se roagă mai mult decât voi.

Nu vreţi să vă apropiaţi de altar. Totdeauna vreţi să staţi departe de altar. Ştiu, vă bucuraţi dacă sunteţi ocupate în zi de duminică şi sărbătoare. Băncile din faţă sunt cam supărate pentru că oamenii care vin la slujbă în timpul săptămânii se refugiază în băncile din spate.

Stimate bănci! Voi nu plătiţi nimic, nici măcar un leuţ. Cei mai mulţi dintre proprietarii voştri dăruiesc bani de metal. Ne putem da seama după zgomotul făcut la atingerea farfuriei. Dacă nu se aude nimic, înseamnă că banul este din hârtie. 

Nu putem spune că sunteţi apostolice. Sunteţi bucuroase că sunteţi în biserică, dar nu vă gândiţi că şi lumea are nevoie de Isus. Staţi aici în biserică ca şoarecele în caşcaval. Nu prea vă uitaţi afară că lipseşte ordinea, dreptatea în lume. Voi aveţi Lumina lumii, credinţa creştină. Dar lumina vrea să călătorească şi chiar repede. 300.000 km pe secundă. 

Da, surorilor bănci! Încercaţi să fiţi mai bune! Şi voi, iubiţi credincioşi, mă veţi ierta că de data aceasta predica nu a fost pentru voi. Sau poate totuşi... un pic? Cine are urechi să audă!

Amin.