miercuri, 28 iulie 2010

Monografii (XXI): Judeţul Harghita

Judeţul Harghita
1. Parohia romano-catolică Armăşeni

Adresa: 537041 Armăşeni, nr. 461, com. Ciucsângeorgiu

În 1567 apare sub numele de Menasag. În 1583 avea deja un preot paroh. Biserica de azi e construită în sec. XV şi este în stil gotic. În 1655 se adaugă o navă. Clopotele datează din anii 1542 şi 1604.

2. Parohia romano-catolică Atia “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 537061 Atia, nr. 44

Statistică: 220 romano-catolici

Atestare documentară în 1567. În sec. XVI parohia este pustiită. În 1635 se zideşte o biserică, apoi în 1799 altă biserică. După incendierea ei biserica a fost rezidită în 1867. În timpul Reformei mulţi părăsiseră credinţa catolică, dar ulterior au revenit. În 1743 parohia era deja reînfiinţată.

3. Parohia romano-catolică Balan “Sf. Ioan Nepomuk”

Adresa: 535200 Balan, str.  Părăul Fierarilor, nr. 1/A; tel. 0266/330413

Statistică: 2.400 romano-catolici

În 1825 se deschid minele de aramă şi tot atunci se deschide şi parohia. În 1827 se va clădi o capelă de lemn. În 1864 asociaţia minerilor clădeşte biserica parohială care e sfinţită în 1869. Din 1968 are paroh propriu.

4. Parohia romano-catolică Bisericani “Coborârea Sfântului Duh”

Adresa: 537166 Bisericani, nr. 4, com. Lupeni; tel. 0266/248317

Statistică: 900 romano-catolici

Atestare documentară în 1333 având o biserică veche. În sec. XV suferă şi modificări. În 1764 se clădeşte şi o clopotniţă.

5. Parohia romano-catolică Borsec “Sf. Stefan, Regele Ungariei”

Adresa: 535300 Borsec, Str.  Izvorului, nr. 6; tel. 0266/337136

Statistică: 2.036 romano-catolici

Importanţa izvoarelor minerale se menţionează încă în 1770. În 1805 Zimmerhause Anton închiriază izvoarele 3 şi începe să clădească case pentru turişti. În 1844 se construieşte şi o bisericuţă. În 1901 devine parohiei. În 1910 se clădeşte biserica cea mare, iar în 1958 casa parohială nouă.

6. Parohia romano-catolică Brădeşti “Sfânta Treime”

Adresa: 535600 Brădeşti, nr. 107; tel. 0266/245046

Statistică: 807 romano-catolici

Prim atestare documentară din anul 1532. În 1763 se construieşte biserica. Ea va fi mărită între anii 1925-1926

7. Parohia romano-catolică Caşinu Nou “Sf. Nicolae”

Adresa: 537236 Caşinu Nou, nr. 235; tel. 0266/333131

Statistică: 780 familii romano-catolice.

În 1567 apare sub numele de Ujfalu. În 1701 se construieşte biserica şi se înfiinţează parohia. În 1792 vor zidi o biserică şi mai mare.

8. Parohia romano-catolică Căpâlniţa “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537030 Căpâlniţa, nr. 662; tel. 0266/247592

Statistică: 1.500 romano-catolici

În 1503 avea o capelă. În 1567 se numea Masik Olahfalu. Biserica de azi e clădită între anii 1797-1800. În 1837 se înfiinţează parohia.

9. Parohia romano-catolică Cârţa “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 537035 Cârţa, nr. 248; tel. 0266/378011 

Statistică: 1.620 romano-catolici

Prima atestare documentară este din anul 1332. Biserica este clădită în 1444 în stil gotic, completată cu o navă laterală în 1796. În timpul Reformei credincioşii au alungat pe predicatorii protestanţi. Aici s-a născut Martonfi Gyorgy, episcop ardelean. 

10. Parohia romano-catolică Cetăţuia “Sf. Simon şi Iuda Tadeul”

Adresa: 537286 Cetăţuia, snr.308; tel. 0266/334635 

Statistică: 887 romano-catolici

Atestare documentară din anul 1567. Fântâna baptismală e construită în trei stiluri: roman, gotic şi renascentist. Turnul e clădit între anii 1660-1670.

11. Parohia romano-catolică Chileni “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 537306 Chileni, nr. 81, com. Suseni

Statistică: 750 romano-catolici

În 1576 apare sub numele de Kilyenfalva. Împreună cu o comunitate întemeiază în 1732 o parohie. Biserica de azi e clădită în 1758. În această localitate s-a născut dr. Jakab Antal, episcop de Alba Iulia (1972-1980: episcop auxiliar; 1980-1990: episcop diecezan). A stat în temniţă 13 ani din cauza credinţei sale şi a fost înmormântat în catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia.

12. Parohia romano-catolică Ciceu “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 537306 Ciceu, nr. 152; tel. 0266/379271

Statistică: 2.360 romano-catolici

Prima menţionare documentare este din anul 1566. Vizitaţiunea canonică din 1784 este menţionată pe perete.

13. Parohia romano-catolică Ciucsângiorgiu “Sf. Gheorghe”

Adresa: 537040 Ciucsângiorgiu, nr. 13; tel. 0266/331692

Statistică: 3.680 romano-catolici

În 1333 avea deja biserică parohială. Biserica actuală e clădită în 1673. În 133 se va clădi capela lui “Cristos suferind”.

14. Parohia romano-catolică Ciumani “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537050 Ciumani, nr. 260; tel. 0266/351029

Statistică: 4.080 romano-catolici

Atestat documentar în 1567. În 1726 se clădeşte capela şi apoi biserica. Din cauza mulţimii mari de enoriaşi se va ridica o biserică nouă în 1878.

15. Parohia romano-catolică Corund “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 537060 Corund, nr. 66; tel. 0266/249115

Statistică: 1.600 romano-catolici

În anul 1333 avea deja biserică parohială. Între anii 1768-1769 se va zidi o nouă biserică. Aici s-a născut Boga Alajos (1886-1954) care a murit ca un martor în timpul erei comuniste.

16. Parohia romano-catolică Cozmeni “Sf. Cosma şi Damian”

Adresa: 537065 Cozmeni, nr. 71, com. Sânmartin; tel. 0266/326639

Statistică: 1.000 romano-catolici

17. Parohia romano-catolică Crăciunel “Sf. Fecioară de Sarlos”

Adresa: 537226 Crăciunel, nr. 73; tel. 0266/224081

Statistică: 623 romano-catolici

În 1333 apare sub numele de Krachni. Prima biserică a fost în stil roman, apoi în stil gotic. În timpul Reformei devin unitarieni. Din 1742 devine parohie. În 1768 unitarienii vor tulbura procesiunile romano-catolice. În 1779 se va zidi o nouă biserică. 18. Parohia romano-catolică Cristuru-Secuiesc “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 535400 Cristuru-Secuiesc, Piaţa Libertăţii 60; tel. 0266/242171

Statistică: 1.330 romano-catolici

În 1333 un document papal vorbeşte de Sancta Cruce. Prima biserică datează din sec. XI-XII. Următoarea biserică datează din sec. XV. În timpul Reformei ea va deveni unitariană. În 1997 apare Casa Kolping.

19. Parohia romano-catolică Dăneşti “Neprihănita Zămislire”

Adresa: 537070 Dăneşti, nr. 782; tel. 0266/327065

Statistică: 2.200 romano-catolici

Deja în sec. XV era o comunitate mare. Din 1922 este parohie. În 1928 au început construirea unei noi biserici.

20. Parohia romano-catolică Dealu “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 537080 Dealu, nr. 126; tel. 0266/225121

Statistică: 1.860 romano-catolici

În 1334 apare sub forma de Uroczheg. În 1766 se zideşte deja a treia biserică. În vechea biserică se păstrează numai aghiasmatarul. În timpul Reformei devine reformată,, dar în 1583 poporul o respinge. Totuşi în 1606 se semnalează prezenţa unui predicator reformat. În 1630 redevine catolic. În 1748 se clădeşte o biserică care va fi mărită între anii 1937-1940. Casa parohială e clădită în 1960.

21. Parohia romano-catolică Delniţa “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 537231 Delniţa, nr. 148, com. Păuleni; tel. 0266/333723

Statistică: 1.121 romano-catolici

În 1333 figurează sub numele de Dolna. La marginea satului este o biserică din sec. XV în cinstea Trupului lui Cristos. La sfârşitul sec. XVIII biserica a fost mărită. Aici s-a născut Balint Lajos (6.07.1929), episcop auxiliar (1981-1991) şi arhiepiscop (1991-1994).

22. Parohia romano-catolică Ditrău “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 537090 Dtrău, str.  Libertăţii, nr. 33; tel.0266/353198

Statistică: 4.800 romano-catolici

www.ditro.catholic.ro

În 1567 apare sub numele de Ditro. Vechea biserică era în stil gotic. Se aminteşte în 1653 de un turn şi despre mărirea bisericii. În 1756 se măreşte din nou. Ultima biserică datează din 1913. Este una din bisericile cele mai frumoase din zona secuimii. În ultimii ani s-a zidit o biserică foarte mare şi frumoasă.

23. Parohia romano-catolică Frumoasa “Sf. Ladislau”

Adresa: 537115 Frumoasa, nr. 143; tel. 0266/325128

Statistică: 1.540 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Zepwijz. În 1668 armenii ortodocşi trec la Biserica Catolică. În 1694 zidesc o capelă care va fi renovată în 1861. În 1880 se începe construirea unei noi biserici care va fi sfinţită în 1896. Parohia datează din anul 1901.

24. Parohia romano-catolică Gheorgheni “Sf. Nicolae”

Adresa: 535500 Gheorgheni, str. Marton Aron, nr. 9; tel. 0266/361385

Statistică: 15.182 romano-catolici

În anii 1333-1334 apare sub numele de Giorgio. În 1569 sub numele de Gijergio Zent Miklos. În 1756 se clădeşte o biserică nouă. Pe un clopot datând din 1548 găsim scrise următoarele: “Non habemus hic manentem civitatem, sed futura inquirimus”.

25. Parohia armeano-catolică Gheorgheni “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 535500 Gheorgheni, Str.  Petofi Sandor; tel. 0266/361517

Statistică: 660 armeano-catolici.

Apariţia armenilor e semnalată în 1688. În 1450 se zideşte o capelă şi un cimitir pentru străini care va fi donată armenilor.

26. Parohia greco-catolică Hodoşa

Adresa: 537262 Hodoşa

Parohia este în formare.

27. Parohia romano-catolică Izvorul Mureşului “Sf. Fecioară de Sarlos”

Adresa: 537356 Izvoru Mureşului, nr. 57; tel. 0266/336983

Statistică: 724 romano-catolici

Biserica este clădită în 1990 şi sfinţită în 1999.

28. Parohia romano-catolică Jigodin “Preasfânta Treime”

Adresa: 530123 Miercurea Ciuc, str.  Jigodin, nr. 36; tel. 0266/315993

În 1690 apare sub numele de Sogot. Biserica a fost zidită în sec. XVII. Altarul datează din 1673. În 1707 biserica va fi mărită. Parohia va fi întemeiată în 1990.

29. Parohia romano-catolică Jolotca “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”

Adresa: 537091 Jolotca, nr. 87, com. Ditrău

Statistică: 641 romano-catolici

În 1903 se vorbeşte despre o clopotniţă. În 1925 se clădeşte o capelă. Parohia va fi administrată din vecinătate, În 1973 se va clădi o biserică proprie.

30. Parohia romano-catolică Joseni “Sf. Simon şi Iuda”

Adresa: 537130 Joseni, nr. 883; tel. 0266/354016

Statistică: 4.924 romano-catolici

Prima menţionare datează din 1567. Au existat tentative de Reformă, dar fără durabilitate. Biserica actuală datează din 1930. În filiala Borzont se aşează moldoveni care vor deveni greco-catolici. Biserica lor a fost zidită în 1938. Astăzi aparţine bisericii romano-catolice.

31. Parohia romano-catolică Lazărea “Toţi Sfinţii”

Adresa: 537137 Lazărea, nr. 548; tel. 0266/352641

Statistică: 3.441 romano-catolici

Atestare documentară din anul 1494. În 1566 apare sub numele de Zarhegij. În anii 1658 şi 1661 tătarii distrug totul. În 1730 se construieşte o biserică. Actuala casă parohială datează din 1865. In parohie există şi biserică franciscană cu hramul Adormirea Maicii Domnului, clădită în anul 1749.

32. Parohia romano-catolică Lăzăreşti “Trupul şi Sângele Domnului”

Adresa: 537066 Lăzăreşti, nr. 1, com. Sânmartin; tel. 0266/334325

Statistică: 550 romano-catolici

33. Parohia romano-catolică Leliceni “Coborârea Duhului Sfânt”

Adresa: 537268 Leliceni, nr. 22; tel. 0266/310151

Statistică: 410 romano-catolici

În 1330 avea deja biserică parohială. Biserica e construită în sec. XV. E a suferit transformări, iar în 1806 va căpăta şi un turn. Pe un clopot sunt gravate cuvintele: “Anno Domini 1511”.

34. Parohia romano-catolică Lueta “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 537140 Lueta, nr. 430; tel. 0266/220732

Statistică: 2.800 romano-catolici

În 1332 apare sub numele de Lueche. Biserica de azi datează din 1776.

35. Parohia romano-catolică Lunca de Jos “Sf. Maria Magdalena”

Adresa: 537145 Lunca de jos, nr. 488; tel. 0266/339611

Statistică: 3.217 romano-catolici

În 1853 devine parohie, iar biserica datează din 1855.

36. Parohia romano-catolică Lunca de Sus “Sf. Andrei”

Adresa: 537155 Lunca de Sus, nr. 67; tel. 0266/339110

Statistică: 3.000 romano-catolici

În 1902 se construieşte biserica, iar parohia datează din anul 1905.

37. Parohia romano-catolică Lupeni “Sf. Ioan Nepomuk”

Adresa: 537165 Lupeni, nr. 598; tel. 0266/248181

Statistică: 1.783 romano-catolici

În 1556 apare sub numele de Farkalslaka. În 1750 se va clădi o biserică, ultima datând din anul 1880. Parohia datează din anul 1762.

38. Parohia romano-catolică Mădăraş-Ciuc “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537071 Mădăraş Ciuc, nr. 63; tel. 0266/335822 

Statistică: 2.100 romano-catolici

Prima atestare documentară este din anul 1567. Biserica exista deja din 1500. Între 1796-1802 se va clădi o nouă biserică. Au avut greutăţi în celebrarea slujbelor.

39. Parohia romano-catolică Miercurea Ciuc-Topliţa “Toţi Sfinţii”

Adresa: 530240 Miercurea Ciuc, Str.  Topliţa, nr. 110; tel. 0266/371361

Statistică: 1.710 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Taplocza. Bisericeşte aparţinea de Şumuleu Ciuc. În 1795 se construieşte o capelă în cinstea sf. Laurenţiu. În 1908 devine parohie. Ultima biserică s-a construit între anii 1841-1844. Aici s-a născut P. Gego Eleke care a scris despre catolicii moldoveni.

40. Parohia romano-catolică Miercurea Ciuc “Sf. Augustin”

Adresa: 530194 Miercurea Ciuc, Str.  Hunyadi Janos; tel. 0266/311399 

Statistică: 10.387 romano-catolici

Biserica este din 1993, iar parohia din 1995.

41. Parohia romano-catolică Miercurea-Ciuc “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 530140 Miercurea Ciuc, str.  Florilor, nr. 82; tel. 0266/311726

Denumirea oraşului s-a folosit prima dată în 1558 pentru a arăta ziua de târg. Clima este rece (mica Siberie). În 1623 s-a zidit cetatea Miko. În 1751 devine parohie, iar biserica construită în 1758 va fi sfinţită în 1784.

42. Parohia romano-catolică Mihăileni-Ciuc “Sf. Mihai”

Adresa: 537200 Mihăileni Ciuc, nr. 183; tel. 0266/326051

Statistică: 1.422 romano-catolici

Prima atestare documentarea datează din 1333. Se pare că în 1488 se zideşte o biserică, care este mărită în 1819.

43. Parohia romano-catolică Misentea “Toţi Sfinţii”

Adresa: 537269 Misentea, nr. 167, com. Leliceni; tel. 0266/311680

Statistică: 920 romano-catolici

Prima atestare documentară e din anul 1333. Biserica este veche, data construirii necunoscută.

44. Parohia romano-catolică Morăreni “Schimbarea la faţă”

Adresa: 537169 Morăreni, nr. 210; tel. 0266/248347

Statistică: 700 romano-catolici

În 1505 apare sub numele de Malomfalva. În 1808 se va clădi o biserică, iar în 1808 casa parohială.

45. Parohia romano-catolică Nicoleşti “Sf. Nicolae”

Adresa: 537118 Nicoleşti, str. 96; tel. 0266/325038

Statistică: 1.708 romano-catolici

Prima atestare documentară datează din anul 1333. Prima biserică apare în sec. XIII care va fi mărită în sec. XV. În anii 1777-1784 se construieşte o biserică în stil baroc.

46. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Nicolae”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, str.  Budai Nagy Antal 34; tel. 0266/218267

Statistică: 8.400 romano-catolici

Prima atestare documentară este din anul 1280. În 1317 exista deja parohie. În timpul Reformei ea va deveni reformată, dar cu timpul se va reveni. Biserica actuală datează din anul 1798.

47. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Ioachim şi Ana”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, str.  Bradului, nr. 10; tel. 0266/210715

Statistică: 1.050 romano-catolici

În 1566 apare sub forma de Kadichfalva. Biserica actuală este din 1770.

48. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, Str.  Tamasi Aron, 2; tel. 0266/213016

Este parohie franciscană. Atestare documentară din anul 1301. Înainte de invazia tătarilor existau aiai călugări dominicani. Franciscanii vor veni şi vor clădi între 1705 şi 1730 o biserică. În 1951 călugării sunt alungaţi de comunişti, iar în 1990 se va preda biserica surorilor franciscane care vor deschide şi o grădiniţă.

49. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Tereza a Puncului Isus”

Adresa: 525600 Odorheiu Secuiesc, Str.  Izvorului nr. 2; tel. 0266/218315 

Statistică: 3.609 romano-catolici

În 1996 este ridicată la rangul de parohiei şi începe construcţia bisericii. Tot aici se află o casă de copii în dificultate “Sf. Iosif” administrată de greco-catolici pe str.  Stejarului.

50. Parohia romano-catolică Odorheiu Secuiesc “Sf. Gheorghe”

Adresa: 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Tamasi Aron, nr. 31; tel. 0266/217660

51. Parohia romano-catolică Plăieşii de Jos “Cristos Rege”

Adresa: 537235 Plăieşii de Jos, nr. 1; tel. 0266/333023 

Statistică: 1.291 romano-catolici

În 1333 exista deja biserică parohială. Biserica actuală are un clopot din anul 1642. Casa parohială datează din anii 1976-1983.

52. Parohia romano-catolică Poloniţa “Sf. Elisabeta”

Adresa: 537103 Poloniţa, Str.  Bisericii, nr. 124

Statistică: 270 romano-catolici

În 1505 figura sub numele de Lengyelfalva. Poate avea ceva legătură cu polonezii. În 1533 este sfinţită biserica. În 1802 se clădeşte o alta biserică în stil gotic vechi.

53. Parohia romano-catolică Praid

Adresa: 537103, str.  Republicii, nr. 268; tel. 0266/240233

Statistică: 944 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Prajd. În 1800 se construi8eşte biserica şi astfel de vine şi parohie. În 1990 se construieşte o biserică modernă.

54. Parohia romano-catolică Racu “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 537298 Racu, nr. 166; tel. 0266/379350

Statistică: 1.890 romano-catolici

55. Parohia romano-catolică Remetea “Sf. Leonard”

Adresa: 537250 Remetea, nr. 2012; tel. 0266/352224

Statistică: 5.700 romano-catolici

Atestare documentară: 1567. Tradiţia ne spune că în 1550 s-a aşezat pe aceste meleaguri un sihastru. În 1714 papa Clement al XI-lea rânduieşte procesiuni bisericeşti cu ocazia Rusaliilor. În 1771 se clădeşte o nouă biserică care va fi mărită în 1880. Altarele datează din 1788.

56. Parohia romano-catolică Satu Mare “Sf. Emeric”

Adresa: 537026 Satu Mare, nr. 178, Brădeşti

Statistică: 1.944 romano-catolici

În 1566 apare sub forma de Marefalva. În 1763 se cere construirea unei biserici. În 1772 se construieşte o noua biserica sfinţită în 1783.

57. Parohia greco-catolică Sărmaş “Naşterea Maicii Domnului”

Adresa: 537260 Sărmaş.

58. Parohia romano-catolică Sărmaş “Sf. Elisabeta”

Adresa: 537260 Sărmaş, Str.  Hodosa, nr. 823; tel. 0266/350629

Statistică: 1100 romano-catolici

În 1913 se construieşte biserica. În 1925 devine parohie şi tot atunci se construieşte şi casa parohială.

59. Parohia romano-catolică Sâncrai “Sf. Stefan, regele Ungariei”

Adresa: 537082 Sâncrai, nr. 237; tel. 0266/225110

Atestare documentară 1566. În sec. XVII biserica e răvăşită de doua incendii. Biserica de azi datează din anii 1796-1799.

60. Parohia romano-catolică Sâncrăieni “Sf. Stefan regele Ungariei”

Adresa: 537265 Sâncrăieni, nr. 572; tel. 0266/332522

Statistica: 2.260 romano-catolici

În 1333 se aminteşte de o biserică parohială.

61. Parohia romano-catolică Sândominic “Sf. Dominic”

Adresa: 537275 Sândominic, nr. 1647; tel. 0266/336035

Statistică: 6.000 romano-catolici

62. Parohia romano-catolică Sânmartin “Sf. Martin de Tours”

Adresa: 537280 Sânmartin, nr. 354; tel. 0266/332139

Statistică: 2.049 romano-catolici

În 1333 avea biserică parohială. În 1749 se dărâmă biserica şi în locul ei se construieşte una nouă. Statuia Maicii Domnului datează din anul 1525. Clopotele din anii 1495 şi 1688. În 1917 se clădeşte o capelă.

63. Parohia romano-catolică Sânsimion “Sf. Ladislau”

Adresa: 537285 Sânsimion, nr. 425; tel. 0266/334631

Statistică: 2.295 romano-catolici

Atestare documentară: 1333. În 1713 avea o capelă. În locul capelei s-a construit biserica actuală între anii 1840-1857. Din 1959 este parohie.

64. Parohia romano-catolică Sântimbru “Sf. Emeric”

Adresa: 537271 Sântimbru, nr. 519; tel. 0266/332628

Statistică: 1.909 romano-catolici

În 1567 apare sub numele de Zenth Emreh. Biserica de azi datează din 1767. În partea vestică găsim şi o capelă închinată sf. Margareta.

65. Parohia greco-catolică Subcetate “Sf. Dumitru”

Adresa: 537300 Subcetate, Str.  Pe Faţă, nr. 438

66. Parohia romano-catolică Subcetate “Sf. Iosif”

Adresa: 537300 Subcetate, nr. 96; tel. 0266/241220

Statistică: 1.250 romano-catolici

Biserica datează din 1984-1988, iar turnul din 1998.

67. Parohia romano-catolică Suseni “Sf. Fecioară de Sarlos”

Adresa: 537305 Suseni, nr. 195; tel. 0266/350021

Statistică: 2.820 romano-catolici

Atestare documentară din 1567. În 1569 apare sub numele de Ujfalu. În anii 1825-1830 se construieşte biserica actuală în stil baroc.

68. Parohia romano-catolică Şumuleu Ciuc “Sfinţii Apostoli  Petru şi Pavel”

Adresa: 530204 Şumuleu Ciuc, str.  Kajoni Janos, nr. 47; tel. 0266/371575

Statistică: 2.099 romano-catolici

În anul 1333 apare sub numele de Şumlov, în 1444 Somlyo. Între anii 1795-1805 se construieşte o biserică în stil gotic. Pe munte se află o capelă a Mântuitorului în suferinţă. În această zonă se află Sanctuarul de la Miercurea Ciuc. Potrivit documentului “Sacia siculicae 53”, în sec. XI-XII se aşează primii călugări. Capela datează din sec. XVI. Cât priveşte biserica de pe munte ea datează din 1352 de unde călugării administrau catolicii din Moldova. În locul ei s-a clădit în 1804 biserica actuală. În 1630 exista şi un colegiu. Aici va apare sub conducerea P.Kajoni Janos “Cantionale Catholicum”. Localitatea e vizitată de sute de mii de credincioşi în timpul Rusaliilor. mai ales de cei de origine maghiară. Se presupune că e cel mai vizitat loc de pelerinaj din Europa Centrală şi Răsăriteană.

69. Parohia romano-catolică Tăetura “Sf. Elena”

Adresa: 537217 Tăetura, nr. 188, com. Mugeni; tel. 0266/643

Statistică: 1.150 romano-catolici

În 1333 apare sub numele de Dobov. În timpul Reformei majoritatea a rămas catolică, dar biserica ajunge În administrarea reformaţilor. În 1630 Katarina Brandenburg clădeşte catolicilor o altă biserică. În sec. XVII biserica este renovată.

70. Parohia romano-catolică Tamaşu “Sf. Toma”

Adresa: 537083Tamaşu, nr. 41.

Statistică: 693 romano-catolici

În 1331 apare sub numele de Sancto Toma. Biserica actuală e clădită în 1820.

71. Parohia romano-catolică Târnoviţa “Sf. Ladislau”

Adresa: 537027 Târnoviţa; tel. 0266/247162

Statistică: 466 romano-catolici

În 1566 apare sub numele de Kemenyfalva. Biserica actuală datează din anul 1802. În 1894 devine parohie.

72. Parohia romano-catolică Tomeşti “Sf. Toma”

Adresa: 537037 Tomeşti, nr. 612; tel. 0266/336560 

Statistică: 2.300 romano-catolici

În 133 apare sub numele de Sancto Toma. Biserica e clădită în anii 1777-1778.

73. Parohia greco-catolică Topliţa “Sf. Trei Ierarhi”

Adresa: 535700 Topliţa, str.  Libertăţii, nr. 11

74. Parohia romano-catolică Topliţa “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 535700 Topliţa, str. Avram Iancu, nr. 2; tel. 0266/342993

Statistică: 2.629 romano-catolici

În 1760 era filială a parohiei Rmetea. În 1887 are loc un incendiu devastator. Orga datează din anul 1958. În 1978 biserica va primi un clopot.

75. Parohia romano-catolică Tulgheş “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: 537330 Tulgheş, nr. 340; tel. 0266/338131

Statistică: 1.205 romano-catolici

În anul 1809 se zideşte o capelă care va fi sfinţită în 1823. Biserica datează din anii 1900-1902.

76. Parohia romano-catolică Tuşnad “Sf. Francisc de Assisi”

Adresa: 537335 Tuşnad Sat, nr. 37; tel. 0266/334242

Statistică: 900 romano-catolici

În anul 1421 apare sub numele de Tusnad. Între anii 1571 şi 1667 a fost devastată de tătari. În locul ei se va zidi în 1810 o nouă biserică mare şi frumoasă. Ca parohie datează din 1726.

77. Parohia romano-catolică Tuşnad-Băi “Naşterea Sf. Fecioare Maria”

Adresa: 535100 Tuşnad-Băi, str.  Olt 106; tel.0266/335037

Statistică: 987 romano-catolici

Localitatea apare în 1845 când se va zidi un imobil pentru cei săraci. În 1929 se zideşte o capelă. În 1980 devine parohie. Între anii 1982-1983 se zideşte o biserică modernă.

78. Parohia romano-catolică Tuşnad-Nou “Sf. Anton de Padova”

Adresa: 537336 Tuşnad Nou, nr. 546; tel. 0266/334010

Statistică: 843 romano-catolici

Biserica datează din anii 1854-1865, iar în 1912 devine parohie. Biserica va fi mărită în anii 1994-1995.

79. Parohia romano-catolică Valea Strâmbă “Sf. Ioan Botezătorul”

Adresa: 537309 Valea Strâmbă, nr. 199, com. Suseni; tel. 0266/350250

Statistică: 985 romano-catolici

În 1583 avea o biserică de lemn care va fi devastată de turci în 1586. În 1724 devine parohie. În 1734 se zideşte o biserică care va fi renovată în 1801, iar în 1724 se construieşte o casă parohială.

80. Parohia romano-catolică Valea lui Pavel “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537964 Valea lui Pavel, nr. 77, com. Corund

Statistică: 512 romano-catolici

Parohia datează din anul 1948. În 1994 se clădeşte o biserică de lemn.

81. Parohia romano-catolică Vârşag “Sfinţii Apostoli  Petru şi Paul”

Adresa: 537350 Vârşag, nr. 349; tel. 0266/244410

Statistică: 1.440 romano-catolici

Parohia datează din 1902. Biserica e clădită între 1902-1904.

82. Parohia romano-catolică Vlăhiţa “Sf. Andrei”

Adresa:535800 Vlăhiţa, str.  1 mai, nr. 26; tel. 0266/246770

Statistică: 3.185 romano-catolici

În 1301 apare sub numele de Olachalis, în 1406 Olahfalu. În 1360 era parohie. Biserica se construieşte în sec. XV. Biserica actuală datează din anii 1756-1780.

83. Parohia romano-catolică Vlăhiţa “Preasfânta Inimă a lui Isus”

Adresa: 535800 Vlăhiţa, str.  Podişului, nr. 5; tel. 0266/246035

Statistică: 2.917 romano-catolici

Aşezarea datează din anii 1836-1837. În anii 1935-1936 se clădeşte o capelă care va fi mărită în 1984. În 1990 devine parohie.

84. Parohia romano-catolică Zetea “Înălţarea Sfintei Cruci”

Adresa: 537360 Zetea, str.  Principală 270; tel. 0266/241119

Statistică: 4.090 romano-catolici

În 1333 figurează sub numele de Zokaloka. Biserica actuală datează din 1914.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu